Πέμπτη 2 Μαΐου 2024

Καλή Ανάσταση & Καλό Πάσχα

 


Το Διοικητικό συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο, η Nομική Oμάδα, και οι άνθρωποι των ομάδων Πολιτισμού και Περιουσίας, σας ευχόμαστε καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση