Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020

Ανασυγκρότηση ΔΣ ΣΔΙΠ
Στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ/2η/2020 του ΣΔΙΠ (23 Φεβρουαρίου 2020), πραγματοποιήθηκε η ανασυγκρότησή του, λόγω παραίτησης του ταμία η οποία έγινε αποδεκτή. Την θέση του καταλαμβάνει η κυρία Ευανθία Κουλουριώτη (βιογραφικό εδώ), εκλεγμένο αναπληρωματικό μέλος. Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ διατηρούν τις θέσεις τους ως έχουν, βάσει του πρακτικού συγκρότησης 02/2019.

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Δημιουργία Ψηφιακού Υποβάθρου της Ιπποκρατείου ΠολιτείαςΟ Οικοδομικός Συνεταιρισμός Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία, (https://sdip.gr &   https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com)  Λ. Αλεξάνδρας 44, Αθήνα 11473, τηλ 210-8232348, 210-8231831 email dhippo1968@gmail.com, dhippo@otenet.gr  δέχεται προσφορές από γραφεία μελετών ή μελετητές που έχουν Πτυχίο Μελετών Α΄ Τάξης και άνω στην κατηγορία Τοπογραφικές Μελέτες, για την σύνταξη ψηφιακού υποβάθρου του οικισμού ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ στον Δήμο Ωρωπού.

Το Ρυμοτομικό σχέδιο εφαρμογής του οικισμού είναι σε πινακίδες και οι συντεταγμένες που αναγράφονται είναι σε σύστημα Hatt. Επίσης σε πινακίδες είναι και η διανομή των οικοπέδων με τις συντεταγμένες σε Hatt.

Η δημιουργία ψηφιακού υποβάθρου απαιτεί τις ακόλουθες εργασίες:

1. Μετατροπή των συντεταγμένων σε ΕΓΣΑ και πληκτρολόγηση των συντεταγμένων των κορυφών των οικοδομικών τετραγώνων. Σχεδίαση των οικοδομικών τετραγώνων με τις καμπύλες τους σύμφωνα με τα στοιχεία του ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής. Αναγραφή του αριθμού των Ο.Τ..

2.  Μετατροπή των συντεταγμένων των κορυφών των οδών σε ΕΓΣΑ, πληκτρολόγηση των κορυφών και σχεδίαση των αξόνων των οδών και των καμπυλών σύμφωνα με τα στοιχεία του ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής. Το συνολικό μήκος των οδών είναι 90,0 χλμ. περίπου.

3. Μετατροπή των συντεταγμένων των οικοπέδων σε ΕΓΣΑ πληκτρολόγηση και σχεδίαση των οικοπέδων και των καμπυλών, όπως φαίνονται στις πινακίδες διανομής των οικοπέδων. Σχεδίαση των οικοπέδων και αναγραφή της αρίθμησης . Το πλήθος των οικοπέδων είναι 1.876 τεμάχια πλέον 34 χώρων ειδικής χρήσης.

4. Επισήμανση με ράστερ και υπόμνημα ανά οικοδομικό τετράγωνο των θεσμοθετημένων χρήσεων, όπως φαίνονται στο εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο του οικισμού (χώροι πρασίνου, αθλητικοί χώροι, εμπόριο, διοίκηση, κλπ.).

Οι προσφορές θα υποβληθούν στα γραφεία του Συνεταιρισμού σφραγισμένες κάθε Δευτέρα και Πέμπτη ώρες 11:00 έως 15:00, ή θα σταλούν με συστημένη επιστολή μέχρι την 27 Φεβρουαρίου 2020. Προσφορές που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

******************************************************************************************************************************************************************
Συμπλήρωση διευκρινιστική, το χρονοδιάγραμμα θα καθορίζεται στην σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο. Επειδή όμως οι εργασίες είναι μεγάλου μεγέθους εκτιμούμε ότι δεν θα είναι μικρότερο των 3 ή 4 μηνών.

