Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

Επισημάνσεις ΣΔΙΠ στην Δημόσια Διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δ.Κ. ΑΦΙΔΝΩΝ

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΦΙΔΝΩΝ


Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δ.Κ. ΑΦΙΔΝΩΝ ο ΣΔΙΠ σε εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης 2023 (https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2023/12/2023.html) κατέθεσε σειρά επισημάνσεων και προτάσεων για την βέλτιστη πολεοδομική εξέλιξη της περιοχής.

«Για τις παρεμβάσεις τροποποίησης που προτείνονται για τον οικισμό της Ιπποκρατείου Πολιτείας του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, όπως αυτό ισχύει με  τα ΦΕΚ 482/Δ/25-11-1977, ΦΕΚ 406/Δ/31-07-1979, ΦΕΚ 419/Δ/04-05-1994 και ΦΕΚ 336/Δ/24-07-2007, ο ΣΔΙΠ,  έχει έγκαιρα υποβάλει τις προτάσεις του στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας στους συναρμόδιους φορείς.

 Η εισήγηση του γραφείου εκπόνησης  του ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ Αφιδνών για την εντός σχεδίου περιοχή της Αγίας Τριάδος (Ιπποκράτειου Πολιτείας)  αναρμόδια και αναίτια παρεμβαίνει σε υφιστάμενο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης  κατά σειρά σπουδαιότητας :

Α. Από την ΠΑΘΕ στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

         (https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2019/10/blog-post_30.html)

 1.       Ο οικισμός της Ιπποκρατείου Πολιτείας στην Αγία Τριάδα Αφιδνών, έχει προοπτική σε πλήρη ανάπτυξη να έχει 10.000 μόνιμους κατοίκους στα 2.000 οικόπεδα κατοικίας της έκτασης του.

      2.       Είναι βέβαιο ότι, η σε χρήση οδική πρόσβαση του οικισμού της Ιπποκρατείου Πολιτείας μέσα από το χωριό των Αφιδνών δεν θα επαρκεί να εξυπηρετεί λόγω χαρακτηριστικών τις ανάγκες μετακινήσεων όλων των κατοίκων.

     3.     Δεν εντοπίστηκε σε κανένα σημείο της μελέτης ΓΠΣ & ΣΜΠΕ αναφορά της θεσμοθετημένης πρόσβασης της ΙΠ στην ΠΑΘΕ (ΦΕΚ 585/ΤΕΥΧΟΣ Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων/31-12-2010) χαρακτηρισμένης ως Κοινοτικής οδού, από την παράπλευρο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας έως το όριο του εγκεκριμένου σχεδίου οικισμού Αγίας Τριάδας Ιπποκρατείου Πολιτείας, ως κύριας και μοναδικής της Κοινότητας Αφιδνών, ούτε φυσικά η αναγκαιότητα κατασκευής – διαμόρφωσης  της.

 

Β. Η απαγόρευση της πρόσβασης των οικοπέδων στον κεντρικό δακτύλιο της ΙΠ, συγκεκριμένα  στις οδούς και καθ΄ όλο το μήκος τους ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ, ΦΕΛΛΕΩΣ, ΠΑΡΝΗΘΟΣ, ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ και ΚΡΑΤΣΑ.

Η φιλοσοφία του σχεδίου πόλης της ΙΠ είναι όλα τα οικόπεδα του οικισμού να έχουν πρόσβαση σε δύο τουλάχιστον δρόμους του οικισμού. Η σημερινή αναίτια αυτή πρόβλεψη - πρόταση του ΓΠΣ Αφιδνών καθιστά τα δεκάδες οικόπεδα επί των οδών Αγίας Τριάδος, Φελλέως, Πάρνηθος, Δεκελείας και Αγίου Μερκουρίου "τυφλά" στην μία πρόσοψή τους σε οδό.

 

Γ. Περιοχή Διεξαγωγής Εκδηλώσεων Διεθνούς Εμβέλειας

        Στην θέση όπου απαντώνται σήμερα οι εγκαταστάσεις του πρώην Στρατοπέδου της Δημοτικής Ενότητας Αφιδνών στην περιοχή «Κατσιμίδι», προτείνεται με την μελέτη ΓΠΣ & ΣΜΠΕ, η χωροθέτηση περιοχής προς τη διεξαγωγή «μέγα-διοργανώσεων» και εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας συνολικής  έκτασης 22,90 ha. Η προτεινόμενη χρήση βρίσκεται εντός του εθνικού δρυμού της Πάρνηθας, με πλήρη αλλοίωση του εγκεκριμένου από το 1977 σχεδίου πόλης της ΙΠ, με την περιοχή διεξαγωγής εκδηλώσεων διεθνούς εμβελείας χιλιάδων επισκεπτών.

 

Δ.  Χαρακτηρισμός ως  πεζοδρόμων τμήματος του οδικού δικτύου της ΙΠ

       Η πρόταση είναι η αντικατάστασης του χαρακτηρισμού «πεζοδρόμων» της μελέτης του ΓΠΣ Αφιδνών για το σχέδιο πόλης της Ιπποκρατείου Πολιτείας  με τον όρο «οδοί ήπιας κυκλοφορίας»  του Ν.4067  ΦΕΚ 79 /Α΄/9 Απριλίου 2012  άρθρο 2 παράγραφος 18 « Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας που είναι οι πεζόδρομοι στους οποίους επιτρέπεται η υπό όρους κίνηση οχημάτων» για αποφυγή προβλημάτων οικοδομησιμότητας   των συνιδιοκτητών τμημάτων οικοπέδων της περιοχής.

 

Ε.  Προτείνεται εσωτερικός Κανονισμός, για την Αγία Τριάδα, όπου σε κάθε άρτιο οικόπεδο να επιτρέπονται έως δύο κτιριακοί όγκοι με χρήση κατοικίας.

Προτείνεται ενώ υπάρχει από το 1979 (Το υπ’αριθμ. 29359/31.10.1979 συμβόλαιο, μεταγραφέν στις 2/11/1979 στο Υποθηκοφυλάκειο Μαραθώνος ) εσωτερικός Κανονισμός, για την Αγία Τριάδα. (https://sdip.gr/synetairismos/esoterikos_kanonismos/)

 

ΣΤ. Είναι άσχετη η αναφορά στον πολιτιστικό Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας και την ίδρυση του, γιατί δεν έχει καμία σχέση με την πολεοδόμηση της περιοχής και τον σκοπό του ΓΠΣ Αφιδνών, όπως ατυχής και η έκφραση για πολεοδομική μελέτη ότι «ΚΟΠΗΚΕ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ το δάσος». 

 

Ζ. Παράδοξα του ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ  Αφιδνών, οι προϋποθέσεις κατασκευής έργων υποδομής στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Video https://www.youtube.com/watch?v=abDpXuz_1fw&t=20s  με ενημέρωση των συνεταίρων σε ΓΣ του ΣΔΙΠ.  Οι προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής στον οικισμό, διευκρινήσεις από τον μελετητή Κώστα Φωτόπουλο.

Αναλυτικά τεκμηριώθηκε και στην από Απριλίου 2020 Τεχνική Έκθεση της Μελετητικής Εταιρείας «ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» τεχνικού συμβούλου του ΣΔΙΠ.

  

Μέχρι και σήμερα ΔΕΝ εναρμονίστηκαν πλήρως οι 3 επιμέρους μελέτες (ΓΠΣ, ΣΜΠΕ  & Γεωλογική Αφιδνών) και οι σχετικοί χάρτες που τις συνοδεύουν, ενώ στα κείμενα και στους χάρτες υπάρχουν πληθώρα ανακριβειών και λαθών.

Για παράδειγμα ο χάρτης χρήσεων που συνοδεύει το ΓΠΣ ΔΕΝ είναι αυτός που έχει εγκρίνει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών (12 Νοεμβρίου 2021) και το ΔΣ ΩΡΩΠΟΎ (2 Μαρτίου 2022), ενδεικτικά 50 στρέμματα στο τρίγωνο οδός Τυρταίου, σιδηροδρομικές γραμμές, οδός Μαγούλεζας, τελικά εξαιρέθηκαν και χωροθετήθηκαν σε άλλη περιοχή.

Σε έναν από τους 6 οικισμούς της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών (ΣΣ ΑΦΙΔΝΩΝ) εκτιμάται στην αναθεώρηση ότι μέχρι το 2035 οι κάτοικοι του θα ΜΕΙΩΘΟΥΝ κατά 30%, η περιοχή του υφισταμένου οικισμού του ΣΣ Αφιδνών είναι εμβαδού περίπου 165 στρεμμάτων, η επέκταση του οικισμού προτείνεται για να εγκριθεί με συν  530 στρέμματα, με χρήσεις γενικής κατοικίας και πολεοδομικού κέντρου, δηλαδή αύξηση 450%.

Η ιστορία της αναθεώρησης του ΓΠΣ Αφιδνών μέσα από τις αναρτήσεις του ΣΔΙΠ με τις προτάσεις για την ΙΠ (https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2024/03/blog-post.html)

 

Γενικότερου ενδιαφέροντος που δεν αντιμετωπίζονται.

Τα ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ  Αφιδνών και ΓΠΣ Πολυδενδρίου, εξελίχτηκαν ασυντόνιστα  ενώ θα έπρεπε να ήταν θέμα πρώτης προτεραιότητας ο συντονισμός τους,  με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την ανάγκη να διατηρηθεί ο προαστιακός τουριστικός και αγροτικός χαρακτήρας της περιοχής αυτής του Δήμου Ωρωπού, όπως υποδεικνύουν με έγγραφα τους η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η Περιφέρεια Αττικής και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού της συνεδρίασης της 29 Ιανουαρίου 2014, που αφορά τον συντονισμό των πολεοδομικών μελετών των κοινοτήτων Αφιδνών – Πολυδενδρίου και ειδικότερα τις τρεις υπερτοπικού χαρακτήρα δραστηριότητες ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ, ΖΕΑ ΣΣ Αφιδνών, Ζώνη Εμπορικής Δραστηριότητας Δευτερογενούς και Τριτογενούς Τομέα Πολυδενδρίου.

 

Οι ΑΦΙΔΝΕΣ – το ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ – και το ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ με αποσπασματικά ΓΠΣ και χρήσεις γης ασυντόνιστες, εκτιμάται ότι δεν εγγυώνται την βέλτιστη πολεοδομική εξέλιξη.

Η αναθεώρηση ΓΠΣ ΑΦΙΔΝΩΝ σε πλήρη συντονισμό με τα  ΓΠΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ & ΓΠΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ, στο πλαίσιο του προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ΤΟΠΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ και στόχο να μπει τάξη στον χώρο με κανόνες που θα έχουν τη θεσμική θωράκιση από το Συμβούλιο της Επικρατείας,  θα ήταν μια ολοκληρωμένη και μακρόπνοη πολεοδομική λύση για την περιοχή».

Με τις πλήρεις και σύγχρονες μελέτες ΤΠΣ και ΕΠΣ θεσπίζονται χρήσεις γης, όροι δόμησης, περιοχές προστασίας, περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, οριοθετήσεις ρεμάτων, περιοχές ειδικών αστικών κινήτρων, δίκτυα μεταφορών και κατασκευών. Ταυτόχρονα, προβλέπονται μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, για την υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τη διαχείριση των συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Αυτή την κατεύθυνση έχει δείξει η ΕΕ που χρηματοδοτεί την πολεοδομική σχεδίαση μέσω του προγράμματος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ».

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

 

 

Για το  ΔΣ ΣΔΙΠ

       ο Πρόεδρος                                                   ο Γραμματέας

  Κ. Κραββαρίτης                                                     Π. Πάντος

  

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024

Υποχρεωτική Προληπτική Πυροπροστασία ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ και ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (Πηγή : B2Green)

Για ενημέρωση, 

Εκδόθηκε από το ΥΠΕΝ η υπ' αριθμ' 28909/848/15.3.24   Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΚΥΑ) του "Κανονισμού Πυροπροστασίας  Ακινήτων"  για την  Προληπτική  Πυροπροστασία  των  ΑΚΙΝΗΤΩΝ   ΕΝΤΟΣ και ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΑΣΙΚΩΝ  ΕΚΤΑΣΕΩΝ.

