Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022

Τα πρακτικά του ΚΣ Αφιδνών για την πυρκαγιά του Αυγούστου 2021

 
Τα πρακτικά του ΚΣ Αφιδνών της συνεδρίασης 31-08-2021 όπως διαβιβάστηκαν στον ΣΔΙΠ μετά από πολλαπλά αιτήματα στις 15 Φεβρουαρίου 2022, χωρίς καμία επιφύλαξη επικυρωμένα με την σφραγίδα της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών.

Για να διαβάσετε πατήστε εδώ: 

 https://drive.google.com/file/d/1gg3fv7NPjj-8Ep-CQWu5-fNlRRdq6kJp/view?usp=sharing


Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022

Οι καθυστερήσεις για την έγκριση της ονοματοδοσίας και αριθμοδότησης της ΙΠ


 

Είναι γνωστά και περιγράφονται στην ανάρτηση του ΣΔΙΠ:

https://sdip.gr/onomatodosia-odon-arithmisi-akiniton-stin-ip/

Αν και κατατέθηκαν από τον ΣΔΙΠ η μελέτη και τα σχετικά έγγραφα στην Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών από τον Ιανουάριο 2021.

Αν και ο Αντιδήμαρχος κ. Ι. Δήμας ενημέρωσε τον Φεβρουάριο 2021 ότι ανατέθηκε στον Πρόεδρο της ΔΚΑ να ενεργήσει  για την έγκριση της μελέτης.

Αν και διενεργήθηκε δημόσια διαβούλευση  για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του διμήνου με περισσότερες από 100 προτάσεις, η πλειονότητα των οποίων ενσωματώθηκαν στην μελέτη.

Όπως προκύπτει από το απόσπασμα της σχετικής απόφασης 12/2021 του Κοινοτικού Συμβουλίου  ΑΦΙΔΝΩΝ η μοναδική ενέργεια που έχει υλοποιηθεί είναι ΜΟΝΟ η αναφορά  ότι ο ΣΔΙΠ έχει υποβάλει τις προτάσεις του στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.Κατά συνέπεια και επειδή το Κοινοτικό Συμβούλιο Αφιδνών δεν έχει γνωμοδοτήσει επί της μελέτης ονοματοδοσίας & αριθμοδότησης  της Ιπποκρατείου Πολιτείας, καμία πρόοδος δεν μπορεί να υπάρξει για το θέμα και μέχρι να υπάρξει η σχετική γνωμοδότηση.

Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022

Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού, ποιά είναι η πραγματικότητα για το νέο δημοτικό σχολείο των Αφιδνών; σε αναμονή των απαντήσεων...

 

Από την απάντηση του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών προκύπτει ότι δεν έχει γνώση για τις εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις που έχουν ανακοινωθεί στην παρουσίαση έργου της Δημοτικής Αρχής 2019-2021 αναφορικά με το νέο σχολείο στις Αφίδνες.

Την ίδια προφορική ενημέρωση είχαμε από τον Γενικό Διευθυντή έργων της ΚΤΥΠ ΑΕ κ. Θεόδωρο Κυριαζόπουλο.

Στην επίσημη ανακοίνωση του Δήμου ρητά αναφέρεται  «η έγκριση της ΚΤΥΠ  για την ανέγερση του Νέου Σχολικού συγκροτήματος  Αφιδνών».

Για την έκταση ανέγερσης του Νέου Σχολικού συγκροτήματος Αφιδνών έχει  γνωμοδοτήσει ο καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Δημήτρης Παπανικολάου.

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση, για τον χώρο που θεωρητικά θα ανεγερθεί το Νέο Σχολικό συγκρότημα αναφέρει, «Είναι βέβαιον ότι κατά την μελλοντική ενεργοποίηση του ρήγματος θα αναπτυχθούν μεγάλες σεισμικές εντάσεις της τάξης του VIII-IX, ιδίως κατά μήκος της ζώνης άμεσης γειτνίασης του ρήγματος, όπου το έδαφος θεμελίωσης αποτελείται από χαλαρά ιζήματα πλευρικών κορημάτων και αλλουβίων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κανονισμό «απαγορεύεται η δόμηση κτιρίων σπουδαιότητας Σ2, Σ3 και Σ4 στην άμεση γειτονία σεισμοτεκτονικών ρηγμάτων που θεωρούνται σεισμικώς ενεργά».

Κατά συνέπεια ούτε ο ΚΤΥΠ ΑΕ γνωρίζει, ούτε και το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών (Δν/ση Δ21), ίσως ο Δήμος Ωρωπού που το ανακοίνωσε  ή η Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών μπορούν να μας πληροφορήσουν αναφορικά με το ζήτημα.