Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2020


Καλούνται τα μέλη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υγειονομικών, με την επωνυμία Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υγειονομικών ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝ. Π. Ε., Λ. Αλεξάνδρας 44, Αθήνα, σε Τακτική Γενική Συνέλευση (ΓΣ) την 30 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5 μ.μ. μέσω διαδικτύου λόγω COVID-19 (οι οδηγίες διεξαγωγής της ΓΣ, καθώς και της ψηφοφορίας παρακάτω και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΣΔΙΠ).

 Η Γενική Συνέλευση θα βιντεοσκοπηθεί.

 Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1.Έγκριση εγγραφών νέων μελών και διαγραφών (άρθρα 5 §4, και 6 του καταστατικού).

2.Λογοδοσία Διοικήσεως, έγκριση πεπραγμένων (Διοικητικός και Ταμειακός Απολογισμός-Ανακοινώσεις και  Ενημερώσεις). Απαλλαγή ή μη των Διοικήσεων από πάσης ευθύνης, για τα έτη 2014 έως και 2019.

3.Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου επί του Διοικητικού και Ταμειακού απολογισμού του 2019 και του προϋπολογισμού 2021.

4.Έγκριση Προϋπολογισμού 2021, προϋπολογισμός εξόδων διαχειρίσεως και έργων.

5.Έγκριση έκτακτης εισφοράς 500€ προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες μελέτες για την έναρξη έργων (Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συμπλήρωση Υψομετρικών οδών), καθώς και πραγματοποίηση τμήματος έργων οδοποιίας.

6.Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Αφιδνών, τύπος πολεοδομικού σχεδιασμού, (Νέο σενάριο ‘’Τσιρώνη’’. Πρoβλήματα σε οικόπεδα 52 Οικοδομικών Τετραγώνων που έχουν πρόσοψη σε κεντρικό δακτύλιο καθώς και 26 ακόμα οικοπέδων που βρίσκονται πλησίον της λίμνης και ρεμάτων). Έγκριση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και θα απαιτηθούν στη συνέχεια, για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

7.Οφειλές προς το Δημόσιο (Εφορία). Έκτακτη εισφορά 500€ ανά οικόπεδο ή έγκριση εκποίησης ενός μεγάλου κοινωφελούς οικοπέδου ΧΕΔ ή εκχώρηση στη ΔΟΥ.

8.Προβλήματα από την κτηματογράφηση που διαπιστώθηκαν από την εκπόνηση του ψηφιακού υπόβαθρου της ΙΠ. Οικόπεδα χωρίς αρτιότητα (τίτλος κάτω των δύο στρεμμάτων) καθώς και άλλα μεγάλης διαφοράς στον υπολογισμό των εμβαδών, λόγω λαθών πληκτρολόγησης ή  λόγω της αλλαγής συστημάτων γεωγραφικής αναφοράς  του Κτηματολογίου.

9.Συμπληρώσεις Επιτροπών Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Περιουσίας και Τεχνικής Υποστήριξης,  Πολιτισμού και Περιβάλλοντος.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας την πιο πάνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, πάντοτε διαδικτυακά, την επόμενη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020. Σε περίπτωση και εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας την πιο πάνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 χωρίς νεότερη πρόσκληση. Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, επισημαίνεται ότι συνήθως η ΓΣ διεξάγεται για λόγους απαρτίας στην 3η επαναληπτική συνεδρίαση.  

Λόγω της σπουδαιότητας των θεμάτων, η παρουσία όλων μας είναι σημαντική.

Για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

ΚΩΝ. Α. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ                                   ΠΑΝ. Α. ΠΑΝΤΟΣ


ΟΔΗΓΙΕΣ

Προκειμένου να συνδεθείτε ζωντανά με τη ΓΣ απαιτείται να έχετε εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή το πρόγραμμα ZOOM. Στη συνέχεια την ημερομηνία και την ώρα της ΓΣ μπαίνετε στο σύνδεσμο …………………………. Πληκτρολογώντας τα εξής διακριτικά …………………

Στο φάκελο που λάβατε ή θα λάβετε στη διεύθυνσή σας, εσωκλείονται:

●             Η πρόσκληση

●             Ένας λευκός φάκελος

●             Ένα φάκελος με γραμματόσημο επικολλημένο (απαντητικός)

●             Ένα ψηφοδέλτιο

●             Μια υπεύθυνη δήλωση

Συμπληρώνετε το ψηφοδέλτιο και το εσωκλείετε στον λευκό φάκελο τον οποίο κλείνετε. Συμπληρώνετε την υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία σας (μην ξεχάσετε τηλέφωνο και e-mail) και την υπογράφετε. Τοποθετείτε τον λευκό φάκελο και την υπεύθυνη δήλωση στον απαντητικό με προπληρωμένο τέλος φάκελο και τον ταχυδρομείτε.

Όλοι οι φάκελοι αναμένεται να φτάσουν στα γραφεία του Συνεταιρισμού μέχρι και την 8-1-2021 ημέρα Παρασκευή. Στη συνέχεια τη Δευτέρα 11-1-2021 θα συνεδριάσει η Εφορευτική Επιτροπή μαζί με δικαστικό αντιπρόσωπο, θα ανοίξουν τους απαντητικούς φακέλους και θα ρίξουν τους λευκούς εντός της κάλπης. Στη συνέχεια θα γίνει η διαλογή κατά τα γνωστά και θα σας κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΣΔΙΠ.

Για τυχόν απορίες ή διευκρινήσεις στο info@sdip.gr ή στα τηλέφωνα του ΣΔΙΠ.

 

 

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020

Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας επειδή η δικαιοσύνη δεν έρχεται στο τιμολόγιο ύδρευσης …!!!
Αίτημα των κατοίκων της Ιπποκρατείου Πολιτείας και όχι μόνο, η ισότιμη, δίκαιη και ανταποδοτική τιμολόγηση του νερού στις Αφίδνες και κατά συνέπεια στον οικισμό.

Η δέσμευση  του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού κ. Γιώργου Αρμυριώτη για τροποποίηση του κανονισμού ύδρευσης στο άμεσο μέλλον, σε συνέχεια της ανάδειξης του θέματος από τον Πρόεδρο του ΔΣ ΣΔΙΠ κ. Κ. Κραββαρίτη στη συνεδρίαση της 18ης Φεβρουαρίου 2020, έμεινε κενό γράμμα. 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αφιδνών τον περασμένο Ιούλιο ανέβαλε απρόθεσμα  τη συνεδρίαση για να ενημερωθούν οι σύμβουλοι της συμπολίτευσης. Ήξεραν αλλά επέλεξαν να μην το συζητήσουν. Άγνωστοι ποιοί είναι οι ουσιαστικοί λόγοι. Έχουν γίνει καταγγελίες και διαβήματα κατ' επανάληψη. Από εκεί και πέρα, τα συμπεράσματα δικά σας.

Ο ΣΔΙΠ στις 30 Ιουλίου 2020 σε συνέχεια των παραπάνω προσέφυγε για τη τιμολόγηση ύδρευσης Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Κατά:  

1. Των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Ωρωπού που έχει την έδρα του στην Λ.Χαλκουτσίου 50, στη Σκάλα Ωρωπού Νομού Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα,

2. Παντός άλλου αρμοδίου άλλως τυχόν εμπλεκομένου φορέα ή υπηρεσίας. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ με την μη εφαρμογή άλλως την καθυστέρηση της ολοκληρωμένης εφαρμογής του συνόλου των διατάξεων που ισχύουν για τη διαχείριση του κοινωνικού αγαθού του νερού και τη τιμολόγηση του


Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020

Ιπποκράτειος Πολιτεία και ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών

 


Το ΔΣ του Συνεταιρισμού, μετά τη σιωπηρή απόρριψη της αίτησης θεραπείας  του ΣΔΙΠ από τον Δήμο Ωρωπού, κατέθεσε σήμερα 2 Νοεμβρίου 2020 προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ (συνημμένο 1) της υπ’ αριθμόν 96/2020 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού που λήφθηκε κατά την συνεδρίαση της 3-9-2020, με θέμα έγκριση μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης  (ΣΧΟΟΑΠ) κοινότητος Αφιδνών και της αναθεωρημένης στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Το αίτημα είναι να ακυρωθεί η υπ’ αριθμόν 96/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού, πλέον τούτου δε ν’ ανασταλεί η ίδια απόφαση μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά την Διοικητική Διαδικασία.

Επίσης κατατέθηκε έγγραφο (συνημμένο 2) προς τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη  για ενημέρωση του για το  θέμα ΣΧΟΟΑΠ κοινότητος Αφιδνών που πρόκειται να εισαχθεί για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.

Το ΔΣ έγκαιρα από τον περασμένο Φεβρουάριο 2020 ανέθεσε σε εξειδικευμένο μελετητικό γραφείο την μελέτη ΣΧΟΟΑΠ  και τις επιπτώσεις του στον οικισμό της Ιπποκρατείου Πολιτείας.

Η Τεχνική Έκθεση του γραφείου ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2020 (συνημμένο 3). Στη συνέχεια ο ΣΔΙΠ ενημέρωσε τους αρμοδίους αντιδημάρχους Τεχνικών Υπηρεσιών Ωρωπού, Αφιδνών και τον Πρόεδρο (κάτοικο της Ιπποκρατείου Πολιτείας) του Κοινοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών εγγράφως και σε πολλαπλές συναντήσεις προφορικά παρουσία του μελετητή.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο την 1η Σεπτεμβρίου 2020  έδωσε θετική γνωμοδότηση μελέτης ΣΧΟΟΑΠ κοινότητος Αφιδνών και της αναθεωρημένης στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), στη συνέχεια με ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ διαδικασίες και τηλεφωνικές συνεδριάσεις την 3η Σεπτεμβρίου 2020  η μεν Επιτροπή Ποιότητας Ζωής γνωμοδότησε θετικά και το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού  με την υπ’ αριθμόν 96/3-9-2020 ενέκρινε κατά πλειοψηφία το ΣΧΟΟΑΠ & τη ΣΜΠΕ.