Δείτε το λινκ : 

https://news.b2green.gr/45084/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%b1%ce%bf%ce%ba%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%cf%84

και την συνημμένη ΚΥΑ

https://drive.google.com/file/d/1y4yAm4xf693EU8ORswUunf56LpzQKkhs/view?usp=drive_link

Η μελέτη αντιπυρικής προστασίας της Ιπποκρατείου Πολιτείας

https://drive.google.com/file/d/1y4yAm4xf693EU8ORswUunf56LpzQKkhs/view?usp=drive_link

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς

 

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024

Οι ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, για τον οικισμό της Ιπποκρατείου Πολιτείας και τον ΣΔΙΠ, της αναθεώρησης του ΓΠΣ ΑΦΙΔΝΩΝ

 Στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ωρωπού πραγματοποιείται  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευση της ανακοίνωσης και συγκεκριμένα ως και τις 27 Μαρτίου 2024. https://www.oropos.gov.gr/node/4205

Η  Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) είναι υποστηρικτική της Αναθεώρησης του ΓΠΣ Αφιδνών,  πληροφορίες και στοιχεία της αναθεώρησης στον σύνδεσμο https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2023/11/blog-post.html, μαζί με τις θέσεις του ΣΔΙΠ για την ΙΠ.

Οι απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Δ. Ωρωπού και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο: http://www.oropos.gov.gr

Τα στοιχεία για τη Δημόσια Διαβούλευση είναι ελλιπή μέχρι και σήμερα,  είναι ενήμεροι σειρά φορέων της Διοίκησης για το ζήτημα https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2024/03/blog-post_9.html

Οι ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, για τον οικισμό της Ιπποκρατείου Πολιτείας και τον ΣΔΙΠ, από τις προβλέψεις της αναθεώρησης του ΓΠΣ ΑΦΙΔΝΩΝ  και της ΣΜΠΕ κατά σειρά σπουδαιότητας είναι :

1.  Η μετατροπή των παρακάτω σχολείων του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης της Ιπποκρατείου Πολιτείας και  σε χώρους «κοινωνικών δομών»:  

         Ο.Τ.        31           Χώρος σχολικού κτιρίου               (Ε= 6.817,92 μ2).

         Ο.Τ.        129Α       Χώρος Γυμνασίου                         (Ε=17.464,63 μ2).

         Ο.Τ.        156         Χώρος σχολικού κτιρίου               (Ε= 5.226,56 μ2).

         Ο.Τ.        218         Χώρος σχολικού κτιρίου               (Ε= 5.873,50 μ2).

         Ο.Τ.        319         Χώρος σχολικού κτιρίου               (Ε= 6.007,26 μ2).

2. Η απαγόρευση της πρόσβασης των οικοπέδων στον κεντρικό δακτύλιο της ΙΠ, συγκεκριμένα  στις οδούς και καθ΄ όλο το μήκος τους ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ, ΦΕΛΛΕΩΣ, ΠΑΡΝΗΘΟΣ, ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ και ΚΡΑΤΣΑ.

3. Η ζώνη προστασίας της τεχνητής λίμνης Μπελέτσι όπως προτείνεται, δημιουργεί επίσης προβλήματα σε οικόπεδα. https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2023/12/blog-post.html

4.  Η πρόταση: ¨Χαρακτηρισμός των πεζοδρόμων σύμφωνα με τα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τα συμβόλαια¨ είναι πολλαπλά προβληματική.

5.  Η απαγόρευση της εκπόνησης μελετών και κατασκευής των υπολειπομένων έργων υποδομών της ΙΠ, από τον ΣΔΙΠ αντίθετα με την ισχύουσα νομοθεσία. (ανάλυση στο σχετικό εξώδικο (https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2024/02/blog-post_28.html

Το ΔΣ σύμφωνα με τις αποφάσεις της τελευταίας ΓΣ 22 Δεκεμβρίου 2023, εκδηλώνει όλες τις διοικητικές και νομικές ενέργειες, για την προστασία των περιουσίων ακινήτων των μελών του ΣΔΙΠ.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ να υποβάλλουν   τις απόψεις τους στο ΥΠΕΝ/ Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11, ΤΚ 11473 ή ηλεκτρονικά στην   διαδικτυακή διεύθυνση (sec.dipa@prv.ypeka.gr )  μέχρι 27 Μαρτίου 2024 .


Σάββατο 9 Μαρτίου 2024

Με ελλιπή στοιχεία η Δημόσια Διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δ.Κ. ΑΦΙΔΝΩΝ

Αν και οι δημοτικοί σύμβουλοι Διονύσης Καμπιώτης  & Θωμάς Ρούσσης τα επεσήμαναν μετ' επιτάσεως στην συνεδρίαση του ΔΣΩ

 

Το σχετικό video :


Με πρόσκληση σύγκλησης του  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ στις 6 Μαρτίου 2024,


και την  εισήγηση για το θέμα που παραπέμπει στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωρωπού 


Από την ανάρτηση στις 26-02-2024 για διαβούλευση στην επίσημη σελίδα του Δήμου της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

https://www.oropos.gov.gr/node/4201https://www.oropos.gov.gr/node/4205

Προκύπτουν μέχρι σήμερα τα παρακάτω :

1.           Δεν έχει αναρτηθεί το τεύχος της μελέτης  της ΣΜΠΕ 437 σελίδων το κρισιμότερο έγγραφο για την διαβούλευση.2.           Το αναρτημένο σχέδιο με ονομασία αρχείου «signed_2023Aug_SMPE3 signed» είναι λευκό χαρτί …!!!

 


3.           Το σχέδιο με ονομασία «signed_SIG_Β2΄ ΣΤΑΔΙΟ_Π3Β_ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ-1» είναι σε πλήρη αντίθεση με τις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά πλειοψηφία (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 212/2023/ 22-11-2023) και αφορούν την Ιπποκράτειο Πολιτεία (ζώνες προστασίας, λίμνη Μπελέτσι υδροβιότοπος κλπ )Η απόφαση 212-2023 του ΔΣΩΤα 2 print screen 7-3-2024 ώρα 23:30 από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου με  τα 11 αρχεία της ΣΜΠΕ για την διαβούλευση αλλά και την ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων για την συζήτηση στις 6-3-2024...!!!

Από το νέο Κοινοτικό Συμβούλιο Αφιδνών δεν υπάρχει καμία νεότερη απόφαση ή διαφοροποίηση από την απορριψη του προηγουμένου της αναθεωρησης ΓΠΣ & ΣΜΠΕ της ΔΚ Αφιδνών

Τα 2 παρακάτω emails προς τον ΣΔΙΠ αναφορικά με το αρχείο σχεδίου «signed_2023Aug_SMPE3 signed»

Η ιστορία της αναθεώρησης του ΓΠΣ Αφιδνών μέσα από τις αναρτήσεις του ΣΔΙΠ με τις προτάσεις για την ΙΠ

 


1.       Ο Συνεταιρισμός για το ΣΧΟΟΑΠ φάσης Β1 Αφιδνών

https://sdip.gr/sxooap-b1a/

χαρακτηριστικές παράγραφοι της ανάρτησης ...

Στην ομόφωνη γνωμοδοτική απόφαση της  ΕΠΖ, μετά από εισήγηση του πρόεδρου της, αρμοδίου αντιδημάρχου κ. Κ. Δέδε πολιτικού μηχανικού, ο οποίος προς τιμή του  δεσμεύτηκε για αυτό, υιοθετήθηκε η πρόταση αντικατάστασης του χαρακτηρισμού «πεζοδρόμων» της μελέτης του Β1 Σταδίου  ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών για το σχέδιο πόλης της Ιπποκρατείου Πολιτείας  με τον όρο «οδοί ήπιας κυκλοφορίας»  του Ν.4067  ΦΕΚ 79 /Α΄/9 Απριλίου 2012  άρθρο 2 παράγραφος 18 « Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας είναι οι πεζόδρομοι στους οποίους επιτρέπεται η υπό όρους κίνηση οχημάτων» για αποφυγή προβλημάτων οικοδομησιμότητας   των συνιδιοκτητών τμημάτων οικοπέδων της περιοχής.

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η εμμονή του αντιδημάρχου Αφιδνών κ. Γ. Πούλου, μετά την τοποθέτηση του αντιπροσώπου της ομάδας των τεσσάρων ιδιωτών μηχανικών συμβούλων της μελετήτριας του ΣΧΟΟΑΠ,  κ. Κων. Πάντου, επί 20ετιας μέλους των ΔΣ του ΣΔΙΠ,  δεν έγινε δεκτή η απόφαση της ΕΠΖ. Ως αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού, η αποχώρηση του αρμοδίου αντιδημάρχου από την ονομαστική ψηφοφορία και οι αρνητικές ψήφοι των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Επαμ. Δημητρίου και Παν. Πέππα,  αμφοτέρων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οι οποίοι είχαν ψηφίσει θετικά υπέρ των προτάσεων του ΣΔΙΠ την προηγούμενη μέρα.

 

2.       Η ακίνητη περιουσία του ΣΔΙΠ

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2017/07/blog-post_23.html

 

3.       Το ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών και τα έργα υποδομής στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2017/07/blog-post_26.html

Γιατί πρέπει ο σύγχρονος σχεδιασμός του οικισμού να μεταλλαχθεί σε φύρδην – μίγδην σχεδιασμό χωριού του 19ου αιώνα;

 

4.       Η Μελέτη επικαιροποίησης της Έκθεσης Έργων και Υποδομών της Ιπποκρατείου Πολιτείας

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2018/07/blog-post_15.html

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ :   67.700.000,0 €

 

5.       Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2018/08/blog-post_6.html

 

6.       Από την ΠΑΘΕ στην Ιπποκράτειο Πολιτεία...!!!

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2019/10/blog-post_30.html

το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΦΕΚ που δεν αναφέρεται στην αναθεώρηση του ΓΠΣ ΑΦΙΔΝΩΝ...!!!

 

7.       Λίμνη Μπελέτσι και ιδιοκτησιακό

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2019/11/blog-post.html

 

8.       Οι επιπτώσεις των προτάσεων του ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2020/02/blog-post_13.html

α. Οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας ( ΠΕΠ1 ) του υδρογραφικού δικτύου (ρέματα) εισέρχονται στον οικιστικό ιστό και δημιουργούν προβλήματα σε μεγάλο αριθμό (πιθανόν πάνω από 100 ) οικοπέδων.

 

β. Η ζώνη προστασίας της τεχνητής λίμνης Μπελέτσι όπως προτείνεται, δημιουργεί επίσης προβλήματα σε οικόπεδα.

 

γ. Ακόμα και στα κεντρικά ρέματα, στα οποία το εγκεκριμένο ρυμοτομικό έχει προβλέψει παρόχθιο πράσινο, όπως έχουν περαστεί τα όριο των ζωνών δημιουργούν προβλήματα στα οικόπεδα.

 

δ.  Η πρόταση: ¨ Χαρακτηρισμός των πεζοδρόμων σύμφωνα με τα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τα συμβόλαια¨ είναι πολλαπλά προβληματική.

 

ε.  Η απαγόρευση της πρόσβασης των οικοπέδων στον κεντρικό δακτύλιο

 

στ. Στα προγραμματικά μεγέθη και στον προσδιορισμό των αναγκών δεν αναφέρονται οι θεσμοθετημένες χρήσεις της Ιπποκρατείου και πόσες από τις ανάγκες καλύπτουν.

 

 

9.       ΣΧΟΟΑΠ Κοινότητας Αφιδνών στην πρόταση του Σταδίου Β2

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2020/01/2.html

Όπως προκύπτει από τα ίδια πρακτικά του ΔΣ,  χαρακτηριστική είναι η διαφορετική  προσέγγιση του νυν Προέδρου του ΔΣ ΣΔΙΠ με τον παραιτηθέντα το 2008 πρώην Πρόεδρο του ΔΣ, για τα ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ των ιδιοκτητών ακινήτων της ΙΠ.

 

 

10.   Οι προτάσεις του ΣΔΙΠ για το ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2020/06/blog-post_17.html

 

11.   Ιπποκράτειος Πολιτεία και ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2020/11/blog-post.html

 

12.   Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ διορθωμένη και πλήρης...

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2022/03/blog-post_23.html

 

13.   Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού 2 Μαρτίου 2022 με τα ΓΠΣ ΑΦΙΔΝΩΝ και ΓΠΣ ΚΟΙΛΑΔΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2022/03/2-2022.html

 

14.   Αιολικό Πάρκο στις Αφίδνες...!!!

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2023/11/blog-post_11.html

 

15.   Παίζουν με τις περιουσίες και ιδιοκτησίες των Αφιδνών;

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2023/11/blog-post.html

 

16.   Οι συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού για την αναθεώρηση του ΓΠΣ ΑΦΙΔΝΩΝ (2 videos)

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2024/01/2-videos.html

 

17.   Εγκαταστάσεις Κοινωνικών Δομών στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2024/02/blog-post.html

 

 

18.   Κάποιοι επιχειρούν μέσω του Δήμου Ωρωπού να αποφύγουν την καταβολή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους…!!!

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2024/02/blog-post_28.html

Περιγράφεται η νομοθεσία που ισχύει για την κατασκευή και την χρέωση των έργων υποδομής

 

19.   Οι ανακοινώσεις για την αναθεώρηση του ΓΠΣ Αφιδνών στη συνεδρίαση 29-02-2024 του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2024/03/29-02-2024.html

 


Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024

Οι ανακοινώσεις για την αναθεώρηση του ΓΠΣ Αφιδνών στη συνεδρίαση 29-02-2024 του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού

 


Είναι γνωστά ότι :

1. στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού στις 22 Νοεμβρίου 2023 συζητήθηκε ως κατεπείγον !!! με δυσμενείς επιπτώσεις για την Ιπποκράτειο Πολιτεία και με πλειοψηφία εγκρίθηκε, διαδικασία που έχει ξεκινήσει από το 2009,  το θέμα της έγκρισης της αναθεώρησης του ΓΠΣ ΑΦΙΔΝΩΝ/2001 

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2023/11/22-2023.html

2. στις 18 Δεκεμβρίου 2023 το ΔΣ ΣΔΙΠ κατέθεσε ειδική προσφυγή κατά της παραπάνω απόφασης στον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2024/01/2-videos.html

Στη χθεσινή συνεδρίαση 22 Φεβρουαρίου 2024 του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού αναφέρθηκαν υπό τύπο ανακοινώσεων από τον Δήμαρχο και αρμόδιο αντιδήμαρχο, τα περί εξέλιξης των εγκρίσεων της αναθεώρησης του ΓΠΣ ΑΦΙΔΝΏΝ.


Δεν ανακοινώθηκε φυσικά  η αιτία απόρριψης της προσφυγής του ΣΔΙΠ και εάν  σε δύο διαδοχικά έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο Δήμος Ωρωπού απάντησε για τις 2 προσφυγές που είχαν γίνει,  κατά της πλειοψηφικής απόφασης του ΔΣ για την έγκριση της αναθεώρησης του ΓΠΣ Αφιδνών την οποία το Κοινοτικό Συμβούλιο Αφιδνών ΟΜΟΦΩΝΑ είχε απορρίψει.

Φυσικά τα αναφερόμενα ΑΝΑΛΗΘΗ και τα σχόλια από αντιδήμαρχο ότι η προσφυγή του ΣΔΙΠ κατατέθηκε την επομένη της συνεδρίασης στις 22 Νοεμβρίου 2023, δεν χρειάζονται περαιτέρω σχολιασμό, η ημερομηνία κατάθεσης προκύπτει από την έκθεση επίδοσης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στις 18 Δεκεμβρίου 2023    

Οι  πληροφορίες είναι ότι,  η αναθεώρηση του ΓΠΣ Αφιδνών με σοβαρότατες παρατηρήσεις έχει σταλεί από την Διεύθυνση Μητροπολιτικού Σχεδιασμού προς ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ.

Η υποχρεωτική εκ του νόμου διαβούλευση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ στο σύνδεσμο 

https://www.oropos.gov.gr/node/4205

Οι απόψεις μπορούν να υποβληθούν από κάθε ενδιαφερόμενο και ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή διεύθυνση της Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (sec.dipa@prv.ypeka.gr) .

Είναι αυτονόητο ότι ο ΣΔΙΠ θα εκδηλώσει όλες τις νομικές ενέργειες και θα εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες,  για την προστασία των περιουσιών των ιδιοκτητών του οικισμού της Ιπποκρατείου Πολιτείας.