Το άνοιγμα των προσφορών γίνεται από Δ.Σ. του Συνεταιρισμού και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Μπορούν να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι και εάν θέλουν να παραβρίσκονται.

Για τις ενστάσεις αποφασίζει το Δ.Σ. που είναι το αρμόδιο όργανο.

Εφόσον ο μειοδότης έχει και την ανάλογη εμπειρία, η μελέτη ανατίθεται σε αυτόν. Εάν δεν έχει εμπειρία σε μελέτες παρόμοιας φύσης, αξιολογούνται και οι άλλοι προσφέροντες, πάντοτε όμως σε σχέση με το οικονομικό κόστος για τον Συνεταιρισμό. Επιδίωξη είναι η μετατροπή σε ψηφιακή μορφή των δεδομένων να έχει το μικρότερο τεχνικό σφάλμα (transformation set) λόγω της αλλαγής συστημάτων αναφοράς.

Για όλες τις μελέτες που έχουμε αναθέσει τα παραδοτέα είναι :

- Δύο σειρές σχεδίων ανά ΟΤ του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και των 79 εγκεκριμένων διαγραμμάτων
-  Δύο σειρές τευχών
- Όλη η εργασία σε ψηφιακή μορφή και συγκεκριμένα:  Τα σχέδια σε αρχεία CAD και PDF. Τα τεύχη σε αρχεία WORD και PDF.


Οι επιπτώσεις των προτάσεων του ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Οι επιπτώσεις στην έκταση του Συνεταιρισμού από την πρόταση του Β2 Σταδίου της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών, (σελ. 83-183-203) μετά από συνοπτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι στην μελέτη περιλαμβάνονται προτάσεις οι οποίες μπορεί να έχουν πολλαπλές αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη του οικισμού αλλά και στις ιδιοκτησίες των Συνεταίρων.

Επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα:1. Οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας ( ΠΕΠ1 ) του υδρογραφικού δικτύου (ρέματα) εισέρχονται στον οικιστικό ιστό και δημιουργούν προβλήματα σε μεγάλο αριθμό (πιθανόν πάνω από 100 ) οικοπέδων.

2. Η ζώνη προστασίας της τεχνητής λίμνης Μπελέτσι όπως προτείνεται, δημιουργεί επίσης προβλήματα σε οικόπεδα.

3. Ακόμα και στα κεντρικά ρέματα, στα οποία το εγκεκριμένο ρυμοτομικό έχει προβλέψει παρόχθιο πράσινο, όπως έχουν περαστεί τα όριο των ζωνών δημιουργούν προβλήματα στα οικόπεδα.

4.  Η πρόταση: ¨ Χαρακτηρισμός των πεζοδρόμων σύμφωνα με τα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τα συμβόλαια¨ είναι πολλαπλά προβληματική.

5.  Η απαγόρευση της πρόσβασης των οικοπέδων στον κεντρικό δακτύλιο

6. Στα προγραμματικά μεγέθη και στον προσδιορισμό των αναγκών δεν αναφέρονται οι θεσμοθετημένες χρήσεις της Ιπποκρατείου και πόσες από τις ανάγκες καλύπτουν.Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020

Πυροπροστασία ίσον πρόληψη, η Πάρνηθα λοιπόν φέτος έχει μεγάλες πιθανότητες να καεί
«Δεν χρειάζεται να βαδίσεις με πέλματα για να
Διαπιστώσεις αν η αλήθεια κόβει.
Πάντα θα τραυματίζει και θα ζητά Α΄ βοήθειες
Εκείνοι που κρατούν πεισματικά κλειστά 
Είναι ήδη νεκροί.»

Γιώργος Καββαδίας «Σαν σε πακέτο από τσιγάρα»


Σε ογδόντα τέσσερις ημέρες ξεκινά η αντιπυρική περίοδος. Συγκεκριμένα την 1η Μαΐου. Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι, τίθενται σε εφαρμογή σχεδιασμοί πρόληψης. Οι μνήμες είναι νωπές ακόμη από τις μεγάλες πυρκαϊές. Ένας και ο τελευταίος πια πνεύμονας πρασίνου στην Αττική είναι το όρος της Πάρνηθας. Η Πάρνηθα είναι πιο γνωστή για το Καζίνο της παρά για το οικοσυστήμα, τον Εθνικό Δρυμό και τα οφέλη τα οποία προσφέρει. Η Πάρνηθα λοιπόν φέτος έχει μεγάλες πιθανότητες να καεί. Δεν θα καεί από πράκτορες των ξένων δυνάμεων, αλλά από αδιάφορους πολίτες οι οποίοι θα κάψουν ξερόχορτα κατακαλόκαιρο, επειδή δεν είναι ενήμεροι, είναι αδιάφοροι ή αμελείς.

Δεν θα καεί από τα μεγάλα συμφέροντα, αλλά από την μικροπολιτική και την αδιαφορία των ιθυνόντων. Δεν θα καεί από τους οικοπεδοφάγους, ποιος θέλει άλλωστε να «φάει» οικόπεδο μετά την εφαρμογή του ΕΝΦΙΑ, αλλά από την πολυδαίδαλη οργάνωση της κρατικής μηχανής.

Δεν θα καεί από εμπρηστή, αλλά διότι λόγω της άναρχης στάθμευσης στο δρόμο στα Βασιλικά κτήματα δεν θα μπορέσουν τα πυροσβεστικά οχήματα να φτάσουν εγκαίρως στο συμβάν. Δεν θα καεί από κάποιον πυρομανή αλλά γιατί τα αεροπλάνα δεν θα έχουν πτητική ικανότητα, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών, τα υδροστόμια (κρουνοί) δεν θα λειτουργούν λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης και έλλειψης γεννητριών. Δεν θα καεί λόγω συντονισμένων κινήσεων των ξένων πατερναλιστικών και ιμπεριαλιστικών δυνάμεων αλλά λόγω του πανικού των κατοίκων οι οποίοι θα τρέχουν πανικόβλητοι προς πάσα κατεύθυνση.

Οι περισσότεροι δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία ενημέρωση και η άγνοια τους οδηγεί σε πανικό. Δεν θα καεί από τα διεθνή εβραιομασωνικά κέντρα αλλά γιατί μια μελέτη για τον καθαρισμό του πρασίνου πηγαινοέρχεται σε αρμόδια γραφεία των οποίων οι «κάτοικοι» δηλώνουν αναρμόδιοι. Δεν θα καεί λόγω του ότι οι ξένοι ζηλευουν τον περιούσιο λαό, τους Έλληνες, αλλά διότι οι εργολάβοι στους οποίου ανέθεσε η ΔΕΔΔΗΕ, τον καθαρισμό κάτω από τους αγωγούς ρεύματος δεν το έκαναν καλά και άφησαν και τα ξερά ακριβώς από κάτω.Ογδόντα τέσσερις ημέρες απέμειναν για να ανοίξει το Μάτι μας και κυρίως το μυαλό μας και να προχωρήσουμε προς τη λύση, σε κάθε άλλη περίπτωση οι «ευθύνες θα αποδοθούν, διότι ως γνωστόν, έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη». 


πηγή: https://arthro.gr/

Ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος είναι Πρόεδρος του ΚΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών και μέλος του ΣΔΙΠ

Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020

Προσφορά καθαρισμού οικοπέδων στην ΙΠ


Στο πλαίσιο διευκόλυνσης των ιδιόκτητων να ανταποκριθούν στην υποχρέωση του καθαρισμού των οικοπέδων εν όψει της  αντιπυρικής περιόδου, μετά από ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος ο Συνεταιρισμός, έλαβε προσφορά για τον καθαρισμό οικοπέδων.

 Όποιος ιδιοκτήτης επιθυμεί μπορεί να επικοινωνήσει με την εν λόγω εταιρία για καθαρισμό του οικοπέδου του.

