Τρίτη 30 Απριλίου 2024

Μικρή ανάσα …

 


Παρατάθηκε μέχρι την 31 Μαΐου 2024 η προθεσμία υποβολής δήλωσης στο μητρώο καθαρισμού οικοπέδων.

Σύμφωνα με δημοσίευση της ΠΟΜΙΔΑ:

https://www.pomida.gr/newspost.php?nsl=kai-mitroo-dilosis-katharismoy-akalypton-xoron

 

Ο ΣΔΙΠ είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2024/04/blog-post_12.html

 

Πληροφορίες για τους καθαρισμούς των οικοπέδων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2024/04/blog-post_15.html

 

Η υπεύθυνη δήλωση - εξουσιοδότηση για τους ενδιαφερομένους ιδιοκτήτες στον σύνδεσμο :

https://docs.google.com/document/d/1-lm8okBv9pBlCeP5dnPA55BpGKiVNzdzD_BXzJROzAs/edit?usp=sharing

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρωτοκολλούνται εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των γραφείων ΣΔΙΠ και την επομένη διαβιβάζονται στην συνεργαζόμενη εταιρεία.

 


Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

TO ΧΘΕΣΙΝΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


Κανονισμός Πυροπροστασίας: Τα 20 SOS που πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων.

Για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, στα ακίνητα με κτίρια εφαρμόζονται μόνο τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλλουν το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την Τεχνική ‘Έκθεση με τα συνοδευτικά τους στοιχεία, μέσω του εξουσιοδοτημένου επαγγελματία – διαχειριστή, έως την 10η Μαΐου 2024 και την Υπεύθυνη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας μέχρι την 10η Ιουνίου 2024.

Για την εφαρμογή του κανονισμού πυροπροστασίας εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος με την οποία επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις σε μια σειρά από εύλογα ερωτήματα των Δήμων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών προς την ΠΟΜΙΔΑ και την εφημερίδα μας.

«ΤΑ ΝΕΑ» σε συνεργασία με το τεχνικό επιτελείο της ΠΟΜΙΔΑ παρουσιάζουν περιληπτικά τις βασικές ρυθμίσεις της εγκυκλίου, δίνοντας μέσα από 20 ερωτήσεις –απαντήσεις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε οι ιδιοκτήτες ακινήτων να γνωρίζουν πως πρέπει να κινηθούν μέσα σε ένα, άγνωστο έως τώρα γι΄αυτούς, σκηνικό.
Ο ΣΔΙΠ μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2024/04/blog-post_12.html

Στοιχεία για τις τεχνικές εκθέσεις  πυροπροστασίας ακινήτων από την από 2-4-2018 μελέτη Αντιπυρικής Προστασίας  ΙΠ η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2018/04/blog-post_23.html
1η) Ποια ακίνητα αφορά ο κανονισμός πυροπροστασίας

Αφορά τα δομημένα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις, περιαστικό πράσινο, κηρυγμένες δασωτέες, αναδασωτέες και χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς και σε ακτίνα 300 από τα όρια των εκτάσεων αυτών. Αφορά επίσης κτίσματα εντός πάρκων και αλσών πόλεων και οικιστικών περιοχών.

SOS, SOS, SOS, SOS

Προσοχή: Ο καθαρισμός αστικών οικοπέδων που είναι πάγια ετήσια υποχρέωση των ιδιοκτητών τους, δεν εμπίπτει στις διατάξεις αυτές, αλλά στις διατάξεις του «Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών» που νομοθέτησε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με το νόμο 5075/14.12.2023, ο οποίος προβλέπει άλλη μια ηλεκτρονική βάση ετήσιας καταγραφής των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών οικοπέδων κατά την αντιπυρική περίοδο, η οποία δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργεία, γι΄αυτό και οι δηλώσεις καθαρισμού των οικοπέδων προσωρινά κατατίθενται στους οικείους Δήμους.


2η) Τι ισχύει στην περίπτωση των αλσών;

Στην περίπτωση των αλσών, ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στα κτίρια που βρίσκονται εντός αυτών και όχι στα όμορα του άλσους ακίνητα, ούτε και σε αυτά που έχουν πρόσωπο στο άλσος.


3η) Σε ποιες περιπτώσεις δεν ισχύει ο κανονισμός πυροπροστασίας;

Ο κανονισμός πυροπροστασίας δεν εφαρμόζεται σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, ούτε στην περίπτωση που υπάρχει εντός αυτών κτίσμα βοηθητικής χρήσης για την αποθήκευση εξοπλισμού, εργαλείων και υλικών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση γεωργικής δραστηριότητας. Δεν διευκρινίζεται αν αυτό ισχύει και για ημιτελείς οικοδομές.


4η) Ποια στάδια περιλαμβάνει η μελέτη;

Περιλαμβάνει τρία στάδια: την αξιολόγηση της επικινδυνότητας του ακινήτου, τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης μέτρων και ενεργειών, καθώς και τη δήλωση εφαρμογής τους από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.


5η) Τι ισχύει για την αξιολόγηση;

Η αξιολόγηση γίνεται για την περιοχή επιρροής του ακινήτου και αποτυπώνεται στο Έντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας από το οποίο προκύπτει η κατάταξή του (χαμηλή, μέση, υψηλή και ιδιαίτερα υψηλή).


6η) Τι προβλέπεται για το Έντυπο Αξιολόγησης;

Το έντυπο αξιολόγησης συντάσσεται άπαξ και επανασύνταξή του απαιτείται μόνο στην περίπτωση που τροποποιηθούν οι παράμετροι που λήφθηκαν υπόψη κατά την αξιολόγηση (όπως για παράδειγμα τυχόν αλλαγή στο πλάτος της οδού πρόσβασης στο ακίνητο, προσθήκη σημείου υδροληψίας πυροσβεστικού οχήματος, δόμηση νέων κτιρίων στα όμορα ακίνητα με επίπτωση στον δείκτη της πυκνότητας του δομημένου περιβάλλοντος) εφόσον επιφέρουν μεταβολή στην κατηγορία επικινδυνότητας του ακινήτου.


7η) Από ποιους συντάσσεται το Έντυπο Αξιολόγησης;

Το Έντυπο Αξιολόγησης μπορεί να συνταχθεί από τις εξής κατηγορίες επαγγελματιών: Μηχανικούς (τοπογράφους, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, μηχανικούς περιβάλλοντος, κ.λ.π,) καθώς και δασολόγους, γεωπόνους ή γεωτεχνικούς επιστήμονες.


8η) Τι περιλαμβάνει η Τεχνική Έκθεση;

Περιλαμβάνει: Α) την περιγραφή του ακινήτου, με ιδιαίτερη αναφορά στη θέση του ως προς τη δασική, αναδασωτέα, κ.λ.π έκταση και στα κρίσιμα σημεία του εντύπου αξιολόγησης που οδήγησαν στην κατάταξή του από πλευράς επικινδυνότητας. Β) Τον καθορισμό, μεταξύ άλλων, των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων, μέτρων παθητικής πυροπροστασίας και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και τυχόν συστάσεις προς τους ιδιοκτήτες για το σχέδιο προετοιμασίας εκκένωσης,


9η) Από ποιους και κάθε πότε συντάσσεται η Τεχνική Έκθεση;

Η Τεχνική Έκθεση μπορεί να συνταχθεί από τις εξής κατηγορίες επαγγελματιών: Μηχανικούς που έχουν δικαίωμα υπογραφής μελετών πυροπροστασίας σύμφωνα με το π.δ.99/2018 περί επαγγελματικών δικαιωμάτων (πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, αγρονόμοι τοπογράφοι μηχανικοί, χημικοί μηχανικοί, μηχανικοί μεταλλείων και μεταλλουργοί μηχανικοί, ναυπηγοί μηχανικοί, μηχανικοί παραγωγής και διοίκησης). Η τεχνική έκθεση συντάσσεται και αυτή μία φορά, επανυποβάλλεται όμως επικαιροποιημένη στην περίπτωση τροποποίησης, είτε του εντύπου αξιολόγησης επικινδυνότητας, είτε του περιεχομένου της και των στοιχείων που περιλαμβάνει (π.χ προσθήκη νέου κτίσματος στο ακίνητο ή επέκταση υφισταμένου).


10η) Τι προβλέπεται για τη σύνταξη του Έντύπου Άξιολόγησης και της Τεχνικής Έκθεσης;

Το έντυπο αξιολόγησης και η τεχνική έκθεση δύναται να συνταχθούν από τον ίδιο τεχνικό επιστήμονα ή από διαφορετικούς. Σε κάθε όμως περίπτωση συνιστούν αλληλένδετα έγγραφα το περιεχόμενο των οποίων πρέπει να συγκλίνει.


11η) Τι ισχύει στην περίπτωση οικισμών;

Στην περίπτωση οικισμών, οριοθετημένων ή μη και οικιστικών πυκνώσεων που περιβάλλονται στο σύνολό τους από δασικές, χορτολιβαδικές, αναδασωτέες και λοιπές εκτάσεις, η αξιολόγηση της επικινδυνότητας συντάσσεται για το σύνολο του οικισμού, σε ένα ενιαίο έντυπο, με μέριμνα του αρμόδιου ΟΤΑ.

(

12η)Τι ισχύει για τους οικισμούς μετά τη γνωστοποίηση της κατάταξης επικινδυνότητας;

Στην περίπτωση των οικισμών ή οικιστικών πυκνώσεων που περιβάλλονται από δασική έκταση, μετά τη γνωστοποίηση από τον ΟΤΑ στους δημότες της κατάταξης επικινδυνότητας του εντύπου αξιολόγησης της επικινδυνότητας του οικισμού, το οποίο έχει διενεργηθεί με μέριμνά του, υποβάλλονται οι τεχνικές εκθέσεις των ιδιωτών για τα ακίνητά τους οι οποίες αφορούν στο σύνολο των προαναφερόμενων στοιχείων (περιγραφής και καθορισμού μέτρων) πλην εκείνων για τη δημιουργία των ζωνών προστασίας οι οποίες εφαρμόζονται πέριξ του οικισμού κατά τα αναφερόμενα στη συνέχεια. Ειδικά γύρω από τα όρια του οικισµού επιβάλλεται η δηµιουργία αντιπυρικής ζώνης πλάτους 10 μέτρων.


13η) Για ποιες εργασίες εκδίδεται διοικητική πράξη;

Εκδίδεται μόνο για τις εργασίες εκείνες που είναι οικοδομικής φύσεως (κυρίως εργασίες που προβλέπονται στις απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας) εφόσον δεν εμπίπτουν στις εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.


14η) Σε ποιες περιπτώσεις δεν απαιτείται καμία άδεια ή έγκριση;

Δεν απαιτείται στην εφαρμογή προληπτικών μέτρων όπως καθαρισμό παρεδαφιαίας βλάστησης, φυτών υπορόφου, κοπή κλαδών ισταμένων δέντρων κλπ.


15η) Τι ισχύει για την κοπή δένδρων εντός ιδιωτικών ακινήτων;

Εφόσον πρόκειται για ακίνητα εντός σχεδίου περιοχών και, εντός οικισμού ή και εκτός σχεδίου περιοχών με κτίσματα ανεγερθέντα βάσει οικοδομικής άδειας, για την εφαρμογή των ζωνών προστασίας, αυτή διενεργείται με έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.


16η) Τι ισχύει σχετικά με την ετήσια υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης του ιδιοκτήτη;

Μετά τη σύνταξη του Εντύπου Αξιολόγησης επικινδυνότητας και της Τεχνικής Έκθεσης και την υποβολή τους στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα και μεταβατικά στον οικείο δήμο, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται για κάθε έτος πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου να υποβάλει στο πληροφοριακό σύστημα ή τον Δήμο, την Υπεύθυνη Δήλωση λήψης των μέτρων και συμμόρφωσης με την τεχνική έκθεση.


17η) Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν κατά την φετινή αντιπυρική περίοδο;

Για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, στα ακίνητα του πεδίου εφαρμογής με υφιστάμενα κτίρια εφαρμόζονται μόνο τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας. Τα μέτρα αυτά είναι κυρίως η εξασφάλιση καθαρής από καύσιμες ύλες πρόσβασης στο ακίνητο. Επιπλέον, ο τακτικός καθαρισμός ο οποίος περιλαμβάνει κλάδεμα και καθαρισμό δένδρων και θάμνων, καθαρισμός εδάφους (πευκοβελόνες), κούρεμα χόρτων, τακτικός έλεγχος και συντήρηση του αρδευτικού συστήματος, καθαρισμός στεγών και υδρορροών από καύσιμες ύλες. Ακόμη μεταφορά υλικών που τυχόν αποθηκεύονται ελεύθερα στο ακίνητο, όπως απορρίμματα, καυσόξυλα, δοχεία με καύσιμα, χρώματα κ.λπ. σε κλειστό χώρο η πυράντοχο ερμάριο.


18η) Που εφαρμόζεται ο σχεδιασμός περιμετρικών ζωνών προστασίας;

Ο σχεδιασμός των περιμετρικών ζωών προστασίας μπορεί να εφαρμοστεί είτε για κάθε μεμονωμένο κτίριο, είτε για συγκροτήματα κτιρίων της ιδίας η άλλης ιδιοκτησίας εφόσον απέχουν μεταξύ τους απόσταση μικρότερη των πέντε μέτρων, κατόπιν συνεννόησης των ιδιοκτήτων τους, με ενσωμάτωση του συνόλου αυτών στο «περίγραμμα» βάσει του οποίου θα προσδιοριστούν οι ζώνες προστασίας. Ομοίως, στο «περίγραμμα του κτιρίου» δύναται να περιληφθούν και κατασκευές του περιβάλλοντος χώρου, όπως πέργκολες, στέγαστρα, κ.α.


19η) Ποιες είναι οι νέες προθεσμίες συμμόρφωσης όλων;

Για τα υφιστάμενα κτήρια, το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας και η Τεχνική ‘Έκθεση με τα συνοδευτικά τους στοιχεία, πρέπει να υποβληθούν από τον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή (επαγγελματία) έως την 10η Μαΐου 2024. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου πρέπει να υποβάλλει τη δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας μέχρι την 10η Ιουνίου 2024. Για τους οικισμούς οι ΟΤΑ πρέπει να ολοκληρώσουν το έντυπο αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την τεχνική έκθεση ως προς τη διαµόρφωση άκαυστης ζώνης και τυχόν διαβάθμιση αυτής περιμετρικά των ορίων του οικισµού έως την 26η Μαίου 2024.


20η) Που υποβάλλονται τα έγγραφα αυτά;

Υποβάλλονται προσωρινά στον οικείο Δήμο, μέχρις ότου τεθεί σε λειτουργεία ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής που θα καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια.

 


Ο ΣΔΙΠ για τον οικισμό της ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ (ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) την από 2-4-2018 μελέτη Αντιπυρικής Προστασίας ΙΠ η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, την έχει καταθέσει στον Δήμο Ωρωπού

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2018/04/blog-post_29.html

η μελέτη αντιμετωπίζει την περιοχή συνολικά ως οικισμό και κατά συνέπεια οι μεμονωμένες τεχνικές εκθέσεις για κάθε κατοικία, πιθανόν να μην έχει πεδίο εφαρμογής...

η νομική υπηρεσία του Δήμου Ωρωπού τι γνωμοδοτεί επί του συγκεκριμένου ;

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

Καθαρισμοί οικοπέδων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

 


Είναι γνωστό ότι από τον Νοέμβριο 2022 μέχρι σήμερα, δυο υλοτομικές εταιρείες έχουν καθαρίσει, σύμφωνα με την μελέτη πυροπροστασίας καθαρισμού της Ιπποκρατείου Πολιτείας, εκατοντάδες στρέμματα οικοπέδων.   

Η μελέτη αντιπυρικής προστασίας της Ιπποκρατείου Πολιτείας στον σύνδεσμο και ειδικότερα η περιγραφή των εργασιών στις σελίδες 39, 40 (καθαρισμών, κλαδεύσεων, αραιώσεων, απομάκρυνσης και θρυματισμών) και τα τιμολόγια εργασιών στην 44. Η από 2-4-2018 μελέτη Αντιπυρικής Προστασίας έχει εγκριθεί τον Μάιο 2021 από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Το πρόγραμμα καθαρισμών - μέτρων πυροπροστασίας θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα για τα ακίνητα του οικισμού με νέες προϋποθέσεις και όρους.

1.    Όσοι έχουν καταθέσει αιτήσεις για καθαρισμούς των ακινήτων τους μέχρι και την 31 Μαρτίου 2024 στην γραμματεία ΣΔΙΠ, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την τιμολόγηση που ίσχυε με την από Νοεμβρίου 2022 σύμβαση, 50€/στρέμμα για καμένα και 100€/στρέμμα με υγιή βλάστηση συν ΦΠΑ 24%, χωρίς δεσμευτική ημερομηνία υλοποίησης των.

2.    Οι νέες τιμές καθαρισμών από 1 Απριλίου 2024 διαμορφώνονται σε 500€/ στρέμμα συν ΦΠΑ 24% για οικόπεδα με υγιή βλάστηση και για τα καμένα 150€/ στρέμμα συν ΦΠΑ 24%.

3.    Από την κατάθεση της αίτησης – εξουσιοδότησης του ιδιοκτήτη το ακίνητο θα καθαρίζεται εντός τριμήνου, υπό την προϋπόθεση εξόφλησης σε συνεννόηση με την εταιρεία της αξίας των εργασιών 5 ήμερες  πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία. Για τις εργασίες θα εκδίδεται από την εταιρεία Αποδειξη ή Τιμολογιο Παροχής Υπηρεσιών  στο ΑΦΜ του εντολέα ιδιοκτήτη.

4.       Οι διαδικασίες για τις νέες αιτήσεις καθαρισμών για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν αλλά και για όσους έχουν καταθέσει αιτήσεις από 1 Απριλίου 2024 είναι  ότι οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες για τις εργασίες υλοτόμησης, ρίψης στο έδαφος των καμένων δέντρων και αποκομιδή και μεταφορά αυτών ή τις εργασίες καθαρισμών υγιούς βλάστησης σύμφωνα με την από 2-4-2018 μελέτη Αντιπυρικής Προστασίας  ΙΠ η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,  θα πρέπει να υποβάλλουν στον ΣΔΙΠ  υπεύθυνη δήλωση τους ότι επιτρέπουν τις παραπάνω εργασίες και συμφωνούν με την αντίστοιχη αμοιβή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής της από αρμόδια αρχή ή άλλως ψηφιακά εκδοθείσας μέσω της αρμόδιας ιστοσελίδας.  

Η επανάληψη των καθαρισμών σύμφωνα με την μελέτη αντιπυρικής προστασίας της Ιπποκρατείου Πολιτείας, προβλέπεται κάθε 2 έως 3 χρόνια και οι τιμές για αυτή την κατηγορία καθορίζονται σε 250€/ στρέμμα συν ΦΠΑ 24% για οικόπεδα με υγιή βλάστηση και για τα καμένα 75€/ στρέμμα συν ΦΠΑ 24%.


Η υπεύθυνη δήλωση - εξουσιοδότηση για τους ενδιαφερομένους ιδιοκτήτες στον σύνδεσμο :

https://docs.google.com/document/d/1-lm8okBv9pBlCeP5dnPA55BpGKiVNzdzD_BXzJROzAs/edit?usp=sharing


 
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Ο ΣΔΙΠ μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων

 

Ο ΣΔΙΠ είναι από τον Απρίλιο 2024 μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), η συνεργασία αποσκοπεί στην έγκυρη ενημέρωση επί των θεμάτων των ιδιοκτησιών, ενδεικτικά η ελευθερη πρόσβαση σε σημαντικά νομοθετικά κείμενα, έντυπα, εγκυκλίους και οδηγίες, σ΄ όλα τα υποδείγματα μισθωτηρίων, αλλά και ένα πλούσιο, ιδιαίτερα χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για όλα τα θέματα που αφορούν τα ακίνητα και τους ιδιοκτήτες τους.

Τα θέματα που έχει διαχρονικά (1984-2024) ασχοληθεί η ΠΟΜΙΔΑ : 
«ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ»

Διαβάστε εδώ το τελευταίο τεύχος του περιοδικού 

https://drive.google.com/file/d/1MYW0bx7Td734nG1SA6lhfbDDVowBfKIR/view?usp=sharing


Επειδή τα μέλη του συνεταιρισμού στην πλειοψηφία τους δεν είναι μόνο ιδιοκτήτες οικοπέδων ή κατοικιών στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, αλλά και άλλων ακινήτων σε κάθε μέρος της Ελλάδας, το ΔΣ ΣΔΙΠ  πέτυχε ειδική συμφωνία με την ΠΟΜΙΔΑ, για εγγραφή στην Ομοσπονδία οποίων μελών μας  το επιθυμούν για πλήρη πρόσβαση στην βιβλιοθήκη και τα δικαιώματα που δίνονται, με ετήσια συνδρομή 25 € αντί 40.

Για την εγγραφή, με την παραπάνω έκπτωση, προϋπόθεση είναι η δήλωση του αριθμού μητρώου ΣΔΙΠ του μέλους μας.  

Ο διαδικτυακός τόπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων είναι :

 www.pomida.gr


Δευτέρα 8 Απριλίου 2024

Η ειδοποίηση του ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ για τους καθαρισμούς των οικοπέδων

 


Η ειδοποίηση του ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ για τους καθαρισμούς των οικοπέδων και τα σχετικά ΦΕΚ.

 


Το έντυπο συμπλήρωσης στην δεύτερη σελίδα της ειδοποίησης.

 


 • Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός οικοπέδων και γηπέδων;

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

 1. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
 2. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
 3. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
 4. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
 5. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.


 • Ποια είναι τα βασικά μέτρα πυροπροστασίας των ακινήτων;

Τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας αφορούν μεταξύ άλλων:

 1. Την πρόσβαση στο ακίνητο, τη δημιουργία ζώνης προστασίας ελάχιστου πλάτους δέκα μέτρων σε τρία επίπεδα με στόχο να επιβραδύνει το ρυθμό της πυρκαγιάς και να επιτρέπει την επέμβαση των πυροσβεστών.
 2. Παράλληλα ορίζεται ότι απαγορεύεται η αποθήκευση καυστών ή εύφλεκτων υλικών και αντικειμένων, η αποθήκευση καυσόξυλων κοντά στα κτίρια και η αποθήκευση εύφλεκτων υλικών, όπως καυσίμων για μηχανήματα κηπουρικής, κλπ.
 3. Για τα υφιστάμενα κτίρια, πάντως, θα εξακολουθήσει να επιτρέπεται κατ΄εξαίρεση η διατήρηση νομίμως εγκατεστημένων υφιστάμενων υπέργειων δεξαμενών αερίων καυσίμων μέχρι τις 31.12.2030.
 4. Επιπροσθέτως επιβάλλεται ο τακτικός καθαρισμός των αυλών, της στέγης και των υδρορροών από απορρίμματα και υπολείμματα βλάστησης .
 5. Οι ιδιοκτήτες κάθε ακινήτου στις περιοχές αυτές θα πρέπει να προχωρήσουν στην κατάρτιση σχεδίου προετοιμασίας εκκένωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς.
 6. Υποχρεωτική καθίσταται και η περίφραξη ακόμα και για τα υφιστάμενα κτίρια.
 7. Υποχρεωτική είναι επίσης η αντικατάσταση ή προσθήκη σίτας με μεταλλικές ίνες στα κουφώματα του κτιρίου, για τα ακίνητα υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας.
 8. Σε περίπτωση ανακαίνισης είναι επίσης υποχρεωτική η επένδυση του κτιρίου με άκαυστα υλικά (π.χ σοβάς, τούβλο, πέτρα, κ.ά) .

Από την μελέτη πυροπροστασίας της ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 

Οι τιμές του τιμολογίου καθορίζονται βάσει της αριθ. ΔΝΣγ/οικ35577/ΦΝ466 απόφασης «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» ΦΕΚ1746/Β΄/19-05-2017.

Οι βασικές τιμές που χρησιμοποιήθηκαν, στα άρθρα Β1και Β2 είναι του 1ου τριμήνου 2013.


 ΦΕΚ - ΕΓΓΡΑΦΑ (πατήστε στο κείμενο)

Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή Πλησίον Δασικών Εκτάσεων

Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων

ΦΕΚ 2549/Β/19 Απριλίου 2023

ΦΕΚ 206/Α/12 Δεκεμβρίου 2023


Συνεταιρισμός Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία