Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

Οφειλές στον ΣΔΙΠ
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού, που είχε συνταχθεί και τροποποιηθεί σύμφωνα με όσα ορίζει η εκάστοτε νομοθεσία για τους οικοδομικούς  Συνεταιρισμούς, όπως ίσχυε και ισχύει και μετά την μετατροπή του Συνεταιρισμού σε Αστικό, οι Συνεταίροι 

α) ευθύνονται για τις υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού για ποσό διπλάσιο του ποσού στο οποίο ανέρχονται ολόκληρες οι μερίδες για τις οποίες έχουν γραφεί.

β)ομοίως, οφείλουν να πληρώνουν στο ταμείο του Συνεταιρισμού τις εισφορές, συνδρομές και δικαιώματα εγγραφής που ορίζοντο από τις Γενικές Συνελεύσεις.

Από την ίδρυση του ο Συνεταιρισμός με αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης καθόριζε τις συνδρομές των μελών, τις εισφορές ανά οικόπεδο για την κάλυψη δαπανών συντήρησης των ιδιοκτησιών, της πυρασφάλειας, της μισθοδοσίας φυλάκων και τεχνιτών και σε περιπτώσεις μεγάλων έργων, όπως της χάραξης των δρόμων και της κατασκευής οδικού δικτύου ή του δικτύου ύδρευσης, καθόριζε έκτακτες εισφορές για την χρηματοδότηση των έργων.

Κατά τα τελευταία έτη καθοριζόταν από την τακτική Γ.Σ. κάθε έτος σταθερά στο ποσό των 50 ευρώ ετησίως η εισφορά συντήρησης του οικισμού.

Οι Συνεταίροι στην πλειοψηφία τους, αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη οικονομικής αυτάρκειας του Συνεταιρισμού, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Δ.Σ. και εξόφλησαν τις υποχρεώσεις τους.

Απομένει όμως σημαντικός αριθμός οφειλετών Συνεταίρων για τους οποίους έχει δοθεί ο κατάλογος με τα ποσά που ο καθένας οφείλει για να ασκήθουν αγωγές.

Και για να λυθεί μία παρεξήγηση που έχει δημιουργηθεί σε κάποιους που ισχυρίζονται ότι επώλησαν τα οικόπεδά τους και άρα δεν έχουν υποχρεώσεις ως Συνεταίροι:

Πρόκειται περί εσφαλμένης αντίληψης για τις υποχρεώσεις του Συνεταίρου μετά την διανομή των οικοπέδων.

Όπως ορίζει η Νομοθεσία και το καταστατικό, για να εξέλθει κάποιος Συνεταίρος, με μεταβίβαση της μερίδας του, οφείλει να λάβει την συγκατάθεση του Δ.Σ. και αφού το πρόσωπο προς το οποίο θα γίνει η μεταβίβαση υπεισέρχεται στις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος Συνεταίρου.

Επίσης, σε περίπτωση μεταβίβασης από Συνεταίρο προς τρίτο του οικοπέδου που του παραχωρήθηκε από τον Συνεταιρισμό, οφείλει να φροντίσει για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων του Συνεταιρισμού, που μόνο με την εγγραφή του αγοραστή ως μέλους με ταυτόχρονη αποχώρηση του μεταβιβάζοντος και συγκατάθεση του Δ.Σ. μπορεί να εφαρμοσθεί.

Σε διαφορετική περίπτωση, οι υποχρεώσεις του Συνεταίρου συνεχίζονται.

Η σύμβαση εγγραφής στον Συνεταιρισμό προϋπέθετε εξ αρχής την συμμετοχή στις δαπάνες για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού μέχρι την ολοκλήρωση του έργου του.

Δεν παρείχε απλώς στον Συνεταίρο το Δικαίωμα λήψης οικοπέδου αντί 20.000 δραχμών και μετά αποχώρησή του. Όλο το έργο σύστασης και αξιοποίησης του οικισμού, κατά το Σύνταγμα και την νομοθεσία περί οικοδομικών Συνεταιρισμών, βαρύνει τους Συνεταίρους και μόνο και όχι το κράτος ή τους Δήμους (άρθρο 24 παρ. 3 Συντάγματος, άρθρο 124 και 142 π.δ. 14/89).

Ο Συνεταίρος συνεχίζει τις υποχρεώσεις του, καταβάλλει τα ποσά που οφείλει και ενδεχομένως τα αναζητά από τον αγοραστή μέχρι την στιγμή που ο τελευταίος θα ζητήσει την εγγραφή του ως Συνεταίρου.

Κρίναμε σκόπιμη την παραπάνω ανάλυση για την οικειοθελή συμμόρφωση. Γιατί, τα έξοδα μιας δίκης και για τον Συνεταιρισμό και για τον οφειλέτη είναι πολλαπλάσια του οφειλομένου ποσού. 

Το Δ.Σ. όμως θα ήταν Αστικά και ποινικά υπόλογο αν παραλείψει την αξίωση πληρωμής των οφειλομένων.

Θα αναμένουμε την εξόφληση των οφειλών για το ύψος της οποίας όλοι έχουν πολλές φορές ενημερωθεί, μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2017.

Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής θα κατατεθεί αγωγή ξεχωριστά για κάθε οφειλέτη. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου