Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για αξιοποίηση του περιβάλλοντα χώρου της Λίμνης Μπελέτσι και για πώληση Χώρων Επαγγελματικής Δραστηριότητας μεγάλης - μικρής επιφανείας στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

 


Α. Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο μέλος του ή μη, που είναι ταμειακά εντάξει, να υποβάλει γραπτή δεσμευτική προσφορά εντός σφραγισμένου φακέλου για την αξιοποίηση του περιβάλλοντα χώρου της λίμνη Μπελέτσι με μακρόχρονη ενοικίαση (9+3 χρόνια) για πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες.

    Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:

    1. Ετήσιο ενοίκιο ως ποσοστό επί της αντικειμενικής αξίας των προσφερομένων ακινήτων (ΟΤ 29 & 31Α συνολικής έκτασης 30.452,07 τ.μ).

    2.  Ποσοστό επί ακαθαρίστων εσόδων από της έναρξης των δραστηριοτήτων σε μηνιαία βάση.

    Πληροφορίες  για το  ιδιοκτησιακό και το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της ευρύτερης περιοχής της λίμνης σε κλίμακα 1:500 (εδώ).


Β. Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει γραπτή δεσμευτική προσφορά εντός σφραγισμένου φακέλου για την αγορά μέχρι ενός εκ των παρακάτω οικοπέδων επαγγελματικού χαρακτήρα (οικόπεδα ιδιοκτησίας του συνεταιρισμού προοριζόμενα για ορισμένο κοινωνικό σκοπό ρητά καθορισμένο από το ρυμοτομικό σχεδιάγραμμα), τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί:

1)            Ο.Τ.        32           Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 5.582,12 μ2).

2)            Ο.Τ.        32Α        Χώρος αναψυχής.                                        (Ε= 6.270,33 μ2).

3)            Ο.Τ.        77           Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων.          (Ε= 18.176,72 μ2).

4)            Ο.Τ.        129         Κυρίως κέντρο εμπορικό και διοικητικό.  (Ε= 32.730,85 μ2).

5)            Ο.Τ.        158         Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων.           (Ε= 4.662,88 μ2).

6)            Ο.Τ.        185         Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων.           (Ε= 3.954,53 μ2).

7)            Ο.Τ.        223         Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων.           (Ε= 6.255,51 μ2).

8)           Ο.Τ.         333Α      Χώρος αθλητισμού.                                       (Ε=3.974,96 μ2).

9)           Ο.Τ.         341         Χώρος προς τουριστική αξιοποίηση.         (Ε=23.981,02 μ2)

10)         Ο.Τ.        353         Χώρος ψυχαγωγίας.                                       (Ε=8.236,50 μ2).

11)         Ο.Τ.        354         Χώρος προς τουριστική αξιοποίηση.          (Ε=27.613,59 ιι2).Γ.
Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει γραπτή δεσμευτική προσφορά εντός σφραγισμένου φακέλου για την αγορά μέχρι ενός εκ των έντεκα παρακάτω οικοπέδων επαγγελματικού χαρακτήρα, τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί:

1.            Ο.Τ.        52           Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 2.856,50 μ2).

2.            Ο.Τ.        76           Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 4.740,59 μ2).

3.            Ο.Τ.        157         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 2.756,57 μ2).

4.            Ο.Τ.        184         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 4.157,29 μ2).

5.            Ο.Τ.        208         Χώρος αναψυχής.                                      (Ε= 3.165,70 μ2).

6.            Ο.Τ.        211Α      Χώρος αναψυχής.                                      (Ε= 3.000,00 μ2).

7.            Ο.Τ.        219         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.               (Ε= 2.306,50 μ2).

8.            Ο.Τ.        235         Χώρος αναψυχής.                                       (Ε= 4.173,93 μ2).

9.            Ο.Τ.        239         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.               (Ε= 4.047,81 μ2).

10.          Ο.Τ.        257         Κέντρο αναψυχής και εμπορικό.               (Ε= 3.091,58 μ2).

11.          Ο.Τ.        318         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.               (Ε= 4.114,11μ2).

Χάρτης της ΙΠ εδώ

Οι αντικειμενικές αξίες στην Ιπποκράτειο Πολιτεία εδώ

Δ. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην έδρα του Συνεταιρισμού επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθ. 44, Αθήνα μέχρι την 27 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

Οι φάκελοι με τις προσφορές θα ανοιχθούν στην έδρα του Συνεταιρισμού στις 3 Νοεμβρίου  2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα  12:00 ενώπιον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε συμμετέχων, του οποίου η υποβολή της προσφοράς έχει κριθεί αποδεκτή, έχει το δικαίωμα να υποβάλει νέα προσφορά προφορικά της οποία το τίμημα θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφηκε μετά το άνοιγμα των προσφορών.  Επί του τιμήματος αυτού κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί όσο υποβάλλονται προφορικά νέες προσφορές και θα ολοκληρωθεί εφόσον μετά την υποβολή και της τελευταίας προφορικής προσφοράς δεν υπάρξει νέα με μεγαλύτερο προσφερόμενο τίμημα.

Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού θα απευθύνει έγγραφη πρόσκληση σε αυτόν από τους συμμετέχοντες,  που έχει προσφέρει το υψηλότερο τίμημα, προκειμένου να καταρτισθεί η σχετική σύμβαση ενοικίασης ή πώλησης.


Τετάρτη 11 Μαΐου 2022

Πληρωμές εισφορών οικοπέδων

 


Για την ενημέρωση σχετικά με τις εισφορές του οικοπέδου σας και την πληρωμή τους, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον Ταμία του ΣΔΙΠ καθημερινά κατά τις ώρες 13:00-17:00  (6977521133) ή να αποστέλλετε e-mail στην διεύθυνση info@sdip.gr.

Κατά την κατάθεση θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη, ο αριθμός του Οικοδομικού Τετραγώνου και ο αριθμός του Οικοπέδου με την μορφή Ο.Τ. 000/00 (πχ. Ο.Τ. 200/01) και το έτος που αφορά η πληρωμή.

Μπορείτε, επίσης, να πληρώσετε τις οφειλόμενες εισφορές μέσω Paypal ή πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας αναγράφοντας τα στοιχεία σας όπως περιγράφονται παραπάνω.

Μετά από κάθε πληρωμή, θα σας αποστέλλουμε ταχυδρομικά την σχετική απόδειξη είσπραξης.

https://sdip.gr/pliromes-eisforon-oikopedon/


Πέμπτη 5 Μαΐου 2022

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πώληση οικοπέδων κατοικίας στην Ιπποκράτειο ΠολιτείαΠρόσκληση ενδιαφέροντος για πώληση οικοπέδων κατοικίας στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει γραπτή δεσμευτική προσφορά εντός σφραγισμένου φακέλου για την αγορά μέχρι τριών εκ των παρακάτω οικοπέδων, τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί:

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΔΙΠ

Τιμή εκκίνησης 35 ευρώ/τμ

1.            Ο.Τ.260 ΟΙΚ.2      έκταση 2.000 τμ

2.            Ο.Τ.260 ΟΙΚ.1      έκταση 2.180 τμ

3.            Ο.Τ.260 ΟΙΚ.3      έκταση 2.000 τμ

4.            Ο.Τ. 267 ΟΙΚ. 1    έκταση 2.186,79 τμ

5.            Ο.Τ.261 ΟΙΚ.1     έκταση 2.300 τμ

6.            Ο.Τ.261 ΟΙΚ.2     έκταση 2.000 τμ

7.            Ο.Τ.261 ΟΙΚ.3     έκταση 2.000 τμ

8.            Ο.Τ.261 ΟΙΚ.4     έκταση 2.000 τμ

9.            Ο.Τ.261 ΟΙΚ.5     έκταση 2.000 τμ

10.          Ο.Τ.211 ΟΙΚ.1     έκταση 2.180 τμ

11.          Ο.Τ.211 ΟΙΚ.2     έκταση 2.000 τμ

12.          Ο.Τ.211 ΟΙΚ.3     έκταση 2.000 τμ

13.          Ο.Τ.252 ΟΙΚ.2     έκταση 2.000 τμ

14.          Ο.Τ.252 ΟΙΚ.5     έκταση 2.000 τμ

15.          Ο.Τ.252 ΟΙΚ.3     έκταση 2.000 τμ

16.          Ο.Τ.252 ΟΙΚ.4      έκταση 2.000 τμ

17.          Ο.Τ.252 ΟΙΚ.1      έκταση 2.300 τμ

18.          Ο.Τ.221 ΟΙΚ.2      έκταση 2.002 τμ

19.          Ο.Τ.217 ΟΙΚ.2      έκταση 2.213 τμ

20.          Ο.Τ.216 ΟΙΚ.1      έκταση 2.037 τμ

21.          Ο.Τ.216 ΟΙΚ.2      έκταση 2.039 τμ

22.          Ο.Τ.287 ΟΙΚ.8      έκταση 2.046 τμ

23.          Ο.Τ.287 ΟΙΚ.16    έκταση 2.495 τμ

24.          Ο.Τ.286 ΟΙΚ.4      έκταση 2.013 τμ

25.          Ο.Τ.286 ΟΙΚ.5      έκταση 2.014 τμ

26.          Ο.Τ.288 ΟΙΚ.2      έκταση 2.050 τμ

27.          ΟΤ 350 ΟΙΚ. 03    έκταση 2.101 τμ

28.          ΟΤ 344 ΟΙΚ. 04    έκταση 2.037 τμ

29.          ΟΤ 334 ΟΙΚ. 01    έκταση 2.202 τμ

30.          ΟΤ 334 ΟΙΚ. 02    έκταση 2.202 τμ

31.          ΟΤ 340 ΟΙΚ.12     έκταση 2.073 τμ

32.          ΟΤ 338 ΟΙΚ. 01    έκταση 2.074 τμ

33.          ΟΤ 335 ΟΙΚ.06     έκταση 2.107 τμ

34.          ΟΤ 335 ΟΙΚ. 05    έκταση 2.106 τμ

35.          ΟΤ 335 ΟΙΚ. 02    έκταση 2.106 τμ

36.          ΟΤ 336 ΟΙΚ. 01    έκταση 2.120 τμ

37.          ΟΤ 336 ΟΙΚ. 02    έκταση 2.114 τμ

38.          ΟΤ 336 ΟΙΚ. 03    έκταση 2.117 τμ

39.          ΟΤ 336 ΟΙΚ. 04    έκταση 2.116 τμ

40.          ΟΤ 336 ΟΙΚ. 08    έκταση 2.114 τμ

41.          ΟΤ 336 ΟΙΚ. 13    έκταση 2.116 τμ

42.          Ο.Τ. 299 ΟΙΚ. 06  έκταση 2.268 τμ

43.          Ο.Τ. 29 ΟΙΚ. 3      έκταση 2.602 τμ

44.          Ο.Τ. 48 ΟΙΚ. 1      έκταση 2.310,22 τμ

45.          Ο.Τ. 48 ΟΙΚ. 2      έκταση 2.000 τμ

2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην έδρα του Συνεταιρισμού επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθ. 44, Αθήνα μέχρι την 23 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

Οι φάκελοι με τις προσφορές θα ανοιχθούν στην έδρα του Συνεταιρισμού στις 30 Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00  ενώπιον  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την ολοκλήρωση του ανοίγματος των φακέλων θα ελεγχθεί αν οι συμμετέχοντες είναι ταμειακά εντάξει και θα απορριφθούν οι προσφορές όσων οφείλουν εισφορές στο Συνεταιρισμό. Κάθε συμμετέχων, του οποίου η υποβολή της προσφοράς έχει κριθεί αποδεκτή, έχει το δικαίωμα να υποβάλει νέα προσφορά προφορικά της οποία το τίμημα θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφηκε μετά το άνοιγμα των προσφορών.  Επί του τιμήματος αυτού κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί όσο υποβάλλονται προφορικά νέες προσφορές και θα ολοκληρωθεί εφόσον μετά την υποβολή και της τελευταίας προφορικής προσφοράς δεν υπάρξει νέα με μεγαλύτερο προσφερόμενο τίμημα.

Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού θα απευθύνει έγγραφη πρόσκληση σε αυτόν από τους συμμετέχοντες,  που έχει προσφέρει το υψηλότερο τίμημα, προκειμένου να καταρτισθεί η σχετική σύμβαση πώλησης.

Ο χάρτης του οικισμού πατήστε εδώ