Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018

Ανέκρουσε πρύμναν...!!!


Κατά του Οικοδομικού Συνεταιρισμού υπό την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣΠΟΛΙΤΕΙΑ Συν. Π.Ε.» είχε ασκηθεί αγωγή, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, από κατασκευαστική εταιρία συμφερόντων μέλους του ΣΔΙΠ, για διατεινόμενη οφειλή του εκ συβάσεως έργου, χρηματικού ποσού 43.510,85 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ο ΣΔΙΠ ανέθεσε την υπόθεση στον δικηγόρο κ. Π. Γ. Πρωτοπαππά, ο οποίος συνέταξε και κατέθεσε τις κατά νόμον προτάσεις στο Δικαστήριο, κατά την δικάσιμο της 15-11-2018, εκ των οποίων προκύπτει το αβάσιμο της αγωγής. Υπό τις συνθήκες αυτές η ενάγουσα εταιρεία αναγκάσθηκε να παραιτηθεί του δικογράφου της αγωγής της. Αναμένεται να εκκαθαρίσει το Δικαστήριο την δικαστική δαπάνη του ΣΔΙΠ και να την καταψηφίσει εις βάρος της.

Καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της υπόθεσης διαδραμάτισε η έκθεση της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού,Περιουσίας και Τεχνικής Υποστήριξης και ειδικότερα η επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία του μέλους της Αντρέα Κυρώζη.


Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018

Το Πρώτο Θέμα για τον ΣΔΙΠ & ΙΠΗ ηλεκτρονική έκδοση του Πρωτου Θέματος, σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2018, ασχολείται σε εκτενές άρθρό του, με την έκθεση του μόνου μη παραιτηθέντος μέλους του ΕΣ ΣΔΙΠ Βασίλη Σερμπή, τα έργα υποδομής αξίας 70.000.000 ευρώ που δεν έγιναν στον οικισμό της ΙΠ και τις δικαστικές εξελίξεις  της υπόθεσης.

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018

ΕυχέςΤο Διοικητικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο, η Nομική Oμάδα, και οι άνθρωποι των ομάδων Πολιτισμού και Περιουσίας του ΣΔΙΠ ευχόμαστε σε όλους τους συνεταίρους και κατοίκους του οικισμού  καλές γιορτές καλή χρονιά με υγεία και ευτυχία !!!

Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9o ΔΣ του έτους 2018


Συνεδρίαση του ΔΣ 4-11-2018 ημέρα Κυριακή με θέματα:

Α/Α
Θέμα
1
Εγγραφές - Διαγραφές μελών
2
Πορεία μελέτης καθαρισμού δάσους Αγίας Τριάδας
3
Έγκριση δαπάνης μετακίνησης και καθαρισμού των γραφείων ΣΔΙΠ
4
Τιμολογιακή αντιμετώπιση της ύδρευσης του οικισμού της ΙΠ
5
Ανάθεση μέσω του ΕΣ σε ορκωτούς  της λογιστικής διερεύνησης επίμαχων οικοπέδων και ανάθεση σε νομικούς
6
Πορεία και εξέλιξη διεκδικητικών αγωγών οφειλών συνεταίρων

Το 9/2018 πρακτικό του ΔΣ ΣΔΙΠ