Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

Δράσεις αναγέννησης του φυσικού περιβάλλοντος και μέτρα κατά κινδύνων από την καμένη βλάστηση στην Ιπποκράτειο Πολιτεία (καθαρισμοί οικοπέδων)Ο  Συνεταιρισμός,  σε συνέχεια των καταστροφικών αποτελεσμάτων της πυρκαγιάς του Αυγούστου 2021, ανέθεσε σε δυο εξειδικευμένες εταιρείες  από την έναρξη της φετινής χειμερινής περιόδου και μέχρι τη λήξη της στις 31 Μαΐου 2023,  το έργο «εργασίες υλοτόμησης, ρίψης στο έδαφος των καμένων δέντρων στην πληγείσα περιοχή της Ιπποκρατείου Πολιτείας από την πυρκαγιά του μηνός Αυγούστου του έτους 2021 και αποκομιδή και μεταφορά αυτών».

Οι εργασίες, για τον καθαρισμό και συντήρηση έχουν ξεκινήσει από τα καμένα ακίνητα ιδιοκτησίας του ΣΔΙΠ και θα συνεχιστούν στη συνέχεια για τα ακίνητα που δεν επλήγησαν από την πυρκαγιά συνολικής έκτασης περίπου 350 στρεμμάτων. Με τις υπογραφείσες συμβάσεις με τις δυο εξειδικευμένες εταιρείες,  ο ΣΔΙΠ εξασφάλισε για τους ιδιοκτήτες ακινήτων της Ιπποκρατείου Πολιτείας που τα οικόπεδα τους έχουν καμένη ή  υγιή βλάστηση  λύσεις για την αναγέννηση του φυσικού περιβάλλοντος και μέτρων κατά κινδύνων από την καμένη βλάστηση, αλλά και συντήρησης - πυροπροστασίας της εναπομείνασας  υγιούς.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες για τις εργασίες υλοτόμησης, ρίψης στο έδαφος των καμένων δέντρων και αποκομιδή και μεταφορά αυτών ή τις εργασίες καθαρισμών υγιούς βλάστησης σύμφωνα με την από 2-4-2018 μελέτη Αντιπυρικής Προστασίας  ΙΠ η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,  θα πρέπει να υποβάλλουν στον ΣΔΙΠ  υπεύθυνη δήλωση τους ότι επιτρέπουν τις παραπάνω εργασίες και συμφωνούν με την  αντίστοιχη αμοιβή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής της από αρμόδια αρχή ή άλλως ψηφιακά εκδοθείσας μέσω της αρμόδιας ιστοσελίδας.

Οι εταιρείες θα αναλάβουν αυτές τις εργασίες, καθ’ υπόδειξη του Συνεταιρισμού, σε οικόπεδα ιδιοκτησίας τρίτων, οι ιδιοκτήτες των οποίων θα έχουν εκπληρώσει πλήρως ή θα έχουν διακανονίσει τις οφειλές τους προς τον Συνεταιρισμό για ετήσιες ή έκτακτες εισφορές μέχρι και το έτος 2022.

Για την υπηρεσία αυτή η εταιρεία  θα λαμβάνει ως αντάλλαγμα για τα ακίνητα που έχουν καμένη βλάστηση, πέρα από το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης της ξυλείας που θα υλοτομήσει και θα αποκομίσει, και το χρηματικό ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά στρέμμα πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Η εταιρεία  θα λαμβάνει ως αντάλλαγμα για τα ακίνητα που έχουν υγιή βλάστηση, πέρα από το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης της ξυλείας που θα υλοτομήσει και θα αποκομίσει, και το χρηματικό ποσό των εκατό (100) ευρώ ανά στρέμμα πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Η χρηματική αυτή αμοιβή θα καταβάλλεται απευθείας από τον ενδιαφερόμενο τρίτο τοις μετρητοίς ή σε τραπεζικό  λογαριασμό της εταιρείας που θα υποδείξει.Στις περιπτώσεις οικοπέδων ιδιοκτησίας τρίτων, είτε αυτά επλήγησαν είτε όχι από την πυρκαγιά του μηνός Αυγούστου 2021 και οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει πλήρως ή δεν έχουν διακανονίσει τις οφειλές τους προς τον Συνεταιρισμό για ετήσιες ή έκτακτες εισφορές μέχρι και το έτος 2022,  οι εταιρείες μπορούν να αναλάβουν τις εργασίες υλοτόμησης και καθαρισμού των οικοπέδων αυτών. Για την υπηρεσία αυτή ως αντάλλαγμα, το χρηματικό ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ ανά στρέμμα πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, όπως η δαπάνη αυτή αναφέρεται στην από 2-4-2018 Μελέτη Αντιπυρικής Προστασίας Ιπποκρατείου Πολιτείας. Η χρηματική αυτή αμοιβή θα καταβάλλεται απευθείας από τον ενδιαφερόμενο τρίτο σε τραπεζικό  λογαριασμό  που θα υποδείξει η εταιρεία.

Οι Εταιρείες έχουν δηλώσει ότι θα εκτελέσουν όλες τις εργασίες σύμφωνα με την από 2-4-2018 μελέτη Αντιπυρικής Προστασίας η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας  και της οποίας έχουν λάβει πλήρη γνώση και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις προδιαγραφές των Ελληνικών και Διεθνών κανονισμών.

Σε  ότι  αφορά το δημόσιο δάσος των Αφιδνών, τους κοινόχρηστους χώρους, τα πάρκα, τα άλση της ΙΠ, είναι αρμοδιότητας Δήμου Ωρωπού & Δασαρχείου Καπανδριτίου.

Η υπεύθυνη δήλωση που  πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτητές ακινήτων στην εντός σχεδίου πόλης του οικισμού της Ιπποκρατείου Πολιτείας βρίσκεται στον σύνδεσμο εδώ 

Μετά τη συμπλήρωση της η υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη να αποσταλεί στη διεύθυνση των γραφείων ΣΔΙΠ  Λεωφόρος Αλεξάνδρας 44, Aθήνα Τ.Κ 19014 ή στο  e-mail: info@sdip.gr

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022

Υλοτόμηση στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

 


Η περίοδος της υλοτόμησης έχει ξεκινήσει από 1ης Νοεμβρίου 2022 και ισχύει η γενική ανακοίνωση της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών.

Ειδικότερα για την Ιπποκράτειο Πολιτεία υπάρχουν τρεις κατηγορίες ακινήτων:

1. Κοινόχρηστοι χώροι, δρόμοι, πλατείες, άλση & πάρκα, έκτασης περίπου 3.500 στρέμματα όλα ιδιοκτησίας του Δήμου Ωρωπού.

2. Ιδιοκτησίες του ΣΔΙΠ, 106 ακίνητα συνολικής έκτασης περίπου 350 στρεμμάτων.

3. Ιδιοκτησίες οικοπέδων μεμονωμένων ιδιοκτητών συνολικής έκτασης περίπου 3.800 στρεμμάτων.

Από την πρώτη κατηγορία μπορούν οι κάτοικοι να υλοτομούν ξυλεία σύμφωνα με τις οδηγίες της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών.

Οι κατηγορίες 2 & 3 αφορούν ΜΟΝΟ τους ιδιοκτήτες των ακινήτων οι οποίοι μπορούν να εκτελούν υλοτόμηση και καθαρισμούς σύμφωνα με τη νομοθεσία, για ακίνητα εντός σχεδίου πόλης και διάθεση των προϊόντων ανάλογα με την επιλογή τους.

Λίμνη Μπελέτσι και περιβάλλων χώρος

Τα τμήματα δέντρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καυσόξυλα, κατά προτεραιότητα μπορούν να τα πάρουν από την περιοχή με ίδια μέσα τα μέλη του ΣΔΙΠ, κάτοικοι της ΙΠ και των Αφιδνών. https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2021/04/blog-post_15.html