Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018

Πρακτικό 5 ΕΣ του έτους 2018Η πέμπτη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού της Ιπποκράτειου Πολιτείας πραγματοποιήθηκε στις 24/05/2018. Διαβάστε τα θέματα και τις αποφάσεις στο σχετικό πρακτικό.


Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

Αριθμοδότηση ακινήτων στην ΙΠ


Νέες «πρωτοβουλίες», μετά τις περσινές στο πλαίσιο του ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών, δημιουργίας ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ προβλημάτων στους κατοίκους της ΙΠ, με σκοπό τη συγκάλυψη της μη ολοκλήρωσης των έργων οδοποιίας...

Επιθυμία με αυθαίρετες υποδείξεις προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού αριθμοδότησης ακινήτων του οικισμού, από αναρμοδίους …!!!
Η περιοχή της Ιπποκρατείου Πολιτείας στην ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ Αφιδνών είναι ιδιωτικής πολεοδόμησης και έχει εγκεκριμένο σχέδιο πόλης με τα ΦΕΚ 482/Δ/25-11-1977 &  406/Δ/31-7-1979,  μεταξύ των άλλων έργων υποδομής του οικισμού την ευθύνη υποβολής σχεδίου αριθμοδότησης με βάση την ισχύουσα νομοθεσία έχει ο ΣΔΙΠ.

Η μελέτη ειδικού μηχανικού που έχει εκπονήσει ο ΣΔΙΠ με δαπάνες των μελών του για το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,  έχει υποβληθεί στην Κοινότητα Αφιδνών για να τη χειριστεί θεσμικά και κατά αρμοδιότητα ο Δήμος Ωρωπού.

Όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, μερικοί πετάγονται «εκεί που δεν τους σπέρνουν» ή  «δουλειά δεν είχε ο διάβολος…» !!!


Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018

Ενημέρωση επί φημολογίας...!!!


Αθήνα 15 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. του Σ.Δ.Ι.Π.

Εν όψει της Γενικής Συνελεύσεως, εκτίμησα ότι θα πρέπει να ενημερωθούν πιο εξειδικευμένα οι Συνέταιροι ή και απλοί οικοπεδούχοι επί της φημολογίας για την ¨ωφέλεια¨ (ή βλάβη;) εκ της διαλύσεως του Συνεταιρισμού.

Για τους Συνεταίρους και τους απλούς οικοπεδούχους της ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ και με αφορμή τις διαμαρτυρίες μερικών ιδιοκτητών γιατί δεν λύθηκε (δεν διαλύθηκε) όπως ¨έπρεπε¨ ο Συνεταιρισμός ώστε τα έργα υποδομής να τα κατασκευάσει ο Δήμος οφείλω ως ένας εκ των Δικηγόρων του Συνεταιρισμού, με περισσότερη απασχόληση στα πολεοδομικά θέματα, να διευκρινίσω και να ενημερώσω για τα παρακάτω κρίσιμα θέματα.

Οι οπαδοί της διάλυσης του Συνεταιρισμού ανήκουν σε δύο (2) κατηγορίες.

Τους κινούμενους από ιδιοτέλεια και τους παραπλανημένους.

1.Οι της πρώτης κατηγορίας είναι λογικό και φυσικό να επιζητούν με κάθε τρόπο και κάθε μέσο τη διάλυση του Συνεταιρισμού γιατί:

Αν διαλυθεί ο Συνεταιρισμός δεν θα υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο που να ενδιαφέρεται για την τύχη του οικισμού, αλλά εκκαθαριστής που θα ενδιαφέρεται για την γρήγορη ρευστοποίηση της Συνεταιρικής περιουσίας, όσο – όσο και την πληρωμή των χρεών στο Δημόσιο. Με το ανάλογο ¨πανηγύρι¨ στην εκποίηση.

Αν δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο: Δεν θα υπάρχουν και αγωγές για ακύρωση δεκάδων (η έκθεση Β. Σερμπή κάνει λόγο για εκατοντάδες) παράνομων μεταβιβάσεων οικοπέδων, από τις οποίες βεβαίως δεν ωφελήθηκε ο Συνεταιρισμός, αλλά άλλοι.

Δεν θα υπάρχει πολιτική αγωγή για να παρακολουθεί την πορεία και την εξέλιξη της ποινικής δίωξης που έχει ασκηθεί για παράνομες μεταβιβάσεις με βάση την έκθεση (700 σελίδες) του (παλαιότερα) μέλους του εποπτικού Συμβουλίου Β. Σερμπή για τις εκατοντάδες παρανομίες που έχουν συμβεί στο παρελθόν σε βάρος του Συνεταιρισμού και κατά συνέπεια σε βάρος των Συνεταίρων και οικοπεδούχων που θα πληρώσουν από την τσέπη τους δαπάνες που θα έπρεπε να πληρωθούν από την εκποίηση των παρανόμως διατεθέντων οικοπέδων.

Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας ποινικής δίκης χωρίς πολιτική αγωγή, δηλαδή χωρίς αντίπαλο, θα είναι το πιθανότερο η πανηγυρική απαλλαγή των φερομένων ως παρανομησάντων.

Δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα για την ιδιοτέλεια και τις μεθόδους των προσώπων της πρώτης κατηγορίας.

2.Για την δεύτερη κατηγορία. Των παραπλανημένων.

Πρέπει πρώτα απ’ όλα να υπενθυμίσω τις προβλέψεις του Συντάγματος για να σταματήσει να διαδίδεται η φαινομένη ως ¨καλή¨ πληροφορία πως σε περίπτωση διάλυσης, την δαπάνη της κατασκευής των κοινοχρήστων έργων θα αναλάβει ο Δήμος. Κατηγορηματικά αναφέρω: ουδέν αναληθέστερον.

Κατά το άρθρο 24 παρ. 3 του Συντάγματος, στην περίπτωση της ιδιωτικής πολεοδόμησης του άρθρου 7 του από 19-7-1923 ν.δ/τος, όπως είναι η πολεοδόμηση της ¨Ιπποκρατείου Πολιτείας¨ ¨οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτή συμμετέχουν υποχρεωτικά και χωρίς αποζημίωση από τον οικείο φορέα, στην διάθεση των εκτάσεων που είναι απαραίτητες, για να δημιουργηθούν δρόμοι, πλατείες και χώροι για κοινωφελείς χρήσεις και σκοπούς (σ.σ. αυτό έχει γίνει με Συμβόλαιο πριν από την έγκριση του σχεδίου και άρα καμία ανησυχία αλλά) ¨καθώς και στις δαπάνες για την εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων όπως νόμος ορίζει¨. (σημ. το εντός ¨..¨ κείμενο είναι αντιγραφή του Συντάγματος).

Ο νόμος που ορίζει κατά το Σύνταγμα είναι ο νόμος 1337/83 και το κατ’ εξουσιοδότηση τούτου εκδοθέν π.δ. 93/1987 που κωδικοποιήθηκε (αφού αφαιρέθηκαν οι διατάξεις που το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ως Αντισυνταγματικές) με το π.δ. της 14/27-7-1999 (Κώδικας Βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας)

Στο άρθρο 124 παρ. 1 του Κ.Β.Π.Ν. αυτού ορίζεται:

Η πολεοδόμηση αυτή γίνεται με την προϋπόθεση ότι ο Συνεταιρισμός ή ο οργανισμός α) ¨θα παραχωρήσει……. (αυτό έχει γίνει) β)¨θα κατασκευάσει και συντηρεί τα έργα υποδομής και γενικά τα κοινόχρηστα έργα¨. Και κοινόχρηστα έργα προς κατασκευή παραμένουν πολλά. Είναι γνωστά.

Φαντάζομαι να γίνεται αντιληπτό ότι οι επιταγές του Συντάγματος δεν τροποποιούνται (παρά μόνο με αναθεώρηση του Συντάγματος) ούτε αλλοιώνονται, ούτε αγνοούνται από καμία άλλη θέληση, είτε του κράτους, είτε του Δήμου είτε του Συνεταιρισμού ή ιδιωτών.

Σύμφωνες με την παραπάνω διάταξη του Συντάγματος είναι και οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4030/2011 όπως ισχύει.

Με την τελευταία τροποποίηση του άρθρου 39 η προθεσμία που δίδεται στους Συνεταιρισμούς για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής παρατείνεται μέχρι τον Νοέμβριο του έτους 2020, (βέβαια, είναι η πολλοστή παράταση από τον 93/87 μέχρι σήμερα και εκτιμώ ότι θ’ ακολουθήσουν κι άλλες, γιατί αλλιώς θα δημιουργηθεί κοινωνικό πρόβλημα αν την εκτέλεση των έργων αναλάβει ο Ο.Τ.Α. της κάθε περιοχής. Θα εξηγήσω παρακάτω γιατί).

Όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4030/2011, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση ή την ολοκλήρωση των έργων υποδομής υπό την προϋπόθεση ότι θα εκδοθεί σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται η διαδικασία συγκέντρωσης των δαπανών ως εξής και κατά λέξη:

¨Για την κατασκευή των έργων τεχνικής υποδομής επιβάλλεται υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α. η καταβολή χρηματικού ποσού, το οποίο βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Τ.Α. και εισπράττεται με την διαδικασία περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Υπόχρεοι σε καταβολή του παραπάνω χρηματικού ποσού είναι οι ιδιοκτήτες των συνεταιρικών μερίδων, όπως αυτές έχουν υλοποιηθεί από την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου καθώς και οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που έχουν αδιανέμητες συνεταιρικές μερίδες στην ιδιοκτησία τους¨. (και το τελευταίο και σημαντικό) ¨το ύψος του ποσού αυτού τελεί σε αντιστοιχία με την αξία των έργων που θα κατασκευασθούν¨.

Αναφέρθηκα με αντιγραφή στις διατάξεις του Συντάγματος και του άρθρου 39 του ν. 4030/2011 γιατί οι μέχρι τώρα προειδοποιήσεις εθεωρούντο υπερβολικές.
Δηλαδή, χωρίς δυνατότητα αντίρρησης αν π.χ. η αξία των έργων που θα κατασκευασθούν είναι 70.000.000 ευρώ ο Δήμος θα διαιρέσει το ποσό αυτό με τον αριθμό των διατεθέντων και των αδιάθετων οικοπέδων.

Το πηλίκο της διαίρεσης είναι το ποσό το οποίο θα επιβληθεί και θα εισπραχθεί με την διαδικασία δημοσίων εσόδων από κάθε ιδιοκτησία. Και όχι σε βάθος χρόνου.

Ένα μικρό παράδειγμα: αν ο συνολικός αριθμός οικοπέδων είναι 1800 το αποτέλεσμα θα είναι 70.000.000/1.800 = 38.889 ευρώ για κάθε ιδιοκτησία.

Αντέχουν πολλοί αυτό το ποσό σήμερα;

Ο Συνεταιρισμός στον οποίο θ’ αναλογούν περί τα 4.000.000 ευρώ ασφαλώς θα οδηγηθεί σε πτώχευση και διάλυση οπότε αναγκαίως θα πωληθούν τα οικόπεδα του για να πληρωθεί το Δημόσιο και τα έργα θα τα κατασκευάσει ο Δήμος με έξοδα των οικοπεδούχων.

Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού δεν θέλει να δημιουργήσει το ορατό κοινωνικό πρόβλημα και δεν πρόκειται να φέρει στην Γενική Συνέλευση θέμα ανάληψης των έργων από τον Δήμο, ούτε θέμα διάλυσης του Συνεταιρισμού. Προσπαθεί με κάποια χρονική προοπτική να ολοκληρώσει τα έργα.

Αν όμως πτωχεύσει, τότε αναγκαστικά τα έργα θα αναληφθούν από τον Δήμο υποχρεωτικά (παρ. 8 και 13 αρθρου 39) και θα εφαρμοσθεί η παρ. 5 του άρθρου 39.

Κατά συνέπεια, ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του.
Περισσότερα σε ¨ώτα μη ακουόντων¨ δεν έχω να προσθέσω.
Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη.


Πολυχρόνης Θωμόπουλος

Δικηγόρος

Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018

Γενική Συνέλευση ΣΔΙΠ, 4 Ιουλίου 2018
Με απόφαση του ΔΣ (πρακτικό 5/2018) εγκρίθηκε και προγραμματίστηκε η διεξαγωγή της ΓΣ για το έτος  2018. (η πρόσκληση της ΓΣ)Καλούνται τα μέλη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υγειονομικών, με την επωνυμία Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υγειονομικών ‘’ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Συν.Π.Ε.’’, Λ. Αλεξάνδρας 44, Αθήνα, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ. στην αίθουσα ΘΑΛΕΙΑ του Ξενοδοχείου ΖΑΦΟΛΙΑ, οδός Λ. Αλεξάνδρας, αριθ. 87 Αθήνα. Στην αίθουσα θα εισέλθουν ΜΟΝΟ τα μέλη και οι ειδικοί συνεργάτες. Η Γενική Συνέλευση θα μεταδίδεται, σε πραγματικό χρόνο από το διαδίκτυο. Σχετικές οδηγίες θα αναρτηθούν στον ιστότοπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΣΔΙΠ. Στο χώρο επίσης, θα υπάρχει ταμείο για πληρωμές μόνο με μετρητά, για ηλεκτρονικές συναλλαγές, σύμφωνα με τις οδηγίες στην ιστοσελίδα.


Σε περίπτωση μη απαρτίας την πιο πάνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη 27 Ιουνίου 2017 στην ίδια αίθουσα, την ίδια ώρα χωρίς νεότερη πρόσκληση.  Σε περίπτωση εκ νέου μη απαρτίας την πιο πάνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη  4 Ιουλίου 2018 στην ίδια αίθουσα, την ίδια ώρα χωρίς νεότερη πρόσκληση. Για την αποφυγή ταλαιπωρίας επισημαίνεται ότι συνήθως η ΓΣ  διεξάγεται για λόγους απαρτίας στην 3η επαναληπτική συνεδρίαση.   


Η Γενική Συνέλευση του ΣΔΙΠ 2017 (27-06-2017) μαγνητοσκοπημένη, για όσους δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν ή να την παρακολουθήσουν on line κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της  (video). 


Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018

Ιδιωτική φύλαξη στην ΙΠΣτην τελευταία απογραφή του έτους 2011 η Αγία Τριάδα κατέγραψε 959 κατοίκους. Η μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού μεταξύ των 6 οικισμών της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών στον οικισμό της ΙΠ.  959 έναντι 83 στη δεκαετία 2001- 2011, δηλαδή αύξηση του πληθυσμού 1156 % !!!

Μαζί με την αύξηση του πληθυσμού των κατοίκων αυξήθηκε και η εγκληματικότητα στην περιοχή, σε συνδυασμό με τη μείωση της αστυνομικής παρουσίας, το επίπεδο ασφάλειας το τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται να είναι προβληματικό.    

Μια εναλλακτική είναι η ιδιωτική φύλαξη της περιοχής,  κυρίως σε πρόληψη που όλοι γνωρίζουμε αν ο επίδοξος κλέφτης αντιληφθεί ότι τον είδαν μειώνεται η περίπτωση διάπραξης εγκλήματος κατά  80%.

Μια αρχική έρευνα, για το θέμα θα παρουσιαστεί στη ΓΣ ΣΔΙΠ 4 Ιουλίου 2018, αναφέρεται σε μελέτη με αφετηρία την τρωτότητα σε επίπεδο μεμονωμένου κάτοικου και απόλυτη προστασία 24ωρες/365 ημέρες .

Εάν υπάρξει ουσιαστικό ενδιαφέρον για ιδιωτική φύλαξη, καταλήξουμε σε προδιαγραφές και εγκριθεί από τη ΓΣ των μελών, ο ΣΔΙΠ θα προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό για υπογραφή σύμβασης με τον μειοδότη.

Στόχος μηνιαίο κόστος 20-25€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανά κατοικία, με παροχή των υπηρεσιών από πιστοποιημένους επαγγελματίες.   

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω του site του ΣΔΙΠ από την επόμενη εβδομάδα.

Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4495 ΦΕΚ Α’ 167/03.11.2017, παράταση μέχρι το 2020 για τα έργα τεχνικής υποδομής στις εκτάσεις των Ο.Σ.
Ν. 4495/2017 Άρθρο 148. Τροποποίηση διατάξεων πολεοδομικής νομοθεσίας

5. Η προθεσμία του άρθρου 39 της παρ. 3 του ν. 4030/2011 (Α΄249), όπως παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159), παρατείνεται από τη λήξη της και για τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος.


Με απλά λόγια μέχρι τη 2 Νοεμβρίου 2020 ο ΣΔΙΠ είναι υπεύθυνος για τα έργα υποδομής του οικισμού της Ιπποκρατείου Πολιτείας  

Τα σχετικά άρθρα της νομοθεσίας όπως παρακάτω : 

Άρθρο 39 του ν. 4030/2011 (Α΄249)
Ρύθμιση θεμάτων Οικοδομικών Συνεταιρισμών

           3. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ετών από την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα τεχνικής υποδομής στις εκτάσεις των Ο.Σ..