Η απόφαση αυτή προξενεί στην περιουσία του ΣΔΙΠ και στην περιουσία των μελών του Συνεταιρισμού βλάβη, κυρίως οικονομική, ειδικότερα :

Α.  1. Δεν περιορίστηκε η ζώνη προστασίας στην λίμνη Μπελέτσι, με αποτέλεσμα οικόπεδα να εμπίπτουν εντός της ζώνης και να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα. Εφόσον ο Μελετητής κρίνει απαραίτητη την διατήρηση της ζώνης προστασίας γύρω από την τεχνητή λίμνη, αυτή μπορεί να παραμείνει ως έχει στα όρια του Ο.Τ. 31Α που έχει χρήση ¨Αθλητικές εγκαταστάσεις¨, να περιοριστεί όμως βόρεια και ανατολικά ώστε να μην επηρεάζονται τα οικόπεδα των Ο.Τ. 34 , 42 και το οικόπεδο 3 του Ο.Τ. 29

       2. Στον χάρτη Π.3β στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικισμού, έχει αφαιρεθεί η ζώνη προστασίας ρέματος που επηρέαζε πολλά οικόπεδα, αλλά , προφανώς εκ παραδρομής, δεν έχει αφαιρεθεί ο άξονας (μπλε βαθιά γραμμή ) του ρέματος, ο οποίος εισχωρεί σε μεγάλο μήκος εντός του οικισμού και διέρχεται από δρόμους και οικόπεδα. Το ίδιο φαίνεται, σε μικρότερη κλίμακα, στο σχέδιο Π.2. Είναι απαραίτητο να γίνει η διόρθωση και να αφαιρεθεί η μπλε γραμμή.

       3. Στο κεφάλαιο Π.3.3.3 του κειμένου του ΣΧΟΟΑΠ αναφέρεται.
¨ Απαγόρευση της πρόσβασης στον Κεντρικό Δακτύλιο σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής που έχει εγκριθεί για την περιοχή, με σκοπό να αποφορτιστεί η κύρια οδική αρτηρία και να χρησιμοποιηθεί ο εσωτερικός οδικός άξονας.¨

Όπως αναλυτικά τεκμηριώθηκε στην τεχνική έκθεση του μελετητικού  γραφείου η πρόβλεψη αυτή πρέπει να αφαιρεθεί από το κείμενο γιατί θα δημιουργήσει προβλήματα πρόσβασης σε μεγάλο αριθμό οικοπέδων.

Η φιλοσοφία του σχεδίου πόλης της ΙΠ είναι όλα τα οικόπεδα του οικισμού να έχουν πρόσβαση σε δύο τουλάχιστον δρόμους του οικισμού. Η σημερινή αναίτια αυτή πρόβλεψη - πρόταση του ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών καθιστά τα δεκάδες οικόπεδα επί των οδών Αγίας Τριάδος, Φελλέως, Πάρνηθος, Δεκελείας και Αγίου Μερκουρίου "τυφλά" στην μία πρόσοψή τους σε οδό.

Β. Τα παρακάτω τα οικόπεδα που φαίνονται ότι επηρεάζονται από τις ρυθμίσεις του ΣΧΟΟΑΠ .

Οικόπεδα που επηρεάζονται από την λίμνη και την ζώνη προστασίας.

Ο.Τ. 34 οικόπεδα 5,6,7

Ο.Τ. 43 οικόπεδο 1

Ο.Τ. 28 οικόπεδα 1,2

Ο.Τ. 27 οικόπεδα 1,2

Ο.Τ. 29 οικόπεδα 1,2,3

Οικόπεδα που επηρεάζονται από την γραμμή ρέματος.

Ο.Τ. 336 οικόπεδα 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Ο.Τ. 337 οικόπεδα 2,3,4,5,6

Χαρακτηριστικό της άγνοιας του πολεοδομικού καθεστώτος της Ιπποκρατείου Πολιτείας είναι ότι ενώ προτείνεται με την ψηφισθείσα από το Δ.Σ. μελέτη η αύξηση του Συντελεστή Δόμησης των οικοπέδων σε 0,2 (στην πραγματικότητα επαναφορά του ισχύοντα πριν την έκδοση του ΠΔ 336/Δ/2007), ουδεμία αναφορά γίνεται σε 24 μεγάλα οικόπεδα επαγγελματικής χρήσεως για τα οποία δεν έχουν θεσμοθετηθεί    όροι δόμησης, παρ’ ότι έχει χαρακτηρισθεί η χρήση τους  (χώροι αναψυχής, ψυχαγωγίας, αθλητικοί χώροι, τουριστικές εγκαταστάσεις κλπ).

Ευελπιστούμε για την άμεση επίλυση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει στο Β΄ βαθμό της Τοπικής Αυτοδίοικησης .

                                                                                                                 

                                                                                                                                                              ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΩΝ. Α. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ                                   ΠΑΝ. Α. ΠΑΝΤΟΣ