Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021

Ονοματοδοσία οδών και αρίθμηση ακινήτων στην ΙΠ

                         
Η εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία που προσέλαβε ο ΣΔΙΠ για την ονοματοδοσία και  αριθμοδότηση της ΙΠ ολοκλήρωσε τις εργασίες της.

Οι εργασίες έχουν γίνει επί του ψηφιακού υποβάθρου της ΙΠ,  που εκπονήθηκε σε συνέχεια απόφασης της ΓΣ μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό.

Η μελετητική εταιρεία μετά από την επιβαλλόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία συνεργασία με τα ΕΛΤΑ, έλαβε υπόψη της όλες τις οδηγίες (ΥΠΕΣ) και τις επισημάνσεις των ΕΛΤΑ στις εργασίες της.

Μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2021 θα είναι αναρτημένα τα 2 ηλεκτρονικά αρχεία για ενημέρωση και τυχόν παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων. Τα 2 pdf αρχεία απαιτείται να κατέβουν σε pc και να μεγεθυνθούν σε επίπεδο οικοπέδου για την ανάγνωση των πληροφοριών που περιέχουν.

Τα δυο σχέδια σε φυσική μορφή και κλίμακα, έχουν παραδοθεί στον Εντεταλμένο Σύμβουλο Αφιδνών κ. Γιάννη Δήμα για ανάρτηση τους στο Κοινοτικό κατάστημα, επίσης σε ηλεκτρονική μορφή για τα διαδικτυακά μέσα του Δήμου Ωρωπού & της Κοινότητας σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ.6/8257/3-2-2020 του ΥΠΕΣ.  Τα δυο σχεδιαγράμματα βρίσκονται αναρτημένα και στα γραφεία του ΣΔΙΠ.

Οι επισημάνσεις, παρατηρήσεις, τυχόν διορθώσεις στα emails, προς info@sdip.gr, κοινοποίηση fotopoulos.meletitiki@gmail.com

ΑΡΧΕΙΟ 1 πατήστε εδώ 

ΑΡΧΕΙΟ 2 πατήστε εδώ 

Οδηγίες του ΥΠΕΣ πατήστε εδώ
 


Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021

Τιμολόγηση ύδρευσης στην ΙΠ

Σε συνέχεια των ενεργειών για την άρση των αδικιών στην τιμολόγηση ύδρευσης της ΙΠ, ο ΣΔΙΠ κατέθεσε  μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών  κατά παντός υπευθύνου.

Παράλληλα έχουν ενημερωθεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ο Συνήγορος του Πολίτη.


Αποτελέσματα ψηφοφορίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 14/12/2020Από το πρακτικό αρ. πρ. 13/11-01-2021 της  εφορευτικής επιτροπής  επί της μυστικής ψηφοφορίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 14/12/2020 τα αποτελέσματα:

Η εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε εκατό πενήντα έξι (156) απαντητικούς φακέλους, δεκατρείς (13) εκ του συνολικού αριθμού απαντητικών φακέλων, ακυρώθηκαν με την αιτιολογία ότι δεν διεπιστώθη ότι είναι μέλη του Συνεταιρισμού.  Από τον υπόλοιπο αριθμό (143) των υπεύθυνων δηλώσεων προέκυψε ότι, α) εκατό τριάντα οκτώ (138) υπεύθυνες δηλώσεις είναι έγκυρες, β) πέντε (5) υπεύθυνες δηλώσεις είναι άκυρες, οπότε και αυτοδίκαια άκυρος καθίσταται και ο κλειστός φάκελος ψηφοφορίας.

Από το σύνολο των ψηφοδελτίων προέκυψε ότι, Α) εκατό είκοσι επτά (127) ψηφοδέλτια είναι έγκυρα, Β) έντεκα (11) ψηφοδέλτια είναι άκυρα, Γ) μηδέν (0) ψηφοδέλτια είναι λευκά.

ΘΕΜΑ 2:  Λογοδοσία Διοικήσεως, έγκριση πεπραγμένων (Διοικητικός και Ταμειακός Απολογισμός-Ανακοινώσεις και  Ενημερώσεις). Απαλλαγή ή μη των Διοικήσεων από πάσης ευθύνης, για τα έτη 2014-2019

2014-2019

ΝΑΙ

                                   71

ΟΧΙ

          54

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ


ΘΕΜΑ 4: Έγκριση Προϋπολογισμού 2021, προϋπολογισμός εξόδων διαχειρίσεως και έργων.

ΝΑΙ

                                        84

ΟΧΙ

             39

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ


ΘΕΜΑ 5: Έγκριση έκτακτης εισφοράς 500€ προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες μελέτες για την έναρξη έργων (Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συμπλήρωση Υψομετρικών οδών), καθώς και πραγματοποίηση τμήματος έργων οδοποιίας..

ΝΑΙ

                                        45

ΟΧΙ

             80

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ


ΘΕΜΑ 6: ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών. Έγκριση δαπανών που προκύπτουν, για την αντιμετώπιση του προβλήματος

ΝΑΙ

                                        80

ΟΧΙ

            40

 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ


ΘΕΜΑ 7: Οφειλές προς το Δημόσιο (Εφορία). Έκτακτη εισφορά 500€ ανά οικόπεδο ή προσπάθεια εκποίησης ενός μεγάλου κοινωφελούς οικοπέδου ΧΕΔ, ή εκχώρησή του στο Δημόσιο.

Έκτακτη εισφορά 500€

ΝΑΙ

               5

ΟΧΙ

       78

Εκποίηση ενός ΧΕΔ

ΝΑΙ

             85

ΟΧΙ

       23

Εκχώρηση στο Δημόσιο 

ΝΑΙ

             76

ΟΧΙ

       27

 1. ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 2. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 3. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ


Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021

Καταμέτρηση ψήφων και ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας ΓΣ 2020


 

Αύριο Δευτέρα 11-1-2021 και ώρα 11:00 θα συνεδριάσει η Εφορευτική Επιτροπή μαζί με δικαστικό αντιπρόσωπο, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση της ΓΣ, για τη καταμέτρηση ψήφων και ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας ΓΣ 2020.

Η διαδικασία θα μεταδοθεί σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα ZOOM μέσω διαδικτύου λόγω COVID-19, (κωδικοί έχουν σταλεί στα emails των μελών).

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν απευθείας, σε δεύτερο χρόνο θα αναρτηθούν στην σελίδα και  τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΣΔΙΠ.

Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021

Υπενθύμιση επιστολικής ψήφου ΓΣ ΣΔΙΠ 2020
 

Αγαπητοί συνεταίροι καλή χρονιά,

Σας υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία της ψηφοφορίας  μέσω επιστολικής ψήφου βρίσκεται σε εξέλιξη, για να καταμετρηθεί η ψήφος σας οι φάκελοι θα πρέπει να φτάσουν στα γραφεία του Συνεταιρισμού μέχρι και την 8-1-2021 ημέρα Παρασκευή.

Καλό θα είναι να ταχυδρομηθούν μέσω των ΕΛΤΑ ο απαντητικός φάκελος (δεν απαιτείται γραμματόσημο)  με το ψηφοδέλτιο μέχρι την Τετάρτη 6-1-2021.

Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να καταθέσει το ψηφοδέλτιο του αυτοπροσώπως, τα γραφεία του ΣΔΙΠ θα είναι ανοιχτά την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και τις ώρες από 11:00 έως 15:00.

Τέλος για όσους συνεταίρους έχουν ήδη ψηφίσει ή θα ψηφίσουν και έχουν αποστείλει ή θα αποστείλουν τον απαντητικό φάκελο μέχρι την Τετάρτη 6-1-2021, παρακαλούμε να το επιβεβαιώσουν με email στη διεύθυνση info@sdip.gr μέχρι και την 11-1-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ..

Σας Ευχαριστούμε