               4. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγονται οι εκτάσεις των Ο.Σ. μπορούν να αναλάβουν να εκτελέσουν ή να ολοκληρώσουν τα έργα τεχνικής υποδομής, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες έργων, τις πολεοδομικές μελέτες και τα αντίστοιχα προγράμματα ολοκλήρωσης αυτών. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Ο.Σ., καθώς και απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α..

Άρθρο 12 ν. 4280/2014 (Α΄ 159)
Εποπτεία Οικοδομικών Συνεταιρισμών και Δικαιούχοι Ανταλλαγής

              1. Οι Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1667/1986 (Α΄ 196) όσον αφορά τη σύστασή τους, τη λειτουργία και την εποπτεία τους και παρατείνεται η προθεσμία για την εκτέλεση των έργων υποδομής στις εκτάσεις των οικοδομικών συνεταιρισμών, όπως αυτή προβλέπεται από την παρ. 3 του ν. 4030/2011(Α΄249) για τρία έτη από τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 148 ν. 4495/2017 (A΄ 167)
Τροποποίηση διατάξεωνπολεοδομικής νομοθεσίας

             5. Η προθεσμία του άρθρου 39 της παρ. 3 του ν. 4030/ 2011 (Α΄ 249), όπως παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159), παρατείνεται από τη λήξη της και για τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Αναφορικά με την παραφιλολογία ότι δήθεν το κόστος κατασκευής των υπολειπομένων έργων θα χρηματοδοτήσει ο Δήμος Ωρωπού από το τεχνικό του πρόγραμμα (σχετική δημοσίευση) και νομοθεσία        

Κοινόχρηστοι, κοινωφελείς, ειδικών χρήσεων χώροι και έργα υποδομής

5. Η δαπάνη της μελέτης κατασκευής και εκτέλεσης των έργων υποδομής της περιοχής περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ιδιωτικής πολεοδόμησης βαρύνει τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 1. (1. Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός οικισμών προ του 1923, καθώς και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους, η οποία ανήκει κατά κυριότητα σε ένα ή, εξ αδιαιρέτου, σε περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή ανήκει κατά διαιρετά τμήματα σε ένα ή, εξ αδιαιρέτου, σε περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή και σε φορείς αστικού αναδασμού ή Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς, μπορεί να καθορίζεται ως Περιοχή Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (ΠΠΑΙΠ) και να πολεοδομείται με τις δια τάξεις του παρόντος νόμου με τις εξής προϋποθέσεις)
Για την εκτέλεση των έργων ο βαρυνόμενος μπορεί με σύμβαση έργου που καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο να αναθέσει την εκτέλεση σε τρίτο έναντι ανταλλάγματος. Η εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής από τους ενδιαφερομένους μπορεί:

α) να ανατεθεί μετά από συμφωνία στους αρμόδιους οργανισμούς, όπως Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λπ.,

β) να αναληφθεί από τους ενδιαφερομένους μετά από θεώρηση των σχετικών μελετών από τους αρμόδιους οργανισμούς και

γ) να αναληφθεί από τους ενδιαφερομένους με βάση προδιαγραφές που τους παραδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και που έχουν συνταχθεί από τους πιο πάνω οργανισμούς, προκειμένου βάσει αυτών να εκτελεστούν τα αντίστοιχα έργα υποδομής.

Τρίτη 5 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΣ τα μέλη του Σ.Δ.Ι.Π. και τους λοιπούς οικοπεδούχους της Ι.Π.


Σε σχέση με τις προτάσεις του ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής κοινότητας Αφιδνών  και τους προβληματισμούς του ΣΔΙΠ και της ανατεθειμένης μελέτης έργων υποδομής, κρίνω σκόπιμο προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων να τονίσω μερικά πράγματα για να εκτιμηθούν από το σύνολο των ενδιαφερομένων (Δήμου, Συνεταιρισμού, οικοπεδούχων).

1.Το έργο πολεοδόμησης κατά το Σύνταγμα (άρθρα 12 παρ. 4 και 24 παρ. 3), το ν.δ. της 17-7-1923 (άρθρο 7), το ν.δ. 880/1971, το π.δ. 93/87 και το ν.δ. 690/1948 ανήκει στον Συνεταιρισμό υπό την εποπτεία της πολιτείας η οποία εκδίδει και την μονομερή Διοικητική πράξη της ένταξης ή τροποποίησης του σχεδίου πόλεως με απλή μη δεσμευτική γνωμοδοτική αρμοδιότητα του οικείου ΟΤΑ.

Δηλαδή, κατά τη νομοθεσία: Αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό, την τροποποίηση και την κατασκευή και συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων έχει ο Συνεταιρισμός και δευτερευόντως και κάτω από ειδικές συνθήκες ο αρμόδιος ΟΤΑ (Δήμος).

Σε περίπτωση τροποποίησης του σχεδίου πόλεως και συρρίκνωσης (πχ μετατροπή οδού σε πεζόδρομο και σμίκρυνσης του πλάτους του) ή κατάργησης κοινοχρήστων χώρων θα προκύψει πλεόνασμα εδάφους εκ του καταργημένου ή σμικρυνομένου δρόμου ή πλατείας.

Σε ποιού την ιδιοκτησία θα περιέλθει το πλεόνασμα αυτό του εδάφους;

Η νομοθεσία και η νομολογία έχουν δώσει τελική λύση στο ζήτημα.Αν π.χ. την τροποποίηση επισπεύσει ο Συνεταιρισμός, η πλεονάζουσα έκταση θα περιέλθει στο Δήμο (άρθρο 1 παρ. 2 ν.δ. 690/1948).

Αν όμως την τροποποίηση επισπεύσει ο Δήμος η πλεονάζουσα έκταση θα περιέλθει στον αρχικό ιδιοκτήτη, δηλαδή τον Συνεταιρισμό. (Νομολογία).

Τώρα, ποια είναι η τύχη των πλεοναζουσών εκτάσεων ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους;

Η Νομοθετική ρύθμιση είναι απόλυτα σαφής μη επιδεχομένη αμφισβήτηση.

Οι καταργούμενοι κοινόχρηστοι χώροι (δρόμοι - πλατείες) προσκυρώνονται υποχρεωτικά (άρθρο 3 παρ. 4 ν.δ. 690/1948) στους όμορους ιδιοκτήτες με καταβολή της αποζημιώσεως που ορίζεται από το Δικαστήριο σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 42 επόμενα του ν.δ. της 17-7-1923, μετά από σύνταξη πράξης τακτοποιήσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως.

Προ της τακτοποίησης δεν είναι επιτρεπτή η έκδοση άδειας οικοδομής και η ανέγερση ¨οιασδήποτε¨ οικοδομής (άρθρο 42 ν.δ. της 17-7-1923).

Τακτοποίηση όμως σημαίνει ολοκλήρωση της διαδικασίας προσκύρωσης με καταβολή της πλήρους αποζημιώσεως εντός 18 μηνών από την ημέρα δημοσίευσης της Δικαστικής απόφασης που καθορίζει την τιμή μονάδος (ανά τ.μ.) του προσκυρωτέου (άρθρο 17 παρ. 4 και 5 Συντ.).

Απ’ αυτή τη διαδικασία (χρονοβόρα) και τη δαπάνη δεν μπορεί να διαφύγει κανείς από κείνους που γειτνιάζουν με καταργηθέν τμήμα δρόμου.

Αναγκάζομαι να κοινολογήσω τις νομικές αυτές πληροφορίες για να σταθμίσουν όλοι το συμφέρον τους και να λειτουργήσουν ανάλογα στις προσπάθειες κάποιων που προωθούν σχέδια τροποποίησης.

Ενδεχομένως για να εμφανισθεί η εικόνα της ολοκλήρωσης των έργων υποδομής.

Αν π.χ. ο οικοπεδούχος της Ιπποκρατείου Πολιτείας που γειτνιάζει με καταργημένο εν όλω ή εν μέρει δρόμο σχεδιάζει να οικοδομήσει στο οικόπεδο του θα πρέπει εκτός του κόστους και του χρόνου που απαιτείται για την οικοδομή και τον χρόνο για την διαδικασία της τακτοποίησης, της προσκύρωσης δηλαδή του καταργημένου δρόμου στο οικόπεδο του και το ύψος της αποζημίωσης που θα πρέπει να καταβάλει για την προσκυρούμενη έκταση.

Πρέπει δηλαδή να ολοκληρωθεί η τακτοποίηση για να λάβει άδεια οικοδομής.

Αν χωρίς τις προϋποθέσεις αυτές καταφέρει να πάρει άδεια, αρκεί μια απλή καταγγελία από οποιονδήποτε για να υπάρξει διακοπή των οικοδομικών εργασιών και ανάκληση της άδειας οικοδομής.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2018