Τρίτη 21 Απριλίου 2020

Η δικαιοσύνη έρχεται στο τιμολόγιο ύδρευσης …!!!


Διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της Ιπποκρατείου Πολιτείας, για πάνω από μια δεκαετία της χρήσης του δικτύου ύδρευσης από τη Κοινότητα Αφιδνών και στη συνέχεια από τον Δήμο Ωρωπού, η ισότιμη, δίκαιη και ανταποδοτική τιμολόγηση του νερού στον οικισμό.

Στο πλαίσιο διαδοχικών συναντήσεων και συνεργασιών, του νέου Αντιδημάρχου Αφιδνών κ. Ι. Δήμα, του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας κ. Α. Θεοδωρακόπουλου, του Γραμματέα του ΔΣ Ωρωπού και Προϊσταμένου του ΕΣ κ. Α. Δέδε, με το ΔΣ και την  Επιτροπή Πολιτισμού και Περιβάλλοντος ΣΔΙΠ, όλα δείχνουν ότι η βέλτιστη λύση έχει βρεθεί και είναι ώριμη να εφαρμοστεί με την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού.    

Για τη θέση του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Δήμα μετά από σύσκεψη στις 4 Φεβρουαρίου 2020 έχει γίνει ενημέρωση,  «Για την ύδρευση, σε συνεννόηση με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Λίτσα, θα εισαχθεί άμεσα στο Κοινοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, και ΔΣ Ωρωπού, η πρόταση της ύδρευσης των οικισμών των Αφιδνών, με νερό ΕΥΔΑΠ και κλιμακωτό ενιαίο ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ τιμολόγιο ανάλογα με τα κμ κατανάλωσης.


Για το ζήτημα της τιμολόγησης του πόσιμου νερού είναι γνωστά στη Δημοτική κ Κοινοτική αρχή τα παρακάτω:

1) καταναλωτές νερού γεωτρήσεων με ανάλογη τιμή
2) καταναλωτές νερού ΕΥΔΑΠ με τιμολόγιο ΙΠ
3) καταναλωτές νερού ΕΥΔΑΠ με τιμολόγιο γεωτρήσεων...!!!»


Καταλυτική για τη κατά προτεραιότητα επίλυση του ζητήματος,  η  δέσμευση  του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού κ. Γιώργου Αρμυριώτη για τροποποίηση του κανονισμού ύδρευσης στο άμεσο μέλλον, σε συνέχεια της ανάδειξης του θέματος από τον Πρόεδρο του ΔΣ ΣΔΙΠ κ. Κ. Κραββαρίτη στη συνεδρίαση της 18ης Φεβρουαρίου 2020. 


Σε συνέχεια των παραπάνω ενεργειών, το έγγραφο του ΣΔΙΠ, με το αίτημα άμεσης έναρξης των διαδικασιών, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Αντιδημάρχου και του Πρόεδρου των Αφιδνών, να συγκαλέσουν το Κοινοτικό Συμβούλιο, προκειμένου  να αποφασίσει επί του θέματος και για τους απαιτουμένους περαιτέρω χειρισμούς.

Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού στις 18 -02 -2020, η συζήτηση για την ύδρευση μετά τις  2 h & 4 min


Πέμπτη 16 Απριλίου 2020

Ευχές


Το Διοικητικό, το Εποπτικό Συμβούλιο, η Nομική Oμάδα, και οι άνθρωποι των Επιτροπών Πολιτισμού και Περιουσίας, 
σας ευχόμαστε καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση