Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για αξιοποίηση του περιβάλλοντα χώρου της Λίμνης Μπελέτσι


Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο μέλος του, που είναι ταμειακά εντάξει, να υποβάλει γραπτή δεσμευτική προσφορά εντός σφραγισμένου φακέλου για την αξιοποίηση του περιβάλλοντα χώρου της λίμνη Μπελέτσι με μακρόχρονη ενοικίαση (9+3 χρόνια) για πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες.

Η προσφορά του κάθε μέλους θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Ετήσιο ενοίκιο ως ποσοστό επί της αντικειμενικής αξίας των προσφερομένων ακινήτων (ΟΤ 29 & 31Α συνολικής έκτασης 30.452,07 τ.μ).

2.  Ποσοστό επί ακαθαρίστων εσόδων από της έναρξης των δραστηριοτήτων σε μηνιαία βάση.

Πληροφορίες  για το  ιδιοκτησιακό και το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της ευρύτερης περιοχής της λίμνης σε κλίμακα 1:500 (εδώ).

Χάρτης της ΙΠ εδώ

Οι αντικειμενικές αξίες στην Ιπποκράτειο Πολιτεία εδώ

Β.) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην έδρα του Συνεταιρισμού επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθ. 44, Αθήνα μέχρι την 28 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Οι φάκελοι με τις προσφορές θα ανοιχθούν στην έδρα του Συνεταιρισμού την 1η Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα  12:00 ενώπιον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε συμμετέχων, του οποίου η υποβολή της προσφοράς έχει κριθεί αποδεκτή, έχει το δικαίωμα να υποβάλει νέα προσφορά προφορικά της οποία το τίμημα θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφηκε μετά το άνοιγμα των προσφορών.  Επί των τιμημάτων αυτών κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί όσο υποβάλλονται προφορικά νέες προσφορές και θα ολοκληρωθεί εφόσον μετά την υποβολή και της τελευταίας προφορικής προσφοράς δεν υπάρξει νέα με μεγαλύτερο προσφερόμενο τίμημα.

Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού θα απευθύνει έγγραφη πρόσκληση σε αυτόν από τους συμμετέχοντες,  που έχει προσφέρει το υψηλότερο τίμημα, προκειμένου να καταρτισθεί η σχετική σύμβαση ενοικίαση.

 

Σάββατο 29 Μαΐου 2021

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Χώρους Επαγγελματικής Δραστηριότητας μεγάλης επιφανείας στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

 

Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει γραπτή δεσμευτική προσφορά εντός σφραγισμένου φακέλου για την αγορά μέχρι ενός εκ των παρακάτω οικοπέδων επαγγελματικού χαρακτήρα (οικόπεδα ιδιοκτησίας του συνεταιρισμού προοριζόμενα για ορισμένο κοινωνικό σκοπό ρητά καθορισμένο από το ρυμοτομικό σχεδιάγραμμα, τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί:

A.)

1)            Ο.Τ.        32           Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 5.582,12 μ2).

2)            Ο.Τ.        32Α        Χώρος αναψυχής.                                       (Ε= 6.270,33 μ2).

3)            Ο.Τ.        77           Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων.          (Ε= 18.176,72 μ2).

4)            Ο.Τ.        129         Κυρίως κέντρο εμπορικό και διοικητικό.  (Ε= 32.730,85 μ2).

5)            Ο.Τ.        158         Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων.           (Ε= 4.662,88 μ2).

6)            Ο.Τ.        185         Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων.           (Ε= 3.954,53 μ2).

7)            Ο.Τ.        223         Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων.           (Ε= 6.255,51 μ2).

8)           Ο.Τ.         333Α      Χώρος αθλητισμού.                                    (Ε=3.974,96 μ2).

9)           Ο.Τ.         341         Χώρος προς τουριστική αξιοποίηση.         (Ε=23.981,02 μ2)

10)         Ο.Τ.        353         Χώρος ψυχαγωγίας.                                     (Ε=8.236,50 μ2).

11)         Ο.Τ.        354         Χώρος προς τουριστική αξιοποίηση.           (Ε=27.613,59 ιι2).