Ο συνεταιρισμός δεν έχει σχέση με την εν λόγω εταιρία, ούτε εγγυάται για την ποιότητα των εργασιών.  Η όποια συμφωνία καταρτίζεται αποκλειστικά και απευθείας από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη και την εταιρία.

Οι οικιστές της ΙΠ σε περίπτωση που συνορεύουν με ακαθάριστα οικόπεδα, σε συνεννόηση με την γραμματεία του ΣΔΙΠ μπορούν να πληροφορούνται τα στοιχεία επικοινωνίας των ομόρων ιδιοκτήτων, ώστε να τους υπενθυμίσουν την ανακοίνωση του Δήμου Ωρωπού για τις ιδιοκτησίες τους.    


Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αφιδνών για τα αναγκαία μέτρα Πολιτικής Προστασίας
Ο Πρόεδρος του ΚΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος, με έγγραφο του προς  σειρά θεσμικών φορέων, απευθύνει μήνυμα για την εκδήλωση ενεργειών,  αναγκαίων για την προστασία από πυρκαγιές των δασικών και περιαστικών εκτάσεων της περιοχής      

Το έγγραφο ΕΔΩ 

Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020

Σύσκεψη με τον Αντιδήμαρχο Αφιδνών κ. Γιάννη ΔήμαΠραγματοποιήθηκε σήμερα 4 Φεβρουαρίου 2020 το μεσημέρι, συνάντηση του ΣΔΙΠ (Πρόεδρος και Γραμματέας ΔΣ) με τον Αντιδήμαρχο Αφιδνών κ. Γ. Δήμα.

Επιγραμματικά ενημερωθήκαμε για τα παρακάτω:

1. Η πρόταση του ΣΧΟΟΑΠ ΑΦΙΔΝΏΝ ΦΆΣΗΣ Β2 πρόκειται να αναρτηθεί για ενημέρωση των ενδιαφερομένων κατοίκων στους επίσημους ιστότοπους του Δήμου Ωρωπού και της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών.

Επίσης θα είναι διαθέσιμη για ανάγνωση στο Κοινοτικό κατάστημα με τα συνοδευτικά σχεδιαγράμματα και χάρτες.

Μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, απαραίτητο για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, θα πραγματοποιηθεί σχετική ενημερωτική ημερίδα.

Η υφιστάμενη τετραμελής Επιτροπή πολιτικών μηχανικών αξιολόγησης του ΣΧΟΟΑΠ, θα συμπληρωθεί και με άλλα μέλη σε εθελοντική βάση καθώς και με νομικούς. Γι’αυτό, κάτοικοι της ΙΠ, μηχανικοί και νομικοί που το επιθυμούν, να έρθουν σε συνεννόηση με τον Αντιδήμαρχο ή τον Πρόεδρο του ΚΣ Αφιδνών για τη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση του ΣΧΟΟΑΠ ΦΆΣΗΣ Β2 Αφιδνών.

2. Για την κατασκευή νέου σχολείου θα εξεταστούν και οι 5 διαθέσιμοι χώροι της ΙΠ.

3. Για την ύδρευση, σε συνεννόηση με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Λίτσα, θα εισαχθεί άμεσα στο Κοινοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, και ΔΣ Ωρωπού, η πρόταση της ύδρευσης των οικισμών των Αφιδνών, με νερό ΕΥΔΑΠ και κλιμακωτό ενιαίο ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ τιμολόγιο ανάλογα με τα κμ κατανάλωσης.

Για το ζήτημα της τιμολόγησης του πόσιμου νερού είναι γνωστά στη Δημοτική κ Κοινοτική αρχή τα παρακάτω:

1) καταναλωτές νερού γεωτρήσεων με ανάλογη τιμή
2) καταναλωτές νερού ΕΥΔΑΠ με τιμολόγιο ΙΠ
3) καταναλωτές νερού ΕΥΔΑΠ με τιμολόγιο γεωτρήσεων...!!!

Για το ΔΣ 

Πρόεδρος                                                 Γραμματέας

Κωσταντίνος Κραββαρίτης                       Παναγιώτης Πάντος