Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

Για μηδενική επιβάρυνση του ΔΗΜΟΤΗ...!!!

Η παρακάτω επιστολή στάλθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και τον Δήμαρχο Ωρωπού για μηδενική χρηματική επιβάρυνση του ΔΗΜΟΤΗ Ωρωπού...Ο Κοινόχρηστος Χώρος 10 στρεμμάτων στα όρια της εντός σχεδίου περιοχής της Ιπποκρατείου Πολιτείας 

 https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2018/05/10.html

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019

Δήμαρχος Θωμάς Ρούσσης για την Ιπποκράτειο Πολιτεία...!!!

Για να σταματήσουν οι φήμες και οι αστειότητες ορισμένων κύκλων, περί συλλογής υπογραφών των κατοίκων της ΙΠ, για την παραχώρηση της περιουσίας του ΣΔΙΠ έναντι έργων των υπολειπομένων υποδομής ...

Ο απερχόμενος Δήμαρχος Ωρωπού  κ. Θωμάς Ρούσσης παρόντος του Αντιδημάρχου Αφιδνών κ. Γιώργου Πούλου, σε προγραμματισμένη συνάντηση τον Νοέμβριο 2014 με τους εκπροσώπους του προσωρινού ΔΣ ΣΔΙΠ, είχε συμφωνήσει για τα θέματα της ΙΠ, όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω δελτίο τύπου.   
Στη διάρκεια της θητείας του (2014-2019), ο Δήμαρχος κ. Θ. Ρούσσης διεκδίκησε μέσω δηλώσεων του Δήμου στο Κτηματολόγιο ως δημοτικής, το σύνολο της περιουσίας των κοινωφελών χώρων του ΣΔΙΠ, δηλαδή 24 ακίνητα Χώρων Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων έκτασης 250 στρεμμάτων και αντικειμενικής αξίας περίπου 15.000.000€, χωρίς να υπάρξει κανένα ανταποδοτικό μέτρο για τον οικισμό.

Η επικαιροποιημένη έκθεση της μελέτης  Έργων και Υποδομών του οικισμού της Ιπποκρατείου Πολιτείας της Δ.Κ. Αφιδνών από τις  6 Αυγούστου 2018  παραδόθηκε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού κ. Στέργιο Γκικάκη,  από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του ΔΣ ΣΔΙΠ, με πλήρη φάκελο, που περιλαμβάνει τη μελέτη και τα 22 συνοδεύοντα σχέδια, εγκεκριμένη από τη Γενική  Συνέλευση ΣΔΙΠ του έτους  2018,  με σκοπό την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, των αρμοδίων Αντιδημάρχων, της Δ. Κ. Αφιδνών και των συναρμοδίων Υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.


Μέχρι σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού δεν ενημερώθηκε ούτε συζήτησε το θέμα .

Η Διοίκηση του ΣΔΙΠ σε συνεργασία με τις αιρετές αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού υλοποιόντας τις συλλογικές αποφάσεις του ΝΠΙΔ κατά προτεραιότητα θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω : 

1. Αποδέσμευση της περιουσίας του ΣΔΙΠ δηλαδή των 24 ακίνητων Χώρων Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων έκτασης 250 στρεμμάτων.

2.  Εμπορική αξιοποίηση με παραχώρηση της χρήσης σε στρατηγικό επενδυτή αριθμού ακινήτων ΧΕΔ και διασφαλισμένες συμβατικά αμέσες ανταποδοτικές υπηρεσίες προς τους κατοικους 
      
α.  Την 24ωρη φύλαξη του οικισμού με ιδιωτικούς φρουρούς και μέσα, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

β.  Τη λειτουργία τοπικής συγκοινωνίας μεταξύ ΙΠ, χωριού Αφιδνών, Καπανδριτίου και Σιδηροδρομικού Σταθμού

γ.   Τη λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού για τις ανάγκες των μέλων του ΣΔΙΠ κατοίκων της ΙΠ

δ.   Υλικοτεχνική υποστήριξη των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας των Αφιδνών


3. Είσπραξη των οφειλών των οικοπέδων κατοικίας (εισφορές, ΤΑΠ μη οικοδομημένων ακινήτων), διασφάλιση της ακίνητης περιουσίας του ΝΠΙΔ μέσω έλεγχων ορκωτών ελεγκτων λογιστών και νομικών συνεργατών.


Στόχος η σταδιακή βελτίωση της καθημερινότητας των κατοικών του οικισμού και η επίσης σταδιακή ολοκλήρωση των υπολοιπομένων έργων υποδομής, με ορθολογική διαχείριση της περιουσίας του ΣΔΙΠ,  χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των ιδιοκτητών των οικοπέδων κατοικίας   
Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019

O Πολυχρόνης Θωμόπουλος απαντά...


Οφείλω μια απάντηση στον κ. Πατεράκη, αφού αναφέρθηκε προσωπικά σε μένα.

Υπάρχει μια γνωμοδότηση μου προς την κοινότητα Αφιδνών το έτος 2008.

Βάσει των στοιχείων που είχε στη διάθεσή της η κοινότητα, πράγματι εξέφρασα την άποψη ότι οι χώροι που δεν προορίζονταν για οικοδόμηση ή δεν ήσαν κοινόχρηστοι, ανήκαν κατά τα άρθρα 7 του ν.δ. της 17-7-1923 και του άρθρου 1 παρ. 5 του ν.δ. 690/1948 και για τον λόγο ότι προορίζοντο για ανέγερση κοινωφελών εγκαταστάσεων, στα αρμόδια για την ανέγερση των κοινής ωφελείας κτιρίων νομικά πρόσωπα (Δήμο, Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων κλπ).

Η κατά το σχέδιο πόλεως χρήση όλων των χώρων αυτών σ’ αυτή την άποψη συνέτεινε.

Ο Συνεταιρισμός δεν παρείχε κανένα στοιχείο για το αν η υποχρέωσή του για την μεταβίβαση των χώρων ανέγερσης κοινωφελούς χαρακτήρα εγκαταστάσεων είχε περιορισθεί σε ορισμένα απ’ αυτά όπως ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο 5.

Στη συνέχεια, οι γνωμοδοτήσεις των Δικηγόρων του Συνεταιρισμού Μιχάλη Βάθη και Βασίλη Τσούμα με επιβεβαίωσαν καθόσον ¨αντέκρουαν¨ τη θέση μου με άσχετες αναφορές στον χαρακτήρα και τον χρόνο έγκρισης του σχεδίου πόλεως και όχι με πολεοδομικά στοιχεία.

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΔΙΠ και επειδή έπρεπε (γιατί μου ανατέθηκε) να προασπίσω τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού και των μελών του εν όψει και της γνωστής ενέργειας του τότε αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος που χαρακτήρισε όλο τον οικισμό ¨Δημόσιο Δάσος¨, άρχισα συστηματική και επίπονη έρευνα των τίτλων και της διαδικασίας έγκρισης του σχεδίου.

Από τα στοιχεία που συνέλεξα από το ελλιπές αρχείο του Συνεταιρισμού, από την έρευνα στο ΥΠΕΧΩΔΕ και τα αρχεία Συμβολαιογράφων της εποχής, προέκυψε ότι, με απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Δημοσίων έργων είχαν επιβληθεί στο Συνεταιρισμό οι όροι που προβλέπονται από την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του ν.δ. 690/48 για το ποιους ακριβώς κοινωφελείς χώρους έπρεπε αν μεταβιβάσει ο Συνεταιρισμός στην κοινότητα Αφιδνών και να παραιτηθεί από κάθε αξίωση αποζημιώσεως, όπως και απ’ όλους τους κοινόχρηστους χώρους (δρόμους, πλατείες κλπ). Οι χώροι αυτοί αφορούσαν σχολεία, παιδικούς σταθμούς, αθλητικές δραστηριότητες και Ι. ναό απ’ ότι θυμάμαι, συνολικής έκτασης περίπου 100 στρεμμάτων.

Οι μεταβιβάσεις έγιναν και αναφέρονται τα Συμβόλαια μεταβίβασης στο κείμενο του διατάγματος έγκρισης του σχεδίου.

Οι λοιποί χώροι κατοικίας αναφέρονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως μαζί με το κείμενο του διατάγματος.

Μη ψάχνετε για λεκτικούς χαρακτηρισμούς για τους χώρους ειδικών χρήσεων.

Αυτοί προβλέπονται από άλλες διατάξεις της περί σχεδίων πόλεων νομοθεσίας και σκοπό έχουν (κατά το νόμο) την εξασφάλιση πόρων για την εφαρμογή του σχεδίου, ώστε να μην επιβαρύνονται οι Δήμοι και κοινότητες (Αυτή η πρόβλεψη από το έτος 1929).

