Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

Εισφορές μελών και οικοπέδων ΣΔΙΠ για το 2018, τακτοποίηση παλαιοτέρων οφειλών


Υπενθυμίζεται στα μέλη και ιδιοκτήτες των οικοπέδων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία η απόφαση της ΓΣ για εισφορά 50€/οικόπεδο και για το τρέχον έτος 2018, την οποία παρακαλούνται να εξοφλήσουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018.   

Σε μια ακόμη προσπάθεια ευαισθητοποίησης ενός μικρού αριθμού συνεταίρων που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους προηγουμένων ετών προς τον ΣΔΙΠ,  είχε ταχυδρομηθεί πριν από ένα χρόνο η επιστολή με το ακριβές ποσό οφειλής υπογεγραμμένη από τους νομικούς συνεργάτες κ.κ. Παναγιώτη Πρωτοπαππά και Πολυχρόνη Θωμόπουλο, για εξόφληση μέχρι 30 Νοεμβρίου 2017. Ελάχιστοι δεν ανταποκρίθηκαν μέχρι σήμερα, τους οποίους το ΔΣ καλεί εκ νέου να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018.

Οι ενέργειες  και οι προσπάθειες που γίνονται από το ΔΣ & ΕΣ έχουν 2 κύριους άξονες

Την  Περιουσία και τα  Έργα Υποδομής στην περιοχή που δραστηριοποιείται ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υγειονομικών «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» από το 1968 έως σήμερα

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

1. Καθολικού έλεγχου των ελεγκτών ορκωτών λογιστών της χρονική περιόδου 1-1-1997 έως 31-12-2017   

2. Επικαιροποίησης  του μητρώου μελών και του κτηματολογίου εύρεση και ταυτοποίηση όλων των σημερινών ιδιοκτητών των 1911 οικοδομήσιμων ακινήτων της ΙΠ

3. Είσπραξης των οφειλών στον ΣΔΙΠ ύψους περίπου  920.000€ στο τέλος 2016 από ανείσπρακτες  υποχρεώσεις

4. Έλεγχου των ελεγκτών ορκωτών λογιστών όπου απαιτηθεί από την εξέλιξη των υποθέσεων (ποινικών και  αστικών), οι οποίες ευρίσκονται στη δικαιοσύνη 

5.  Έλεγχου των ελεγκτών ορκωτών λογιστών στις μερίδες των δέκα μεγάλων ιδιοκτητών και των οικογενειών τους με συνολικά πάνω από 200+  ακίνητα στον οικισμό,  αφού από την εξέταση της εξελίξεως των υποθέσεων (ποινικών και  αστικών), οι οποίες ευρίσκονται στη δικαιοσύνη κρίθηκε σκόπιμο προκειμένου να διαπιστωθεί και πιστοποιηθεί η αληθής και πραγματική εικόνα των παραπάνω και υποβληθεί στη δικαιοσύνη

6. Επικαιροποίησης της Έκθεσης  Έργων και Υποδομών στον οικισμό της Ιπποκρατείου Πολιτείας στην Αγία Τριάδα Αφιδνών 

7. Εξασφάλισης με ενστάσεις όπου απαιτήθηκε των δικαιωμάτων 110 δηλώσεων ιδιοκτησίας στα πλαίσια της κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου που αφορά τον Δήμο Ωρωπού Δ.Κ. Αφιδνών. Με την δημοσίευση των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και των αντίστοιχων αποσπασμάτων κτηματολογικού διαγράμματος εμφανίσθηκαν προβλήματα για τις 60 δηλώσεις.  Οι δηλώσεις αυτές αφορούν οικόπεδα κατοικίας ή χώρους ειδικής χρήσης

8. Εκπόνησης μελέτης του καθαρισμού και της συντήρησης της χλωρίδας του κτήματος ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ και υλοποίηση της  όσο το δυνατόν ταχύτερα από τον Δήμο Ωρωπού 

9. Αξιοποίησης των πυροσβεστικών μέσων του ΣΔΙΠ και διάθεσης τους στην εθελοντική ομάδα της ΜΑΚΙΠ και ενίσχυση της με υλικά μέσα για την διευκόλυνση του έργου της  

10. Συνεργασίας με τον Δήμο Ωρωπού για υπογραφή σύμβασης διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του οικισμού, που το διαχειρίζεται άτυπα από κατασκευής του η Κοινότητα Αφιδνών και στη συνέχεια ο Δήμος  

11. Εξασφάλισης από τον Νοέμβριο 2017 τριών ημερήσιων δρομολογίων στην ΙΠ και προσπάθειες αύξησης της πυκνότητας τους  για την εξυπηρέτηση των κατοίκων


13. Τακτοποίησης συμβιβαστικά ή δικαστικά όλων των εκκρεμών χρηματικών και άλλων υποχρεώσεων του ΣΔΙΠ  

14. Δημιουργίας νέου ιστότοπου, blog και μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωση των μελών και των κατοίκων της ΙΠ  

15. Πραγματοποίησης ενημερωτικής ημερίδας με θέμα το ασφαλές περιβάλλον και η αντιμετώπιση των κινδύνων πυρκαγιάς (video της εκδήλωσης)

16.  Χορηγίας προς στο Δημοτικό Σχολείο Αφιδνών, όπου μετά από πρωτοβουλία του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, ο Συνεταιρισμός ανταποκρινόμενος άμεσα στο αίτημα, προχώρησε σε αγορά και παράδοση του παρακάτω υλικοτεχνικού εξοπλισμού:  
Ενός ψύκτη νερού για παροχή πόσιμου νερού στους μαθητές
Ενός ειδικού θερμοθαλάμου τροφίμων για την διατήρηση των γευμάτων των μαθητών


Επειδή μερικοί κύκλοι που επιδιωκουν ακομή το κλεισιμο του ΣΔΙΠ και με φημολογία να πετύχουν τον οικονομικό "στραγγαλισμό" του εγχειρήματος παραθέτουμε την απο 15 Ιουνίου 2018 επιστολή του νομικού συνεργάτη μας προς το ΔΣ & ΕΣ

  
" Εν όψει της Γενικής Συνελεύσεως, εκτίμησα ότι θα πρέπει να ενημερωθούν πιο εξειδικευμένα οι Συνέταιροι ή και απλοί οικοπεδούχοι επί της φημολογίας για την ¨ωφέλεια¨ (ή βλάβη;) εκ της διαλύσεως του Συνεταιρισμού.

Για τους Συνεταίρους και τους απλούς οικοπεδούχους της ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ και με αφορμή τις διαμαρτυρίες μερικών ιδιοκτητών γιατί δεν λύθηκε (δεν διαλύθηκε) όπως ¨έπρεπε¨ ο Συνεταιρισμός ώστε τα έργα υποδομής να τα κατασκευάσει ο Δήμος οφείλω ως ένας εκ των Δικηγόρων του Συνεταιρισμού, με περισσότερη απασχόληση στα πολεοδομικά θέματα, να διευκρινίσω και να ενημερώσω για τα παρακάτω κρίσιμα θέματα.

Οι οπαδοί της διάλυσης του Συνεταιρισμού ανήκουν σε δύο (2) κατηγορίες.

Τους κινούμενους από ιδιοτέλεια και τους παραπλανημένους.

1.Οι της πρώτης κατηγορίας είναι λογικό και φυσικό να επιζητούν με κάθε τρόπο και κάθε μέσο τη διάλυση του Συνεταιρισμού γιατί:

Αν διαλυθεί ο Συνεταιρισμός δεν θα υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο που να ενδιαφέρεται για την τύχη του οικισμού, αλλά εκκαθαριστής που θα ενδιαφέρεται για την γρήγορη ρευστοποίηση της Συνεταιρικής περιουσίας, όσο – όσο και την πληρωμή των χρεών στο Δημόσιο. Με το ανάλογο ¨πανηγύρι¨ στην εκποίηση.

Αν δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο: Δεν θα υπάρχουν και αγωγές για ακύρωση δεκάδων (η έκθεση Β. Σερμπή κάνει λόγο για εκατοντάδες) παράνομων μεταβιβάσεων οικοπέδων, από τις οποίες βεβαίως δεν ωφελήθηκε ο Συνεταιρισμός, αλλά άλλοι.

Δεν θα υπάρχει πολιτική αγωγή για να παρακολουθεί την πορεία και την εξέλιξη της ποινικής δίωξης που έχει ασκηθεί για παράνομες μεταβιβάσεις με βάση την έκθεση (700 σελίδες) του (παλαιότερα) μέλους του εποπτικού Συμβουλίου Β. Σερμπήγια τις εκατοντάδες παρανομίες που έχουν συμβεί στο παρελθόν σε βάρος του Συνεταιρισμού και κατά συνέπεια σε βάρος των Συνεταίρων και οικοπεδούχων που θα πληρώσουν από την τσέπη τους δαπάνες που θα έπρεπε να πληρωθούν από την εκποίηση των παρανόμως διατεθέντων οικοπέδων.

Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας ποινικής δίκης χωρίς πολιτική αγωγή, δηλαδή χωρίς αντίπαλο, θα είναι το πιθανότερο η πανηγυρική απαλλαγή των φερομένων ως παρανομησάντων.

Δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα για την ιδιοτέλεια και τις μεθόδους των προσώπων της πρώτης κατηγορίας.

2.Για την δεύτερη κατηγορία. Των παραπλανημένων.

Πρέπει πρώτα απ’ όλα να υπενθυμίσω τις προβλέψεις του Συντάγματος για να σταματήσει να διαδίδεται η φαινομένη ως ¨καλή¨ πληροφορία πως σε περίπτωση διάλυσης, την δαπάνη της κατασκευής των κοινοχρήστων έργων θα αναλάβει ο Δήμος. Κατηγορηματικά αναφέρω: ουδέν αναληθέστερον.

Κατά το άρθρο 24 παρ. 3 του Συντάγματος, στην περίπτωση της ιδιωτικής πολεοδόμησης του άρθρου 7 του από 19-7-1923 ν.δ/τος, όπως είναι η πολεοδόμηση της ¨Ιπποκρατείου Πολιτείας¨ ¨οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτή συμμετέχουνυποχρεωτικά και χωρίς αποζημίωση από τον οικείο φορέα, στην διάθεση των εκτάσεων που είναι απαραίτητες, για να δημιουργηθούν δρόμοι, πλατείες και χώροι για κοινωφελείς χρήσεις και σκοπούς (σ.σ. αυτό έχει γίνει με Συμβόλαιο πριν από την έγκριση του σχεδίου και άρα καμία ανησυχία αλλά) ¨καθώς και στις δαπάνες για την εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων όπως νόμος ορίζει¨. (σημ. το εντός ¨..¨ κείμενο είναι αντιγραφή του Συντάγματος).

Ο νόμος που ορίζει κατά το Σύνταγμα είναι ο νόμος 1337/83 και το κατ’ εξουσιοδότηση τούτου εκδοθέν π.δ. 93/1987 που κωδικοποιήθηκε (αφού αφαιρέθηκαν οι διατάξεις που το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ως Αντισυνταγματικές) με το π.δ. της 14/27-7-1999 (Κώδικας Βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας)

Στο άρθρο 124 παρ. 1 του Κ.Β.Π.Ν. αυτού ορίζεται:

Η πολεοδόμηση αυτή γίνεται με την προϋπόθεση ότι ο Συνεταιρισμός ή ο οργανισμός α) ¨θα παραχωρήσει……. (αυτό έχει γίνει) β)¨θα κατασκευάσει και συντηρεί τα έργα υποδομής και γενικά τα κοινόχρηστα έργα¨. Και κοινόχρηστα έργα προς κατασκευή παραμένουν πολλά. Είναι γνωστά.

Φαντάζομαι να γίνεται αντιληπτό ότι οι επιταγές του Συντάγματος δεν τροποποιούνται (παρά μόνο με αναθεώρηση του Συντάγματος) ούτε αλλοιώνονται, ούτε αγνοούνται από καμία άλλη θέληση, είτε του κράτους, είτε του Δήμου είτε του Συνεταιρισμού ή ιδιωτών.

Σύμφωνες με την παραπάνω διάταξη του Συντάγματος είναι και οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4030/2011 όπως ισχύει.

