Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Χώρους Επαγγελματικής Δραστηριότητας στην ΙΠ

Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει γραπτή δεσμευτική προσφορά εντός σφραγισμένου φακέλου για την αγορά μέχρι ενός εκ των έντεκα παρακάτω οικοπέδων επαγγελματικού χαρακτήρα, τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί:


Α.) 

1.            Ο.Τ.        52           Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 2.856,50 μ2).

2.            Ο.Τ.        76           Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 4.740,59 μ2).

3.            Ο.Τ.        157         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 2.756,57 μ2).

4.            Ο.Τ.        184         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.              (Ε= 4.157,29 μ2).

5.            Ο.Τ.        208         Χώρος αναψυχής.                                      (Ε= 3.165,70 μ2).

6.            Ο.Τ.        211Α      Χώρος αναψυχής.                                      (Ε= 3.000,00 μ2).

7.            Ο.Τ.        219         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.               (Ε= 2.306,50 μ2).

8.            Ο.Τ.        235         Χώρος αναψυχής.                                       (Ε= 4.173,93 μ2).

9.            Ο.Τ.        239         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.               (Ε= 4.047,81 μ2).

10.          Ο.Τ.        257         Κέντρο αναψυχής και εμπορικό.               (Ε= 3.091,58 μ2).

11.          Ο.Τ.        318         Κέντρο εμπορικό και αναψυχής.               (Ε= 4.114,11μ2).

Χάρτης της ΙΠ εδώ

Οι αντικειμενικές αξίες στην Ιπποκράτειο Πολιτεία εδώ

Β.) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην έδρα του Συνεταιρισμού επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθ. 44, Αθήνα μέχρι την 17 Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

Οι φάκελοι με τις προσφορές θα ανοιχθούν στην έδρα του Συνεταιρισμού στις 21 Σεπτεμβρίου  2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα ενώπιον 12:00 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε συμμετέχων, του οποίου η υποβολή της προσφοράς έχει κριθεί αποδεκτή, έχει το δικαίωμα να υποβάλει νέα προσφορά προφορικά της οποία το τίμημα θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφηκε μετά το άνοιγμα των προσφορών.  Επί του τιμήματος αυτού κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί όσο υποβάλλονται προφορικά νέες προσφορές και θα ολοκληρωθεί εφόσον μετά την υποβολή και της τελευταίας προφορικής προσφοράς δεν υπάρξει νέα με μεγαλύτερο προσφερόμενο τίμημα.

Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού θα απευθύνει έγγραφη πρόσκληση σε αυτόν από τους συμμετέχοντες,  που έχει προσφέρει το υψηλότερο τίμημα, προκειμένου να καταρτισθεί η σχετική σύμβαση πώλησης.

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020

Οι προτάσεις του ΣΔΙΠ για το ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών


Την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 κατατέθηκε απο τον Πρόεδρο του ΔΣ ΣΔΙΠ κ. Κ. Κραββαρίτη στον Δήμο Ωρωπού Τεχνική Έκθεση του ΣΔΙΠ με προτάσεις, επισημάνσεις, παρατηρήσεις, επί της προτάσεως του ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών που αφορούν τον οικισμό της Ιπποκρατείου Πολιτείας.

Την Έκθεση παρέλαβαν ο Αντιδήμαρχος Αφιδνών κ. Γιάννης Δήμας και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος, στη συνέχεια συζητήθηκαν σε σύσκεψη που συμμετείχε και ο Γραμματέας του ΔΣ ΣΔΙΠ κ. Παναγιώτης Πάντος, τα κύρια σημεία που απαιτείται η προσοχή τους σε σχέση με τις προτάσεις των μελετητών όπως παρακάτω :

Α.  ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ( ΠΕΠ1 ) ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ

Β.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Γ.  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ

Δ. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΟΑΠ ΑΦΙΔΝΩΝ

    1. Οδός πρόσβασης προς τον οικισμό
    2. Έργα υποδομής στον οικισμό
    3. Άλλες προβλέψεις του ΣΧΟΟΑΠ

Η Τεχνική Έκθεση του ΣΔΙΠ, πατήστε εδώ 

Η ανάρτηση του Δήμου Ωρωπού για το ΣΧΟΟΑΠ ΑΦΙΔΝΩΝ Β2 ΣΤΑΔΙΟΥ εδώ 

Τρίτη 16 Ιουνίου 2020

Κεραία Κινητής Τηλεφωνίας σε κατοικία της οδού Γαληνού της ΙΠΤην περασμένη Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 εισήχθη μετά από σειρά αναβολών  για συζήτηση στο Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ, η από  του έτους 2017 αίτηση ακύρωσης του ΣΔΙΠ για την πληρότητα του φακέλου αδειοδότησης της ΕΕΤΤ, κεραίας  κινητής τηλεφωνίας επί στέγης οικοδομής σε οικόπεδο κατοικίας.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του ΣΔΙΠ  ζήτησαν αναβολή εκδίκασης της υπόθεσης (πρώτη για τον ΣΔΙΠ).  Κατά την εξέταση του αιτήματος, προβλήθηκε από την εισηγήτρια δικαστή της υπόθεσης  στο Ε΄ Τμήμα,  ζήτημα αρμοδιότητας ή μη  εκδίκασης της υπόθεσης από το ΣτΕ.Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ κατά τη διαδικασία εξέτασης του αιτήματος αναβολής, άκουσε την Εισηγήτρια και απέρριψε αυτό, προσανατολιζόμενο σε παραπομπή της υπόθεσης, λόγω αρμοδιότητας, στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, οπότε η συζήτηση της υπόθεσης θα προσδιορισθεί σε νέα ημερομηνία μετά τη διαβίβαση του φακέλου της δικογραφίας.

Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή του οικισμού της Ιπποκρατείου Πολιτείας της ΔΕ Αφιδνών είναι εγκατεστημένες κεραίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας των εταιρειών τηλεφωνίας.

Οι κεραίες της εταιρείας COSMOTE (ΟΤΕ στο παρελθόν), οι οποίες λειτουργούν για την υποστήριξη του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας wi-max της Ι.Π., είναι αδειοδοτημένες και με συμφωνία που είχε συναφθεί με την Κοινοτική αρχή Αφιδνών (περιόδου 2006 - 2010) η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καταβάλει σαν το ετήσιο μίσθωμα ποσό της τάξεως των 4.000-5.000 ευρώ. Το πρώτο έτος λειτουργίας της κεραίας η εταιρεία δώρισε 3 H/Y και περιφερειακό υλικό στο 1ο  Δημοτικό σχολείο Αφιδνών για εξοικείωση και χρήση των μαθητών. Σε συζητήσεις με το Κ.Σ της τότε κοινότητας Αφιδνών η Cosmote ήταν διατεθειμένη να πληρώνει ετήσιο ενοίκιο της τάξης των 17.000 ευρώ για χρήση κοινοχρήστου χώρου της Κοινότητας στην ΙΠ.

Τα μισθώματα αυτά δεν είναι γνωστό αν η Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών τα εισπράττει και αν ναι σε ποιές δαπάνες αυτά χρησιμοποιούνται.

Αν η Κοινότητα έχει εισπράξει ένα  ποσό θεωρούμε ότι μπορούν να ξεκινήσουν οι καθαρισμοί των κοινοχρήστων χώρων της Ιπποκρατείου Πολιτείας με δασική βλάστηση και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ η ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων πυροπροστασίας ΜΑΚΙΠ, ΣΕΑΔ κλπ. των Αφιδνών.
 
Σε περίπτωση που η Κοινότητα δεν εισπράττει μισθώματα από ενοίκια χρήσης κοινοχρήστων χώρων, εκτιμούμε ότι  μπορεί να πετύχει με διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των εταιριών τηλεφωνίας και την συμβολή τους στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων της Κοινότητας Αφιδνών, με κυρίαρχο  πάντα την πυροπροστασία και "με το μάτι στην Πάρνηθα".

Κατά την πάγια θέση του ΔΣ του ΣΔΙΠ, οι Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας πρέπει να είναι συμβατές με το νομικό πλαίσιο, τις χρήσεις γης του οικισμού και η εγκατάσταση  τους  να επιτρέπεται  εντός της πόλης της ΙΠ σε  Οικοδομικά Τετράγωνα κοινόχρηστων  χώρων,  πρασίνου ή αλσών, με ασφαλείς αποστάσεις από ΟΤ κατοικίας, και σε καμία περίπτωση επί κατοικιών.