Εκείνοι που συνέταξαν το σχέδιο πόλεως (γραφείο Δοξιάδη) και οι Δικηγόροι που απασχολούσε κατά το στάδιο της ένταξης στο σχέδιο πόλεως ο Συνεταιρισμός, φαίνεται καθαρά ότι γνώριζαν την πολεοδομική νομοθεσία.

Και η πολεοδομική νομοθεσία κ. Πατεράκη (είχα και έχω καλή εικόνα για εσάς, μη τη χαλάτε με υπερβολές) έχει την αντίστοιχη έννοια του ¨ου παντός πλειν ες Κόρινθον¨.

Δηλαδή, δεν είναι προσβάσιμη στον καθένα η πολεοδομική νομοθεσία.

Παραπονείσθε ότι δεν δημοσίευσε ο ΣΔΙΠ στην ιστοσελίδα του την απάντησή σας.

Αλλά, κ. Πατεράκη, η θέση μου ήταν καθαρά η νομική θεώρηση του θέματος. Και εσείς νομικά απαντήσατε;

Ανέλυσα εγώ κάποιο κομμάτι της δουλειάς σας; Πως άραγε και με ποιες γνώσεις;

Άλλωστε και την δική σας και του ΣΔΙΠ τις ιστοσελίδες οι ίδιοι άνθρωποι τις διαβάζουν.


Αθήνα 20 Ιουνίου 2019


Πολυχρόνης Θωμόπουλος Η επιστολή του Διονύση Πατεράκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν τη δεύτερη Κυριακή των Δημοτικών εκλογών...Σύλλογος Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

(άλλη μια ανοιχτή επιστολή ενημέρωσης, που μπορεί να ενοχλήσει κάποιους....)

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,
αναγκάζομαι να αποδείξω και να καταδείξω με περισσότερη έμφαση, στα όσα προ μιας εβδομάδας είχα καταγράψει στην επιστολή /ενημέρωσή μου και να αντικρούσω ψεύδη και ανυπόστατες αερολογίες, που αναφέρονται σε μένα.
Έχω να δηλώσω:
1. Ότι είμαι Έλληνας πολίτης
2. Δεν ήμουν υποψήφιος στις εκλογές του Μαΐου 2019
3. Η επιστολή μου δεν ήταν προεκλογική
4. Δεν είμαι « τζουκ μποξ (jukebox)»
Ο νομικός σύμβουλος του συνεταιρισμού, κος Θωμόπουλος θυμήθηκε εποχές του αειμνήστου Κουτσόγιωργα του τύπου "δε δικαιούστε δια να ομιλείτε" ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι κάθε Έλληνας πολίτης έχει δικαίωμα και υποχρέωση να γνωστοποίει στο ευρύ κοινό και στις αρμόδιες αρχές οτιδήποτε μεμπτό. 

Εκτός, εάν πιστεύει, ότι πρέπει να αποδεχόμαστε με τη μορφή Ευαγγελίου τα όσα με νομικό περίβλημα μας αναφέρει.

Θα θυμίσω βέβαια στον κ Θωμόπουλο ότι άλλα έλεγε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κοινόχρηστων χώρων όταν ήταν νομικός σύμβουλος της κοινότητας Αφιδνών, υποστήριζε τότε τα εξής:

«Εγώ δε προτείνω την αγωγή, προτείνω τη μεταγραφή, διότι το θεωρώ απόλυτα κοινοτική περιουσία. Δεν συζητώ, δεν μπορώ να συζητήσω, η νομική μου συνείδηση δεν μου επιτρέπει να πω ότι ανήκουν οι χώροι για τη δημιουργία κοινωφελών εγκαταστάσεων στον συνεταιρισμό, ο οποίος πιστεύω ότι έχει εκπληρώσει και το σκοπό και θα έπρεπε να έχει τελειώσει, εκτός εάν έχει μέλη ακόμα που δεν έχουν αποκατασταθεί. Αλλά αυτό σημαίνει ότι έχει οικόπεδα να διαθέσει στα μέλη του. Αλλιώς δεν έχει σκοπό ο συνεταιρισμός.»

(απομαγνητοφωνημένα πρακτικά συνεδρίασης κοινοτικού συμβουλίου Αφιδνών 07-04-2008.Θέμα 8. Σελίδα 48-49 συζήτηση για ορισμό νομικού συμβούλου για γνωμοδότηση ιδιοκτησίας κοινοχρήστων χώρων συνεταιρισμού)

Ναι συμφωνώ απόλυτα.

Μας μιλάει για το διάταγμα ένταξης το οποίο περιέχει και όλους τους κοινωφελείς χώρους(και όχι την νεοεφευρεθείσα έννοια των επαγγελματικών χώρων), που έχουν παραχωρηθεί στην Κοινότητα αλλά δεν μας μιλάει για τις δύο συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης των χωρίς να αναφέρονται συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα 

Κάποιοι από τους ανθρώπους που δημιούργησαν το Συνεταιρισμό βεβαίως και γνώριζαν πολύ καλά την πολεοδομική νομοθεσία και την χρησιμοποίησαν για ίδιον όφελος(βλέπε διεκδίκηση κοινοχρήστων χώρων )

Άρα ποιος παραπλάνα κύριε Θωμόπουλε ;
.
Μας μιλάτε για χρεωμένο συνεταιρισμό «για παλιά δήλωση ΕΝΦΙΑ 110 οικοπέδων το 50% των οποίων όμως από το κτηματολόγιο προέκυψε πως ανήκει σε τρίτους»

Αυτά δε τα ήξερε το θρυλικό και σχεδόν μόνιμο μέλος επί τουλάχιστον 20 χρόνια του ΔΣ του συνεταιρισμού Χαδούλιας Στυλιανός;

Και αν δε τα ήξερε, τα υπόλοιπα μέλη δε θα έπρεπε να κάνουν έλεγχο πριν καταθέσουν Ε9 και δήλωση κτηματολογίου; Τι δήλωναν 4 τουλάχιστον χρόνια στο Ε9; Λεπτομέρειες....

Πάλι καλά που μας αναγνώρισε το δικαίωμα της διαγραφής μας αλλά ποιεί την νύσσα για την μη απόδοση της συνεταιριστικής μερίδας από του έτους 2017, ως όφειλαν.

Σύμφωνα με δηλώσεις σας ο ΣΔΙΠ έχει εισπράξει από 800 συνεταίρους τις συνδρομές τους. Δε θα μπορούσε να πληρώσει τους 2 εργαζόμενους που άφησαν απλήρωτους οι προηγούμενες διοικήσεις αν όντως τα δικαιούνται;

Βεβαίως και τα έργα πρέπει να τα φτιάξει ο συνεταιρισμός γι αυτό άλλωστε και κράτησε περιουσία που με την εκποίηση της θα ολοκλήρωνε τα έργα υποδομής. Θα ολοκλήρωνε εάν όλα λειτουργούσαν, όπως θα επιθυμούσαμε...

Μην ξεχνάμε ότι στην έκθεση Φωτόπουλου μεγάλο τμήμα του ποσού για την υλοποίηση των έργων που υπολείπονται κατέχει και η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης όπως και η κατασκευή των πεζοδρομίων, τα οποία όπως γνωρίζουμε είναι ανταποδοτικά, δηλαδή θα τα πληρώσει κάθε ιδιοκτήτης οικοπέδου.

Η πάγια και μόνιμη θέση μου ήταν και είναι ότι οι κοινόχρηστοι χώροι δεν ανήκουν σε ιδιώτες και το ιδιοκτησιακό καθεστώς μεταξύ συνεταιρισμού και αρμοδίου ΟΤΑ θα κριθεί βάσει της νομοθεσίας του ελληνικού κράτους.

Οι αποφάσεις δε του κοινοτικού συμβουλίου Αφιδνών στο οποίο ήμουν μέλος(2006-2010)
για τον ορισμό του κ .Θωμόπουλου να γνωματεύσει για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κοινοχρήστων , την αποδοχή της γνωμάτευσης του, τον ορισμό του για την μεταγραφή των οικοδομικών τετραγώνων ήταν ομόφωνη σε τουλάχιστο τρείς διαφορετικές συνεδριάσεις του Κ.Σ.Αφιδνών.(υπάρχουν τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και όχι αποσπασματικά εγγραφα.)

Για αυτή μου μάλιστα τη στάση δηλαδή, την υπεράσπιση των κοινοχρήστων χώρων για να μη περάσουν στον ιδιώτη, έχω πάει σε 18 δικαστήρια μεταξύ των άλλων, από τους κυρίους Χαδούλια και Βάθη και έχω αθωωθεί σε όλα πανηγυρικά.

Θα θυμίσω τι έλεγε και ο Κος Πάντος Παναγιώτης του Αθανασίου, τωρινός γραμματέας (;) του ΣΔΙΠ, στις γενικές συνελεύσεις του συνεταιρισμού το 2007;

«Δεν αμφισβητώ εγώ τη διεκδίκηση του Κου Δημητρούλια, ο κύριος Δημητρούλιας με τον Κύριο Νάστο όταν εγώ έκανα ποδήλατο γιατί ο πατέρας μου δε μνημονεύεται καθόλου, ήταν πρόεδρος του συνεταιρισμού και τον ξέρουν όλοι οι κύριοι, που πουλήθηκε η Ιπποκράτειος Πολιτεία, ο Θανάσης ο Πάντος»
(απομαγνητοφωνημένα πρακτικά Γ.Σ. ΣΔΙΠ 04-07-2007 σελίδα 78 )

Όλοι δε, οι φωνασκώντας και διαρρηγνύοντες τα ιμάτιά τους στα κοινωνικά δίκτυα υπερασπιστές της διατήρησης και της ύπαρξης του συνεταιρισμού, πού βρίσκονταν τότε, 2007-2012, για να υπερασπιστούν(;;;) τα συμφέροντα του συνεταιρισμού;

Για σκεφτείτε....
αν δεν υπήρχαν 5 άτομα να τρέχουν στα δικαστήρια, να αντιδρούν, να φωνάζουν και να γνωστοποιούν στους κατοίκους της Ιπποκρατείου Πολιτείας και η κοινότητα Αφιδνών έδινε βεβαίωση ΤΑΠ, τελικά θα είχαν μεταβιβαστεί 3 οικοδομικά τετράγωνα κοινοχρήστων χώρων συνολικής επιφάνειας περίπου 31 στρεμμάτων σε ιδιώτη; Ρητορικό το ερώτημα…

Ας αναλογιστούμε, τέλος, από ποιό έτος ο συνεταιρισμός έχει να δρομολογήσει κατασκευή έργου υποδομής;

Εδώ και 19 χρόνια…

Τι έχει πετύχει ο ΣΔΙΠ μετά την εναρμόνιση του καταστατικού του από το 2014 ;

Την αύξηση του χρέους προς την ΔΟΥ με συνέπεια την μείωση της περιουσίας σας.

Άρα αφού ο συνεταιρισμός δεν μπορεί και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα για την ολοκλήρωση των έργων, ποιος ο λόγος ύπαρξης του; 

Μήπως για να εξυπηρετήσει τις συγκεκριμένες διεκδικήσεις του ιδιώτη ;

Σας επισυνάπτω και τα αναφερόμενα πρακτικά

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ


Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019

Μέτρα Πολιτικής Προστασίας και οδικής ασφάλειας στην ΙΠΜε έγγραφο του ο ΣΔΙΠ ζητά άμεσα από τον Δήμο Ωρωπού την υλοποίηση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης του οδικού δικτύου της Ιπποκρατείου Πολιτείας κατόπιν κυκλοφοριακής μελέτης, και τη διευθέτηση της οδού Ρέρας (χαρακτηρισμένη Νομαρχιακή οδός) μέχρι την οδό Αχελώου με ασφαλτόστρωση της όπου απαιτείται, ως εναλλακτικής οδού πρόσβασης του οικισμού.  


Το νέο έγγραφο προς τη Κοινότητα Αφιδνών και τον Δήμο Ωρωπού και τα σχετικά έγγραφα στους συνδέσμους :

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019

Ειλικρίνεια, εντιμότητα, αξιοπιστία...!!!

Λίμνη Μπελέτσι 1976

Μετά από την 4ωρη περίπου συζήτηση την 1 Οκτωβρίου 2014, με το από κοινού συμφωνηθέν κύριο θέμα ημερήσιας διάταξης «Διατήρηση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υγειονομικών Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΣΥΝΠΕ και διατήρηση της περιουσίας του» ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι με την παρακάτω ανακοίνωση


Το σχετικό video από τη συνάντηση 


Στο 30΄ ο Δ. Πατεράκης διευκρινίζει ποιός δεν υπέγραψε την αρ.πρ. 170/2010 ΣΟΙΠ 

Στη σημερινή του ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο σημερινός Πρόεδρος του ΔΣ ΣΟΙΠ (συντονιστής της συζήτησης της 1 -10-2014)  τουλάχιστον εκπλήσσει γιατί στρέφεται ευθέως κατά του νέου Δημάρχου Ωρωπού Γιώργου Γιασημάκη και του εκλεγέντος επικεφαλή του συνδυασμού ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Διονύση Καμπιώτη διότι προεκλογικά τοποθετηθήκαν για τα θέματα της ΙΠ... !!!

η σημερινή επιστολή ενημέρωσης των κατοίκων και ενδιαφερομένων :

« Πώς θα πούμε τώρα άλλα παραμύθια;

Τελείωσαν τα παραμύθια περί της δυνατότητας του συνεταιρισμού για τα έργα υποδομής.


Τελείωσαν τα υπαγορευμένα κείμενα σε υποψηφίους δημάρχους.

Τελείωσε η κοροϊδία περί "χώρων επαγγελματικής χρήσης", όρος που δεν αναγράφεται πουθενά.
Τελείωσε το "πληρώστε" εισφορές εσείς μόνο....

Στην αυριανή συνάντηση θα μιλήσει ο Κώστας Πάντος, πρώην αντιδήμαρχος Κηφισιάς και πρώην πρόεδρος του συνεταιρισμού ...ξέρετε αυτόν που διέσυραν με την έκθεση Σερμπή, και που οι κατηγορίες κατέρρευσαν σαν τραπουλόχαρτα, χαρακτηρίζοντας "νομικά έωλους" τους ισχυρισμούς των κατηγόρων του. 

Αθωώθηκε πανηγυρικά, γιατί του άξιζε.

Ο Διονύσης Πατεράκης, που εάν δεν ήταν αυτός, θα ζούσαμε τον ύπνο του δικαίου εδώ πάνω και σαν καλά προβατάκια υποτακτικής ψυχολογίας, θα πληρώναμε τις συνδρομές ή τις εισφορές, ή ό,τι θα τους κάπνιζε των επίδοξων κοτσαμπάσηδων... και θα λέγαμε και ευχαριστώ.

Ο Βαγγέλης Μπουγιούρης, που ξέθαψε την επιστολή του 2010, συμπαράστατης χρόνων του Διονύση και μάρτυρας υπεράσπισης στα ενορχηστρωμένα από το συνεταιρισμό δικαστήρια εναντίον του.

Κάποιοι άνθρωποι θέλησαν να φυλάξουν Θερμοπύλες, όχι να σώσουν, όχι να παραγοντίσουν. Απλώς να φυλάξουν. Θερμοπύλες.

Και οι άνθρωποι πίσω από προτάσεις αναβάθμισης και ζωντάνιας του βουνού μας, οι άνθρωποι πίσω από την πρόταση για τη μετατροπή του στρατοπέδου στο Κατσιμίδι σε κέντρο πολιτισμού... πίσω από τις κινηματογραφικές προβολές και τις βραδιές ποίησης.

Οι κυρίες Γλυνού Ελένη, Κυριαζή Πένυ, Σταμπουλίδου Μαργαρίτα, ο κύριος Παντελής Τσικριτέας και το ζεύγος Γιώργου και Βασιλικής Καραγιάννη.

Άνθρωποι με εντιμότητα, ακεραιότητα, ήθος και μεράκι.

Η ονομαστική αναφορά είναι το λιγότερο για να τιμηθούν ανθρώποι, που τους αξίζει να συναναστρέφεσαι, γιατί σε αναβαθμίζουν ποιοτικά.

Μετά τη συνάντηση της Τετάρτης κανείς δε θα μπορέσει να υποστηρίξει ότι δεν ήξερε.
Αύριο τελειώνουν τα παραμύθια.

Γιατί απευθύνομαι σε αυτούς που αγωνίζονται για τη φανέλα. 

Οι άλλοι ας κάνουν ό,τι θέλουν με την ξεχειλωμένη τους συνείδηση, με την επανάσταση από το πληκτρολόγιο, με την αγάπη τους για τον καναπέ.

Αύριο Τετάρτη.
Στις 7 το απόγευμα.
Στο Μανάρα.

Γιώργος Σωτηροπούλος.»
Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

Θέματα αναφορικά με την ανάπτυξη του οικισμού της ΙΠΠριν μερικά χρόνια, η Γενική Συνέλευση του ΣΟΙΠ αποφάσισε και έδωσε συγκεκριμένη εντολή στο ΔΣ του συλλόγου (ότι καλύτερο συνέταξε το σωματείο στη διάρκεια της ύπαρξης του...),  για να διευκρινίσει και να απαντήσει σειρά από θέματα περί της ανάπτυξης του οικισμού της ΙΠ, αποκλειστικής  αρμοδιότητας του Συνεταιρισμού ΔΙΠ.
Η  επιστολή αυτή του ΣΟΙΠ, από όσα είναι γνωστά, μέχρι σήμερα δεν απαντήθηκε στα μέλη του.

Όμως μια μέρα πριν τις εκλογές της περασμένης Κυριακής 2/6/2019 ανακοινώθηκε ότι θα γίνει ενημέρωση σε συνάντηση για θέματα που απασχολούν για πολλά χρόνια τους ενδιαφερομένους. 

Για την ενημέρωση όσων  τυχόν παρευρεθούν  στην συγκεκριμένη συγκέντρωση γνωστοποιούνται τα παρακάτω :

1. Οι θέσεις του νέου Δημάρχου Ωρωπού για τα θέματα της Ιπποκρατείου Πολιτείας όπως αυτές ανακοινωθήκαν στην προεκλογική περίοδο.  


2. Ότι ο (νέος) ΣΔΙΠ έχει πλέον συγκεντρώσει όλες τις απαντήσεις, μετά από τον έλεγχο ορκωτών ελεγκτών λογιστών, της νομικής του ομάδας και εργασίας εκατοντάδων ωρών των μελών του ΔΣ & ΕΣ, για να ενημερωθούν τα μέλη, οι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι κάτοικοι του οικισμού στην επόμενη ΓΣ .

Σάββατο 1 Ιουνίου 2019

Η παραπληροφόρηση του ΣΟΙΠ μια ημέρα πριν την εκλογή Δημάρχου Ωρωπού...!!!Πόσο χρόνο ακόμα θα διαρκέσει η σκόπιμη παραπληροφόρηση. Και προς τι;

Είχε πιστέψει και η σημερινή Διοίκηση του ΣΔΙΠ τον ¨μύθο¨.

Και ο μύθος που είχε αφεθεί να πλανάται στην ατμόσφαιρα ήταν ότι είχαν απομείνει αρκετά οικόπεδα.

Το κτηματολόγιο μας προσγείωσε και αποκαθήλωσε και διέψευσε πανηγυρικά τη φήμη.

Ο ΣΔΙΠ δήλωσε, όπως φαινόταν από τα βιβλία, 110 οικόπεδα.

Το κτηματολόγιο μας απέδωσε 45!

Στα υπόλοιπα, είτε απέδωσε μικρά τμήματα 300 έως 800 τ.μ. είτε κανένα δικαίωμα.

Είναι υπόλοιπα ιδιοκτησιών της Αγροτικής διανομής Κιούρκων του 1926.

Από το 1979 που έγινε η κλήρωση μέχρι το 2013 (δηλαδή 34 χρόνια), οι Διοικήσεις του ΣΔΙΠ δεν κατάφεραν ή δεν θέλησαν να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα.

Και από το 1987 μέχρι το 2008 ο ΣΔΙΠ πούλησε 121 οικόπεδα.

Το 2014 που ανέλαβε το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, αντί του 1.000.000 ευρώ της παραπληροφόρησης, υπήρχαν στο ταμείο κέρματα 2,50 ευρώ και χρέη από απλήρωτους φόρους 450.000 ευρώ και αφημένοι στην τύχη τους υπάλληλοι και ένας Δικηγόρος χωρίς έργο και απλήρωτοι.

Όσο για το ποιοι όροι υπάρχουν στο διάταγμα έγκρισης του ρυμοτομικού σχεδίου, αφήστε την ερμηνεία του στους πιο ειδικούς και στα Δικαστήρια.

Έλεος πια με τις νομικές ερμηνείες σας.

Επίσης, σαν εκκρεμότητες υπήρχαν και πάνω από 900.000 ευρώ ανείσπρακτες οφειλές από εισφορές και εισφορές έργων από 2 έως 25 ετών.

Αυτές είναι οι ¨εισπράξεις¨ των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που πληροφορεί ο ΣΟΙΠ ¨υπεύθυνα¨ ότι εισπράχθηκαν.

Δικαστικές προσπάθειες για είσπραξη τους συναντούν την σφοδρή αντίδραση των οφειλετών. Πολλοί είναι και μέλη του ΣΟΙΠ.

Δεν γίνεστε κύριοι, συντάκτες της από 30-5-2019 επιστολής, λίγο πιο συγκεκριμένοι, που ακριβώς, σε ποιο έργο της περιοχής ξόδεψε ο Δήμος 100.000 ευρώ; Για να δικαιωθεί και η προσπάθεια του Δημάρχου.

Δηλώθηκε από τη σημερινή Δημοτική αρχή ότι θα αναλάβει το έργο του καθαρισμού του Δάσους.

Η αντιπυρική περίοδος ολοκλήρωσε τον πρώτο μήνα της. Ο κίνδυνος Πυρκαϊάς ενεδρεύει και είναι ορατός.

Πόσα συνεργεία καθαρισμού του Δάσους βλέπουν οι κάτοικοι;

Αφού επιμένετε να ¨πληροφορείτε¨ τους κατοίκους υποδείξετε και τα σημεία που δουλεύουν τα συνεργεία καθαρισμού και την έκταση του δάσους που έχει καθαρισθεί.

Κύριε ή κύριοι, ανώνυμοι Συντάκτες των ανακοινώσεων του ΣΟΙΠ σταματήστε τις ¨πληροφοριακές¨ τερατολογίες.

Σεβαστείτε την αλήθεια.

Λίγη ντροπή δεν βλάπτει.

Και ένα τελευταίο. Ανοίξτε και διαβάστε το Ελληνικό Σύνταγμα στο άρθρο 24 παρ. 3  και το άρθρο 39 του ν. 4030/2011 και εξηγείστε στον κόσμο και στον κ. Γιασεμάκη με ποιο νόμιμο τρόπο, αν εκλεγεί Δήμαρχος, ή τον κ. Ρούση, θα διαθέσει τα χρήματα του Αυλώνα, του Καπανδριτίου, του Ωρωπού κλπ για να ανοίξει τους αδιάνοικτους δρόμους της Ιπποκρατείου Πολιτείας και θα διαφύγει τον κίνδυνο της φυλακής για παράβαση καθήκοντος.

Το ΔΣ ΣΔΙΠ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΟΙΠΑΠ:20190530
30.05.2019
Ιπποκράτεια μυστήρια...η συνέχεια
Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται….
Στην τελευταία ανακοίνωση του συνδυασμού του κ. Γιασεμάκη «Συνεργασία Ευθύνης», πέραν των άλλων, διαβάσαμε και αυτό που ο ΣΔΙΠ τον τελευταίο καιρό έχει κάνει σημαία του σε κάθε ανακοίνωσή του και σε κάθε δικόγραφο, και μας το ξεστομίζει χαιρέκακα, ότι δηλαδή τα έργα υποδομής θα τα πληρώσουν οι συνέταιροι.
Σε κανέναν όμως δε λένε ότι η δηλωμένη περιουσία του ΣΔΙΠ στο Ε9 και στο Κτηματολόγιο (περίπου 100 ακίνητα) έχει κρατηθεί για έναν και μοναδικό σκοπό: την υλοποίηση των έργων υποδομής.
Επιπλέον, κανείς δε μας έχει απαντήσει τι έχει γίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ, που υπήρχε το 2008, και πώς χρεώθηκε ο συνεταιρισμός 430.000 ευρώ μόνο για το έτος 2014, σύμφωνα με τη δήλωση του κ. Θωμόπουλου.
Άρα, ένας υγιώς σκεπτόμενος άνθρωπος κατανοεί ότι η υλοποίηση των έργων, μετά από οργανωμένη προσπάθεια και σωστή διαχείριση, θα ήταν εξασφαλισμένη σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα.
Επιπλέον, ας μην ξεχνάμε και τις εισπράξεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από τους 800 και πλέον συνεταίρους, συνδρομές, τουλάχιστον 8 ετών, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει ταμειακός απολογισμός σε καμία Γενική Συνέλευση.
Επίσης, να τονίσουμε ότι ο «νεοεμφανιζόμενος» όρος "χώροι επαγγελματικών δραστηριότητων" δεν υπάρχει σε κανένα σημείο του ρυμοτομικού σχεδίου- Προεδρικού Διατάγματος.
Μάλλον, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε, γιατί και η επανάληψη είναι μήτηρ πάσης μαθήσεως, για όσους, φυσικά, θέλουν να μάθουν ότι:
Μέχρι σήμερα η Δημοτική αρχή έχει διαθέσει πάνω από 100.000€ για ασφαλτοστρώσεις, συντήρηση των αντλιοστασίων και της γεώτρησης, επούλωση λακούβων στις οδούς, εκχιονισμούς κ.λ.π. χωρίς να απαιτήσει ούτε 1€ από τους κατοίκους της Ιπποκρατείου, όπως πράττει και για τις εκτός σχεδίου περιοχές.
Και εμείς ως Σύλλογος είμαστε σε επιφυλακή για τη συνέχεια…
Με τιμή
Το ΔΣ.