Με την τελευταία τροποποίηση του άρθρου 39 η προθεσμία που δίδεται στους Συνεταιρισμούς για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής παρατείνεται μέχρι τον Νοέμβριο του έτους 2020, (βέβαια, είναι η πολλοστή παράταση από τον 93/87 μέχρι σήμερα και εκτιμώ ότι θ’ ακολουθήσουν κι άλλες, γιατί αλλιώς θα δημιουργηθεί κοινωνικό πρόβλημα αν την εκτέλεση των έργων αναλάβει ο Ο.Τ.Α. της κάθε περιοχής. Θα εξηγήσω παρακάτω γιατί).

Όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4030/2011, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση ή την ολοκλήρωση των έργων υποδομής υπό την προϋπόθεση ότι θα εκδοθεί σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται η διαδικασία συγκέντρωσης των δαπανών ως εξής και κατά λέξη:

¨Για την κατασκευή των έργων τεχνικής υποδομής επιβάλλεται υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α. η καταβολή χρηματικού ποσού, το οποίο βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Τ.Α. και εισπράττεται με την διαδικασία περί εισπράξεως δημοσίων εσόδωνΥπόχρεοι σε καταβολή του παραπάνω χρηματικού ποσού είναι οι ιδιοκτήτες των συνεταιρικών μερίδων, όπως αυτές έχουν υλοποιηθεί από την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου καθώς και οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που έχουν αδιανέμητες συνεταιρικές μερίδες στην ιδιοκτησία τους¨. (και το τελευταίο και σημαντικό) ¨το ύψος του ποσού αυτού τελεί σε αντιστοιχία με την αξία των έργων που θα κατασκευασθούν¨.

Αναφέρθηκα με αντιγραφή στις διατάξεις του Συντάγματος και του άρθρου 39 του ν. 4030/2011 γιατί οι μέχρι τώρα προειδοποιήσεις εθεωρούντο υπερβολικές.
Δηλαδή, χωρίς δυνατότητα αντίρρησης αν π.χ. η αξία των έργων που θα κατασκευασθούν είναι 70.000.000 ευρώ ο Δήμος θα διαιρέσει το ποσό αυτό με τον αριθμό των διατεθέντων και των αδιάθετων οικοπέδων.

Το πηλίκο της διαίρεσης είναι το ποσό το οποίο θα επιβληθεί και θα εισπραχθεί με την διαδικασία δημοσίων εσόδωναπό κάθε ιδιοκτησία. Και όχι σε βάθος χρόνου.

Ένα μικρό παράδειγμα: αν ο συνολικός αριθμός οικοπέδων είναι 1800 το αποτέλεσμα θα είναι 70.000.000/1.800 = 38.889 ευρώ για κάθε ιδιοκτησία.

Αντέχουν πολλοί αυτό το ποσό σήμερα;

Ο Συνεταιρισμός στον οποίο θ’ αναλογούν περί τα 4.000.000 ευρώ ασφαλώς θα οδηγηθεί σε πτώχευση και διάλυση οπότε αναγκαίως θα πωληθούν τα οικόπεδα του για να πληρωθεί το Δημόσιο και τα έργα θα τα κατασκευάσει ο Δήμος με έξοδα των οικοπεδούχων.

Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού δεν θέλει να δημιουργήσει το ορατό κοινωνικό πρόβλημα και δεν πρόκειται να φέρει στην Γενική Συνέλευση θέμα ανάληψης των έργων από τον Δήμο, ούτε θέμα διάλυσης του Συνεταιρισμού. Προσπαθεί με κάποια χρονική προοπτική να ολοκληρώσει τα έργα.

Αν όμως πτωχεύσει, τότε αναγκαστικά τα έργα θα αναληφθούν από τον Δήμο υποχρεωτικά (παρ. 8 και 13 αρθρου 39) και θα εφαρμοσθεί η παρ. 5 του άρθρου 39.

Κατά συνέπεια, ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του.
Περισσότερα σε ¨ώτα μη ακουόντων¨ δεν έχω να προσθέσω.
Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη."


Πολυχρόνης Θωμόπουλος

Δικηγόρος


Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018

Κλοπές και Υπηρεσίες Φύλαξης στην Ιπποκράτειο Πολιτεία


Κλοπές στην Ιπποκράτειο Πολιτεία
Μετά και την πρόσφατη κλοπή σε σπίτι γείτονα στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, καταλαβαίνουμε όλοι ότι η περιοχή αποτελεί (εύκολο;) στόχο και οι κάτοικοι είμαστε σε μεγάλο βαθμό απροστάτευτοι. Τα τελευταία (4) χρόνια είχαμε περισσότερες από (5) κλοπές σε κατοικίες, και σε μια τουλάχιστο περίπτωση ληστεία και ομηρίακατοίκων εντός της οικίας τους. Η ουσιαστική έλλειψη φύλαξης της περιοχής λόγω της τοποθεσίας, της βλάστησης αλλά και της αραιής κατοίκησης δημιουργούν συνθήκες πρόσφορες στο οργανωμένο έγκλημα.

Κάτι πρέπει να γίνει
Συνακόλουθα και πέρα από τα υπόλοιπα θέματα που τρέχουν σύμφωνα με την προτεραιότητα που καθορίσαμε ως κάτοικοι στο περσινό ψήφισμα, κρίνουμε ότι ο Συνεταιρισμός πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία για την ολοκληρωμένη, ουσιαστική και οικονομικά προσφιλέστερη φύλαξη της περιοχής.

Σε αυτό το πλαίσιο το Δ.Σ. ανοίγει διάλογο με τους κατοίκους για την καταγραφή ιδεών και αναγκών με σκοπό την εύρεση της βέλτιστης λύσης που θα ικανοποιεί όλους.  Ξεκινάμε με την εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω της ιστοσελίδας του Συνεταιρισμού, αλλά και του ανοικτού forum διαλόγου και συλλογής προτάσεων μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης Facebook και Twitter, αλλά και μέσω email στο security@sdip.gr.  Πέραν της συμμετοχής όσων ασχολούνται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσκαλούμε όλους να διαδώσουν την πρωτοβουλία σε όλους τους γείτονες / κατοίκους της Ι.Π.  Είναι αυτονόητο ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή μεταφράζεται σε ευρύτερες υπηρεσίες από τους αναδόχους αλλά και σε καλύτερες τιμές.

Τι προτείνουμε
Μετά την καταγραφή των αναγκών, θα εκπονηθεί σχέδιο πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς πιθανούς αναδόχους, και οι προσφορές θα ανακοινωθούν.  Σκοπός είναι να έχουμε καταλήξει στα πιθανά εναλλακτικά σχέδια φύλαξης της περιοχής το αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο 2018.  Τα σχέδια φύλαξης θα αναρτηθούν προς ενημέρωση των κατοίκων.

Χρειάζεται η συμμετοχή μας
Για την έναρξη της διαδικασίας παρακαλούμε εκδηλώστε ενδιαφέρον απαντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας και ποσό το οποίο θα ήσασταν διατεθειμένοι να καταβάλετε σε μηνιαία βάση για υπηρεσίες φύλαξης.  Τα ποσά είναι ενδεικτικά, και η εκδήλωση ενδιαφέροντος ΔΕΝ αποτελεί δέσμευση αγοράς κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας, αλλά διευκολύνει σίγουρα στην όποια κατάθεση προσφοράς από τους πιθανούς αναδόχους. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι ανώνυμη και δεν διακρατούνται προσωπικά δεδομένα.
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Οι δοκιμές του βυτιοφόρου Μercedes Βenz 2222 του ΣΔΙΠ, μετά την αξιοποίηση του


Video από την προετοιμασία ελέγχου ΚΤΕΟ


Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του Mercedes Benz 2222 βυτιοφόρου του ΣΔΙΠ, η τοποθέτηση ABS, η συντήρηση, το  βάψιμο, ελέγχθηκε σε διάδρομο πιστοποίησης, πέρασε ΚΤΕΟ, εκδίδονται οι πινακίδες κυκλοφορίας και παραδίδεται τις επόμενες ημέρες στην ΜΑΚΙΠ για υποστήριξη του έργου της.