 Χάρτης της ΙΠ εδώ

Οι αντικειμενικές αξίες στην Ιπποκράτειο Πολιτεία εδώ

Β.) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην έδρα του Συνεταιρισμού επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθ. 44, Αθήνα μέχρι την 16 Σεπτεμβρίου  2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

Οι φάκελοι με τις προσφορές θα ανοιχθούν στην έδρα του Συνεταιρισμού στις 23 Σεπτεμβρίου  2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα  12:00 ενώπιον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε συμμετέχων, του οποίου η υποβολή της προσφοράς έχει κριθεί αποδεκτή, έχει το δικαίωμα να υποβάλει νέα προσφορά προφορικά της οποία το τίμημα θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφηκε μετά το άνοιγμα των προσφορών.  Επί του τιμήματος αυτού κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί όσο υποβάλλονται προφορικά νέες προσφορές και θα ολοκληρωθεί εφόσον μετά την υποβολή και της τελευταίας προφορικής προσφοράς δεν υπάρξει νέα με μεγαλύτερο προσφερόμενο τίμημα.

Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού θα απευθύνει έγγραφη πρόσκληση σε αυτόν από τους συμμετέχοντες,  που έχει προσφέρει το υψηλότερο τίμημα, προκειμένου να καταρτισθεί η σχετική σύμβαση πώλησης.

 


Δευτέρα 24 Μαΐου 2021

Δραστηριοποιούμενες εταιρείες καθαρισμών οικοπέδων κατοικίας στην ΙΠ

 


Σε συνέχεια της επιστολής υποχρεωτικών καθαρισμών οικοπέδων κατοικίας που έχει σταλεί από τον Δήμο Ωρωπού στους ιδιοκτήτες ακινήτων στην ΙΠ, ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους κατόπιν δεκάδων προφορικών και εγγράφων αιτημάτων, ότι μέχρι σήμερα μας έχουν γνωστοποιηθεί τα στοιχεία δυο παρακάτω εταιρειών που δραστηριοποιούνται με το αντικείμενο της ενίσχυσης της πυροπροστασίας της περιοχής,  με δεδομένη τη δήλωση αδυναμίας της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών απομάκρυνσης των προϊόντων κοπών και κλαδεμάτων.

Οι συνεννοήσεις των ιδιοκτητών με τους εκπροσώπους των εταιρειών ΜΟΝΟ απευθείας χωρίς ΚΑΜΙΑ διαμεσολάβηση του ΣΔΙΠ.   

Τιμές μονάδος εργασιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αναγράφονται στην μελέτη ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ της Ιπποκρατείου Πολιτείας. 

Οι καθαρισμοί των οικοπέδων σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ της Ιπποκρατείου Πολιτείας.  

ΕΔΩ (https://drive.google.com/file/d/1jqPOgXWQYi5eERM5j45kpD1B7G0pby1e/view?usp=sharing)
Παρασκευή 21 Μαΐου 2021

Συνέντευξη του Προέδρου ΣΔΙΠ Κ. Κραββαρίτη για την πυροπροστασία και τους καθαρισμούς στην Ιπποκράτειο Πολιτεία


(πατήστε στο βέλος για παρακολούθηση)

Συνέντευξη - παρέμβαση του Προέδρου του Συνεταιρισμού της Ιπποκρατείου Πολιτείας Κώστα Κραββαρίτη στο κεντρικό δελτίο του Blue Sky για την πορεία εξέλιξης των εργασιών εφαρμογής της μελέτης πυροπροστασίας που εκπόνησε ο Συνεταιρισμός (και όχι ο Δήμος Ωρωπού),  με χρηματοδότηση απευθείας από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στο σύνολο της έκτασης του κτήματος της Αγίας Τριάδος, δηλαδή των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού της ΙΠ .

Ιδιαίτερη επισήμανση και  αναφορά γίνεται για την απαράδεκτη κατάσταση των οδών Ρέρας- Διός προς την ΠΑΘΕ, νομοθετημένης  πρόσβασης από το 2010 ως κύριας οδού της Ιπποκρατείου Πολιτείας και σε περίπτωση πυρκαγιάς ως εξόδου ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΔΙΑΦΥΓΗΣ  των μονίμων κατοίκων και επισκεπτών.

Επίσης έθεσε το θέμα της απομάκρυνσης των προϊόντων καθαρισμού οικοπέδων κατοικίας από τον οικισμό,  υποχρέωση του Δήμου Ωρωπού που δεν την εκπληρώνει, αν και έχει αποστείλει προσωπικές ειδοποιήσεις σε 2.200 ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία το τελευταίο 20ημερο…!!! 


Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πώληση οικοπέδων κατοικίας στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

φωτογραφία PARTHENIOS

architects+associates

99 Tatoiou str., 14564, Kifissia

210-8019217, 210-8003221, 210-8017983 fax

info@parthenios.com   www.parthenios.com


Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει γραπτή δεσμευτική προσφορά εντός σφραγισμένου φακέλου για την αγορά μέχρι τριών εκ των πέντε παρακάτω οικοπέδων, τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί:

 

1)

 

2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην έδρα του Συνεταιρισμού επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθ. 44, Αθήνα μέχρι την 17 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

Οι φάκελοι με τις προσφορές θα ανοιχθούν στην έδρα του Συνεταιρισμού στις 24 Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00  ενώπιον  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την ολοκλήρωση του ανοίγματος των φακέλων θα ελεγχθεί αν οι συμμετέχοντες είναι ταμειακά εντάξει και θα απορριφθούν οι προσφορές όσων οφείλουν εισφορές στο Συνεταιρισμό. Κάθε συμμετέχων, του οποίου η υποβολή της προσφοράς έχει κριθεί αποδεκτή, έχει το δικαίωμα να υποβάλει νέα προσφορά προφορικά της οποία το τίμημα θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφηκε μετά το άνοιγμα των προσφορών.  Επί του τιμήματος αυτού κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί όσο υποβάλλονται προφορικά νέες προσφορές και θα ολοκληρωθεί εφόσον μετά την υποβολή και της τελευταίας προφορικής προσφοράς δεν υπάρξει νέα με μεγαλύτερο προσφερόμενο τίμημα.

Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού θα απευθύνει έγγραφη πρόσκληση σε αυτόν από τους συμμετέχοντες,  που έχει προσφέρει το υψηλότερο τίμημα, προκειμένου να καταρτισθεί η σχετική σύμβαση πώλησης.

 


Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πώληση Χώρων Επαγγελματικής Δραστηριότητας στην Ιπποκράτειο Πολιτεία


 

Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει γραπτή δεσμευτική προσφορά εντός σφραγισμένου φακέλου για την αγορά μέχρι ενός εκ των έντεκα παρακάτω οικοπέδων επαγγελματικού χαρακτήρα, τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί:

Α.)

 

1.            Ο.Τ.        52           Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 2.856,50 μ2).

 

2.            Ο.Τ.        76           Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 4.740,59 μ2).

 

3.            Ο.Τ.        157         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 2.756,57 μ2).

 

4.            Ο.Τ.        184         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 4.157,29 μ2).

 

5.            Ο.Τ.        208         Χώρος αναψυχής.                                      (Ε= 3.165,70 μ2).

 

6.            Ο.Τ.        211Α      Χώρος αναψυχής.                                      (Ε= 3.000,00 μ2).

 

7.            Ο.Τ.        219         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.               (Ε= 2.306,50 μ2).

 

8.            Ο.Τ.        235         Χώρος αναψυχής.                                       (Ε= 4.173,93 μ2).

 

9.            Ο.Τ.        239         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.               (Ε= 4.047,81 μ2).

 

10.          Ο.Τ.        257         Κέντρο αναψυχής και εμπορικό.               (Ε= 3.091,58 μ2).

 

11.          Ο.Τ.        318         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.               (Ε= 4.114,11μ2).

 

Χάρτης της ΙΠ εδώ

Οι αντικειμενικές αξίες στην Ιπποκράτειο Πολιτεία εδώ

Β.) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην έδρα του Συνεταιρισμού επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθ. 44, Αθήνα μέχρι την 17 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

Οι φάκελοι με τις προσφορές θα ανοιχθούν στην έδρα του Συνεταιρισμού στις 24 Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα  12:00 ενώπιον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε συμμετέχων, του οποίου η υποβολή της προσφοράς έχει κριθεί αποδεκτή, έχει το δικαίωμα να υποβάλει νέα προσφορά προφορικά της οποία το τίμημα θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφηκε μετά το άνοιγμα των προσφορών.  Επί του τιμήματος αυτού κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί όσο υποβάλλονται προφορικά νέες προσφορές και θα ολοκληρωθεί εφόσον μετά την υποβολή και της τελευταίας προφορικής προσφοράς δεν υπάρξει νέα με μεγαλύτερο προσφερόμενο τίμημα.

Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού θα απευθύνει έγγραφη πρόσκληση σε αυτόν από τους συμμετέχοντες,  που έχει προσφέρει το υψηλότερο τίμημα, προκειμένου να καταρτισθεί η σχετική σύμβαση πώλησης.

Ειδοποίηση Δήμου Ωρωπού για καθαρισμό οικοπέδων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία


 Οι καθαρισμοί των οικοπέδων σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ της Ιπποκρατείου Πολιτείας ΕΔΩ (https://drive.google.com/file/d/1jqPOgXWQYi5eERM5j45kpD1B7G0pby1e/view?usp=sharing)

Σάββατο 15 Μαΐου 2021

Δελτίο Τύπου ΣΔΙΠ, αναφορικά με δημοσιεύσεις για την πυροπροστασία της Ιπποκρατείου Πολιτείας


Προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια και ως εκ τούτου να ενημερωθούν σωστά οι αναγνώστες σας, ιδού ένα μικρό ιστορικό του πώς φθάσαμε σήμερα στην εργολαβία από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την υλοποίηση της μελέτης καθαρισμού του κτήματος της Ιπποκρατείου Πολιτείας, που εκκρεμεί από τον Απρίλιο του 2018.

Στην περιοχή της Ιπποκρατείου Πολιτείας, δραστηριοποιείται από το 1968 ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υγειονομικών ‘’ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ’’ ΣΥΝ.Π.Ε (ΣΔΙΠ), ο οποίος σύμφωνα με 4 Προεδρικά διατάγματα, έχει τη διαχείριση του κτήματος (7653 στρεμμάτων). Το χειμώνα του 2017 ο ΣΔΙΠ αποφάσισε την επικαιροποίηση μελέτης του δασολόγου Κίλια του 1939, για τον καθαρισμό του Κτήματος της ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ. Η μελέτη ανατέθηκε με μειοδοτικό διαγωνισμό στη δασολόγο Καπανδριτίου κα Αναστασία Κοροβέση και έτσι τον Απρίλιο του 2018 ο ΣΔΙΠ την κατάθεσε στο Δήμο Ωρωπού για χρηματοδότηση. Σημειωτέον ότι το 44% την περιοχής ανήκει στο Δήμο Ωρωπου (δρόμοι, κοινόχρηστοι χώροι, πλατείες, σχολεία, άλση κλπ), το υπόλοιπο σε ιδιώτες και ένα μικρό τμήμα στον ΣΔΙΠ, ο οποίος πριν το Πάσχα 2021 με δαπάνες του καθάρισε τον, ιδιοκτησίας του, παραλίμνιο χώρο την λίμνης Μπελέτσι έκτασης 31 στρεμμάτων.

Ο τότε Δήμαρχος κ. Θωμάς Ρούσσης έστειλε την μελέτη στο δασαρχείο Καπανδριτίου, το οποίο με τη σειρά του την παραμονή της καταστροφής στο Μάτι (τυχαίο;), απάντησε με έγγραφό του ότι δεν έχει αρμοδιότητα σε ρυμοτομημένη περιοχή όπως η Ιπποκράτειος Πολιτεία.

Στη συνέχεια και παρά τις επανειλημμένες πιέσεις του ΣΔΙΠ προς τον Δήμο Ωρωπού, το θέμα παραπεμπόταν στις καλένδες.

Ο σημερινός Δήμαρχο κ. Γ. Γιασημάκης, παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειές του ΣΔΙΠ, δεν προέβη στην παραμικρή ενέργεια, αυτό δε αποδεικνύεται και από τη στάση του κατά τη διάρκεια της Μήδειας (παντελής απουσία του Δήμου, επτά ημέρες αποκλεισμένοι οι κάτοικοι, χωρίς ρεύμα και νερό και διάνοιξη από τον Ελληνικό Στρατό, τη ΔΕΔΔΗΕ και το Πυροσβεστικό Σώμα, ύστερα από έκκλησή του ΣΔΙΠ να κηρυχθεί η περιοχή σε έκτακτη ανάγκη).

Έτσι λήφθηκε η απόφαση για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης της μελέτης του ΣΔΙΠ (και όχι του Δήμου Ωρωπού), απευθείας από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, χωρίς τη διαχείρισή της από Δήμο ή Περιφέρεια (ευτυχώς), με συντονισμό της ιδίας, δεδομένου ότι η περιοχή της Ιπποκρατείου Πολιτείας γειτνιάζει με το Τατόι, οπότε μια πιθανή πυρκαγιά στην περιοχή θα έθετε σε κίνδυνο και τις επενδύσεις στα πρώην βασιλικά κτήματα.

Είναι, άλλωστε, ελληνική συνήθεια η οικειοποίηση της δουλειάς άλλων, χωρίς μάλιστα την παραμικρή αναφορά στη συμβολή τους στα δρώμενα. Άγνοια ή κόμπλεξ. Ας κρίνουν  οι αναγνώστες σας.

Η μελέτη αντιπυρικής προστασίας της Ιπποκρατείου Πολιτείας ΕΔΩ

Για τον ΣΔΙΠ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Κώστας Α. Κραββαρίτης

Email info@sdip.gr