Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Ρυμοτομικό Ιπποκρατείου Πολιτείας με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87

 Για τον ευκολότερο εντοπισμό των ιδιοκτησιών στην ΙΠ τα δύο τοπογραφικά διαγράμματα σε κλίμακα 1:2.500 με συνενταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ 87

1.  Τοπογραφικό διάγραμμα 1  ΕΔΩ

2.  Τοπογραφικό διάγραμμα 2  ΕΔΩ

Μετατροπή ΕΓΣΑ 87 σε wgs84 με την παρακάτω εφαρμογή ή κάποια παρόμοια από το διαδίκτυο.

https://play.google.com/store/apps/details?id=gps.syntetagmenes