Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024

Οικόπεδα: στην πλατφόρμα και ανώνυμες καταγγελίες – Οδηγός για ιδιοκτήτες

 
Στην πλατφόρμα δηλώσεων καθαρισμού οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες, που τηρούν τη νομιμότητα και υλοποιούν τα μέτρα για την πρόληψη από πυρκαγιές άνοιξε και η εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να προβαίνουν ψηφιακά σε καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα, οι οποίες μπορούν να γίνονται και ανώνυμα. Οδηγός 20 ερωτήσεων και απαντήσεων τι ισχύει για τα μέτρα.

Στην πλατφόρμα “ακαθάριστα οικόπεδα”, που έθεσαν σε εφαρμογή τα Υπουργεία λιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης , όπως προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση παράλληλα με τη «Δήλωση Καθαρισμού Ιδιοκτησίας» άνοιξε και η νέα εφαρμογή «Ψηφιακές Καταγγελίες», που δίνει τη δυνατότητα ψηφιακής καταγγελίας από πολίτες για ακαθάριστα οικόπεδα.

Οι καταγγελίες είναι δυνατόν να γίνουν τόσο επώνυμα, όσο και ανώνυμα αφού ο χρήστης μέσω της πλατφόρμα προηγουμένως συνδεθεί στο taxis net και ταυτοποιηθεί. Οι  πολίτες θα μπορούν να κάνουν ανώνυμες καταγγελίες δηλαδή χωρίς να δημοσιοποιούνται τα στοιχεία τους – εφόσον το επιλέξουν από την εφαρμογή – αλλά σε περίπτωση κατάχρησης ή ψεύτικης αναφοράς θα είναι δυνατός ο εντοπισμός τους μέσω της αρχικής ταυτοποίησης. Οι καταγγελίες θα κοινοποιούνται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία αλλά και στους οικείους Δήμους όπου οι αρμόδιοι υπάλληλοι των υπηρεσιών θα μπορούν να κάνουν ελέγχους.

Δυσκολος ο εντοπισμός των ιδιοκτητών

Θα φανεί στην πράξη εάν οι ανώνυμες καταγγελίες πολιτών θα λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης προς αδιάφορους ιδιοκτήτες να καθαρίσουν τα οικόπεδα τους, όπως φαίνεται ότι σκέφτηκαν αυτοί που θεσμοθέτησαν τη σχετική εφαρμογή, ή θα γίνει κατάχρηση της δυνατότητας από βροχή αδιευκρίνιστων καταγγελιών, που τελικώς θα εμπλέξουν σε περιπέτειες ανύποπτους ιδιοκτήτες και θα επιβαρύνουν το έργο των Δήμων και της Πυροσβεστικής, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Σημειώνεται ότι δεν έχει γίνει ακόμη η σύνδεση της πλατφόρμας για τα οικόπεδα με το Κτηματολόγιο και Δήμοι και Πυροσβεστική θα αδυνατούν να εντοπίσουν τους καταγγελλόμενους ιδιοκτήτες ιδίως σε χιλιάδες ιδιοκτησίες ανά τη χώρα που  έχουν κληρονομικές και ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες.

Πως γίνεται η καταγγελία

Όσοι θελήσουν να κάνουν καταγγελία για ακαθάριστα οικόπεδα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αναφορά ή καταγγελία τους και να παραλάβουν την απάντηση στην προσωπική τους θυρίδα στο gov.gr ως εξής:

Μέσω της πλατφόρμας για τα ακαθάριστα οικόπεδα  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://akatharista.apps.gov.gr συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής τους στο TaxisNet ή τους κωδικούς e – Banking.

Καταχωρούν και επιβεβαιώνουν στην εφαρμογή τα στοιχεία που απαιτούνται, επισυνάπτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υποβάλλουν την αναφορά ή την καταγγελία τους.

Ακολούθως μετά την υποβολή, η αναφορά ή καταγγελία αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη θυρίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, στην αρμόδια Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για έλεγχο και ολοκλήρωση της διαδικασίας. Επίσης ενημερώνονται και οι υπηρεσίες Περιβάλλοντος των Δήμων που έχουν επιφορτιστεί με τις καταγγελίες των πολιτών.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι πολίτες ενημερώνονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν καταθέσει ή και SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, που έχουν δηλώσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, στο emep.gov.gr.

Η απάντηση αποστέλλεται στην προσωπική θυρίδα του πολίτη στο gov.gr και φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας του gov.gr, δηλαδή μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR, καθώς και προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει ισχύ όταν διακινείται τόσο ως ηλεκτρονικό έγγραφο, όσο και ως έντυπο έγγραφο.

Οδηγός 20 ερωτήσεων απαντήσεων για τους ιδιοκτήτες οικοπέδων

1. Ποιοι είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης καθαρισμού;

Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε:

 1. περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
 2. περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
 3. εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περ.(α) και (β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και
 4. εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας .

2. Εξαιρούνται κάποιοι από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης καθαρισμού;

Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι φυτεμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών, κ.α. των περιοχών και εκτάσεων της ερώτησης 1.

3. Είμαι υποχρεωμένος σε αρνητική δήλωση εφόσον δεν είμαι υπόχρεος;

Όχι δεν υπάρχει υποχρέωση αρνητικής δήλωσης εφόσον δεν είστε υπόχρεος.

4. Ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να καθαρίζω

Σύμφωνα με τα οριζόμενα της υποπερ. 26 της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114), και το άρθρο 53Α του ν.4662/2020 (Α΄27), οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων υποχρεούνται να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και να τους συντηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου.

5. Τι προβλέπει ο καθαρισμός;

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

 1. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
 2. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
 3. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
 4. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
 5. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.
 6. Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

6. Μέχρι πότε πρέπει να υποβάλλω τη δήλωση; Τι ισχύει ειδικά για το έτος 2024;

Οι υπόχρεοι για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης οφείλουν μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους να προβαίνουν στην υποβολή αυτής στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας του άρθρου 53Α του ν.4662/2020 (Α΄ 27), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Υ.Κ.Κ.Π.Π.) (akatharista.apps.gov.gr), ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους.

Για το πρώτο έτος σύστασης του μητρώου ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης των υπόχρεων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2024 (υπ’ αριθ. ΥΠ 790/27.05.24 Απόφαση Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Β’ 2987).

7. Το οικόπεδο ανήκει σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες. Απαιτείται να κάνουν δήλωση καθαρισμού όλοι οι ιδιοκτήτες;

Όχι, αρκεί ένας εκ των ιδιοκτητών να υποβάλει δήλωση καθαρισμού.

8. Δεν γνωρίζω τον ΚΑΕΚ του οικοπέδου μου, πως μπορώ να τον βρώ;

Για την εύρεση του ΚΑΕΚ μπορείτε να συνδεθείτε στην ψηφιακή υπηρεσία του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Συμβουλευτείτε τις Οδηγίες χρήσης / Δήλωση καθαρισμού.

9. Συμπληρώνω τον ΚΑΕΚ του οικοπέδου μου αλλά μου εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν βρέθηκε οικόπεδο ή δεν έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση του». Τί λύσεις έχω;

Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση του οικόπεδου Θα πρέπει να επιλέξετε «Συντεταγμένες (πρότυπο ΕΓΣΑ’87)». Συμβουλευτείτε τις Οδηγίες χρήσης / Δήλωση καθαρισμού.

Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση του οικόπεδου και παρόλα αυτά εμφανίζεται το παραπάνω μήνυμα, τότε αυτό μπορεί να σημαίνει ότι στο οικόπεδο έχει μεταβιβαστεί η υψηλή κυριότητα (π.χ στα τέκνα). Επομένως, υπόχρεοι για τη Δήλωση Καθαρισμού είναι οι έχοντες την υψηλή κυριότητα.

10. Συμπληρώνω τις συντεταγμένες (Χ,Υ) του οικοπέδου μου αλλά μου εμφανίζεται το μήνυμα «Οι συντεταγμένες που εισάγατε ανήκουν σε οικόπεδο που δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί στο Ελληνικό Κτηματολόγιο». Μπορώ να συνεχίσω τη δήλωση καθαρισμού;

Ναι, μπορείτε να συνεχίσετε κανονικά τη διαδικασία συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία της δήλωσης.

11. Στην καρτέλα «Ενέργειες Πυρασφαλείας» συμπληρώνω μόνο τα πεδία που έχω ολοκληρώσει και δεν μπορώ να επιλέξω το πεδίο «Υποβολή»;

Στην τελευταία καρτέλα του Μητρώου Δήλωσης Καθαρισμού είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση και των έξι επιλογών. Εφόσον κάποια από τις ενέργειες που αναγράφονται δεν έχετε την υποχρέωση να προβείτε, επιλέγετε «ΟΧΙ/ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ».

12. Υπέβαλα τη δήλωση αλλά διαπίστωσα ότι έχω συμπληρώσει λάθος κάποιο/α από τα πεδία. Υπάρχει τρόπος ακύρωσης της υποβληθείσας δήλωσης;

Όχι, δεν υπάρχει τρόπος ακύρωσης/συμπλήρωσης/διόρθωσης της υποβληθείσας δήλωσης.

13. Τι κυρώσεις υπάρχουν σε μη υποβολή δήλωσης;

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη δήλωση, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

14. Τι κυρώσεις υπάρχουν σε υποβολή ψευδούς δήλωσης;

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο, ως προς την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή εκατόν ογδόντα (180) έως τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες. Το ύψος της κάθε ημερήσιας μονάδας δεν μπορεί να είναι κατώτερο από εβδομήντα (70) ευρώ, ούτε ανώτερο από εκατό πενήντα (150) ευρώ.

15. Υπέβαλα τη δήλωση καθαρισμού στο Μητρώο (akatharista.apps.gov.gr). Απαιτείται να την αποστείλω και στον δήμο;

Όχι, ο δήμος έχει πρόσβαση στην εφαρμογή και δεν απαιτείται να κάνετε κάποια άλλη ενέργεια.

16. Σε περίπτωση μη δήλωσης δίνεται συγκατάθεση για αυτεπάγγελτο καθαρισμό;

Σε κάθε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας δήλωσης καθαρισμού, τεκμαίρεται ως παρασχεθείσα η συναίνεση του υπόχρεου στη διενέργεια καθαρισμού του οικοπέδου του από τον οικείο δήμο.

17. Είμαι υποχρεωμένος αφού καθαρίσω να απομακρύνω τα υπολείμματα καθαρισμού;

Οι υπόχρεοι οφείλουν για την απομάκρυνση τυχόν άλλα εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων καθώς και στην ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Επιπροσθέτως ακολουθούν τα προβλεπόμενα των διατάξεων του ν.4819/2021 (Α΄ 129) και της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/199776/2429/2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 5888), αναφορικά με τις υποχρεώσεις των πολιτών για τα απόβλητα κηπουρικών εργασιών και τις υποχρεώσεις ως προς την καθαριότητα των πεζοδρομίων.

18. Από ποιους διενεργείται ο έλεγχος;

Για την ορθή τήρηση του Μητρώου: α) καθιερώνεται η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, και β) ανατίθεται στο πυροσβεστικό σώμα και στους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), από κοινού ή μεμονωμένα, να διενεργούν ελέγχους και με χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων καταγραφής ή απεικόνισης της τήρησης των μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας, ανά ιδιοκτησία.

19. Ποιες αρμοδιότητες έχει ο οικείος δήμος;

Στις αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνονται:

 • Η ενημέρωση των υπόχρεων, έως την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, με κάθε πρόσφορο μέσο, για το περιεχόμενο της υποχρέωσης καθαρισμού, όπως μεανάρτηση στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου Δήμου, αποστολή ενημερωτικού υλικού στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του υπόχρεου ή τυχόν αντικλήτου του, ενημερώσεις στα καταστήματα του Δήμου ή των Δημοτικών Διαμερισμάτων, σε τοπικούς φορείς και συλλόγους, σε συνεργασία με την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Kαθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μάϊου έως και 31 Οκτωβρίου, η διενέργεια αυτεπάγγελτης αυτοψίας, εξέτασης καταγγελιών για διαπίστωση εκπλήρωσης ή μη των υποχρεώσεων των υπόχρεων, ή/και τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων στους υπόχρεους που υπέβαλαν θετική δήλωση στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Υ.Κ.Κ.Π.Π.), το οποίο και ενημερώνει για τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.
 • Η ανεύρεση των στοιχείων των υπόχρεων, ο οικείος Δήμος δύναται να ανατρέχει στα δεδομένα που αντλούνται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53Α του ν.4662/2020 (Α΄ 27), από τα αρχεία του, από τα δεδομένα του Εθνικού Κτηματολογίου κλπ.
 • Η διενέργεια καθαρισμού του οικοπέδου σε κάθε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας δήλωσης καθαρισμού από τους υπόχρεους.
 • Η υποβολή αίτησης προς την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη διενέργεια αυτοψίας, σε περιφραγμένους ή επαρκώς περιτοιχισμένους χώρους και σε περίπτωση βεβαίωσης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τυχόν συνδρομής υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων.
 • Ο επείγων αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον οικείο Δήμο για την άμεση άρση του κινδύνου, σε επείγουσες περιπτώσεις άμεσου και ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, ο οποίος διαπιστώνεται με σχετικό έγγραφο της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

20. Ποιες αρμοδιότητες έχει η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία;

Στις αρμοδιότητες των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών περιλαμβάνονται:

 • Η ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο του οικείου Δήμου, σε περίπτωση που από τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από όργανα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ή/και τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων στους υπόχρεους που υπέβαλαν θετική δήλωση στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας, διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης.
 • Η διενέργεια αυτοψίας κατόπιν αίτησης του οικείου δήμου σε περιφραγμένους ή επαρκώς περιτοιχισμένους χώρους, για τη διαπίστωση ή μη συνδρομής υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς στους ως άνω χώρους.
 • Η βεβαίωση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε επείγουσες περιπτώσεις άμεσου και ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, προκειμένου να πραγματοποιηθεί από τον οικείο Δήμο, ο αυτεπάγγελτος καθαρισμός.

 

Πηγή : https://ecopress.gr/oikopeda-stin-platforma-kai-anonymes/


Πέμπτη 2 Μαΐου 2024

Καλή Ανάσταση & Καλό Πάσχα

 


Το Διοικητικό συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο, η Nομική Oμάδα, και οι άνθρωποι των ομάδων Πολιτισμού και Περιουσίας, σας ευχόμαστε καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση


Τρίτη 30 Απριλίου 2024

Μικρή ανάσα …

 


Παρατάθηκε μέχρι την 31 Μαΐου 2024 η προθεσμία υποβολής δήλωσης στο μητρώο καθαρισμού οικοπέδων.

Σύμφωνα με δημοσίευση της ΠΟΜΙΔΑ:

https://www.pomida.gr/newspost.php?nsl=kai-mitroo-dilosis-katharismoy-akalypton-xoron

 

Ο ΣΔΙΠ είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2024/04/blog-post_12.html

 

Πληροφορίες για τους καθαρισμούς των οικοπέδων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2024/04/blog-post_15.html

 

Η υπεύθυνη δήλωση - εξουσιοδότηση για τους ενδιαφερομένους ιδιοκτήτες στον σύνδεσμο :

https://docs.google.com/document/d/1-lm8okBv9pBlCeP5dnPA55BpGKiVNzdzD_BXzJROzAs/edit?usp=sharing

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρωτοκολλούνται εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των γραφείων ΣΔΙΠ και την επομένη διαβιβάζονται στην συνεργαζόμενη εταιρεία.

 


Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

TO ΧΘΕΣΙΝΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


Κανονισμός Πυροπροστασίας: Τα 20 SOS που πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων.

Για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, στα ακίνητα με κτίρια εφαρμόζονται μόνο τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλλουν το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την Τεχνική ‘Έκθεση με τα συνοδευτικά τους στοιχεία, μέσω του εξουσιοδοτημένου επαγγελματία – διαχειριστή, έως την 10η Μαΐου 2024 και την Υπεύθυνη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας μέχρι την 10η Ιουνίου 2024.

Για την εφαρμογή του κανονισμού πυροπροστασίας εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος με την οποία επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις σε μια σειρά από εύλογα ερωτήματα των Δήμων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών προς την ΠΟΜΙΔΑ και την εφημερίδα μας.

«ΤΑ ΝΕΑ» σε συνεργασία με το τεχνικό επιτελείο της ΠΟΜΙΔΑ παρουσιάζουν περιληπτικά τις βασικές ρυθμίσεις της εγκυκλίου, δίνοντας μέσα από 20 ερωτήσεις –απαντήσεις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε οι ιδιοκτήτες ακινήτων να γνωρίζουν πως πρέπει να κινηθούν μέσα σε ένα, άγνωστο έως τώρα γι΄αυτούς, σκηνικό.
Ο ΣΔΙΠ μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2024/04/blog-post_12.html

Στοιχεία για τις τεχνικές εκθέσεις  πυροπροστασίας ακινήτων από την από 2-4-2018 μελέτη Αντιπυρικής Προστασίας  ΙΠ η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2018/04/blog-post_23.html
1η) Ποια ακίνητα αφορά ο κανονισμός πυροπροστασίας

Αφορά τα δομημένα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις, περιαστικό πράσινο, κηρυγμένες δασωτέες, αναδασωτέες και χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς και σε ακτίνα 300 από τα όρια των εκτάσεων αυτών. Αφορά επίσης κτίσματα εντός πάρκων και αλσών πόλεων και οικιστικών περιοχών.

SOS, SOS, SOS, SOS

Προσοχή: Ο καθαρισμός αστικών οικοπέδων που είναι πάγια ετήσια υποχρέωση των ιδιοκτητών τους, δεν εμπίπτει στις διατάξεις αυτές, αλλά στις διατάξεις του «Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών» που νομοθέτησε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με το νόμο 5075/14.12.2023, ο οποίος προβλέπει άλλη μια ηλεκτρονική βάση ετήσιας καταγραφής των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών οικοπέδων κατά την αντιπυρική περίοδο, η οποία δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργεία, γι΄αυτό και οι δηλώσεις καθαρισμού των οικοπέδων προσωρινά κατατίθενται στους οικείους Δήμους.


2η) Τι ισχύει στην περίπτωση των αλσών;

Στην περίπτωση των αλσών, ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στα κτίρια που βρίσκονται εντός αυτών και όχι στα όμορα του άλσους ακίνητα, ούτε και σε αυτά που έχουν πρόσωπο στο άλσος.


3η) Σε ποιες περιπτώσεις δεν ισχύει ο κανονισμός πυροπροστασίας;

Ο κανονισμός πυροπροστασίας δεν εφαρμόζεται σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, ούτε στην περίπτωση που υπάρχει εντός αυτών κτίσμα βοηθητικής χρήσης για την αποθήκευση εξοπλισμού, εργαλείων και υλικών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση γεωργικής δραστηριότητας. Δεν διευκρινίζεται αν αυτό ισχύει και για ημιτελείς οικοδομές.


4η) Ποια στάδια περιλαμβάνει η μελέτη;

Περιλαμβάνει τρία στάδια: την αξιολόγηση της επικινδυνότητας του ακινήτου, τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης μέτρων και ενεργειών, καθώς και τη δήλωση εφαρμογής τους από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.


5η) Τι ισχύει για την αξιολόγηση;

Η αξιολόγηση γίνεται για την περιοχή επιρροής του ακινήτου και αποτυπώνεται στο Έντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας από το οποίο προκύπτει η κατάταξή του (χαμηλή, μέση, υψηλή και ιδιαίτερα υψηλή).


6η) Τι προβλέπεται για το Έντυπο Αξιολόγησης;

Το έντυπο αξιολόγησης συντάσσεται άπαξ και επανασύνταξή του απαιτείται μόνο στην περίπτωση που τροποποιηθούν οι παράμετροι που λήφθηκαν υπόψη κατά την αξιολόγηση (όπως για παράδειγμα τυχόν αλλαγή στο πλάτος της οδού πρόσβασης στο ακίνητο, προσθήκη σημείου υδροληψίας πυροσβεστικού οχήματος, δόμηση νέων κτιρίων στα όμορα ακίνητα με επίπτωση στον δείκτη της πυκνότητας του δομημένου περιβάλλοντος) εφόσον επιφέρουν μεταβολή στην κατηγορία επικινδυνότητας του ακινήτου.


7η) Από ποιους συντάσσεται το Έντυπο Αξιολόγησης;

Το Έντυπο Αξιολόγησης μπορεί να συνταχθεί από τις εξής κατηγορίες επαγγελματιών: Μηχανικούς (τοπογράφους, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, μηχανικούς περιβάλλοντος, κ.λ.π,) καθώς και δασολόγους, γεωπόνους ή γεωτεχνικούς επιστήμονες.


8η) Τι περιλαμβάνει η Τεχνική Έκθεση;

Περιλαμβάνει: Α) την περιγραφή του ακινήτου, με ιδιαίτερη αναφορά στη θέση του ως προς τη δασική, αναδασωτέα, κ.λ.π έκταση και στα κρίσιμα σημεία του εντύπου αξιολόγησης που οδήγησαν στην κατάταξή του από πλευράς επικινδυνότητας. Β) Τον καθορισμό, μεταξύ άλλων, των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων, μέτρων παθητικής πυροπροστασίας και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και τυχόν συστάσεις προς τους ιδιοκτήτες για το σχέδιο προετοιμασίας εκκένωσης,


9η) Από ποιους και κάθε πότε συντάσσεται η Τεχνική Έκθεση;

Η Τεχνική Έκθεση μπορεί να συνταχθεί από τις εξής κατηγορίες επαγγελματιών: Μηχανικούς που έχουν δικαίωμα υπογραφής μελετών πυροπροστασίας σύμφωνα με το π.δ.99/2018 περί επαγγελματικών δικαιωμάτων (πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, αγρονόμοι τοπογράφοι μηχανικοί, χημικοί μηχανικοί, μηχανικοί μεταλλείων και μεταλλουργοί μηχανικοί, ναυπηγοί μηχανικοί, μηχανικοί παραγωγής και διοίκησης). Η τεχνική έκθεση συντάσσεται και αυτή μία φορά, επανυποβάλλεται όμως επικαιροποιημένη στην περίπτωση τροποποίησης, είτε του εντύπου αξιολόγησης επικινδυνότητας, είτε του περιεχομένου της και των στοιχείων που περιλαμβάνει (π.χ προσθήκη νέου κτίσματος στο ακίνητο ή επέκταση υφισταμένου).


10η) Τι προβλέπεται για τη σύνταξη του Έντύπου Άξιολόγησης και της Τεχνικής Έκθεσης;

Το έντυπο αξιολόγησης και η τεχνική έκθεση δύναται να συνταχθούν από τον ίδιο τεχνικό επιστήμονα ή από διαφορετικούς. Σε κάθε όμως περίπτωση συνιστούν αλληλένδετα έγγραφα το περιεχόμενο των οποίων πρέπει να συγκλίνει.


11η) Τι ισχύει στην περίπτωση οικισμών;

Στην περίπτωση οικισμών, οριοθετημένων ή μη και οικιστικών πυκνώσεων που περιβάλλονται στο σύνολό τους από δασικές, χορτολιβαδικές, αναδασωτέες και λοιπές εκτάσεις, η αξιολόγηση της επικινδυνότητας συντάσσεται για το σύνολο του οικισμού, σε ένα ενιαίο έντυπο, με μέριμνα του αρμόδιου ΟΤΑ.

(

12η)Τι ισχύει για τους οικισμούς μετά τη γνωστοποίηση της κατάταξης επικινδυνότητας;

Στην περίπτωση των οικισμών ή οικιστικών πυκνώσεων που περιβάλλονται από δασική έκταση, μετά τη γνωστοποίηση από τον ΟΤΑ στους δημότες της κατάταξης επικινδυνότητας του εντύπου αξιολόγησης της επικινδυνότητας του οικισμού, το οποίο έχει διενεργηθεί με μέριμνά του, υποβάλλονται οι τεχνικές εκθέσεις των ιδιωτών για τα ακίνητά τους οι οποίες αφορούν στο σύνολο των προαναφερόμενων στοιχείων (περιγραφής και καθορισμού μέτρων) πλην εκείνων για τη δημιουργία των ζωνών προστασίας οι οποίες εφαρμόζονται πέριξ του οικισμού κατά τα αναφερόμενα στη συνέχεια. Ειδικά γύρω από τα όρια του οικισµού επιβάλλεται η δηµιουργία αντιπυρικής ζώνης πλάτους 10 μέτρων.


13η) Για ποιες εργασίες εκδίδεται διοικητική πράξη;

Εκδίδεται μόνο για τις εργασίες εκείνες που είναι οικοδομικής φύσεως (κυρίως εργασίες που προβλέπονται στις απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας) εφόσον δεν εμπίπτουν στις εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.


14η) Σε ποιες περιπτώσεις δεν απαιτείται καμία άδεια ή έγκριση;

Δεν απαιτείται στην εφαρμογή προληπτικών μέτρων όπως καθαρισμό παρεδαφιαίας βλάστησης, φυτών υπορόφου, κοπή κλαδών ισταμένων δέντρων κλπ.


15η) Τι ισχύει για την κοπή δένδρων εντός ιδιωτικών ακινήτων;

Εφόσον πρόκειται για ακίνητα εντός σχεδίου περιοχών και, εντός οικισμού ή και εκτός σχεδίου περιοχών με κτίσματα ανεγερθέντα βάσει οικοδομικής άδειας, για την εφαρμογή των ζωνών προστασίας, αυτή διενεργείται με έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.


16η) Τι ισχύει σχετικά με την ετήσια υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης του ιδιοκτήτη;

Μετά τη σύνταξη του Εντύπου Αξιολόγησης επικινδυνότητας και της Τεχνικής Έκθεσης και την υποβολή τους στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα και μεταβατικά στον οικείο δήμο, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται για κάθε έτος πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου να υποβάλει στο πληροφοριακό σύστημα ή τον Δήμο, την Υπεύθυνη Δήλωση λήψης των μέτρων και συμμόρφωσης με την τεχνική έκθεση.


17η) Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν κατά την φετινή αντιπυρική περίοδο;

Για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, στα ακίνητα του πεδίου εφαρμογής με υφιστάμενα κτίρια εφαρμόζονται μόνο τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας. Τα μέτρα αυτά είναι κυρίως η εξασφάλιση καθαρής από καύσιμες ύλες πρόσβασης στο ακίνητο. Επιπλέον, ο τακτικός καθαρισμός ο οποίος περιλαμβάνει κλάδεμα και καθαρισμό δένδρων και θάμνων, καθαρισμός εδάφους (πευκοβελόνες), κούρεμα χόρτων, τακτικός έλεγχος και συντήρηση του αρδευτικού συστήματος, καθαρισμός στεγών και υδρορροών από καύσιμες ύλες. Ακόμη μεταφορά υλικών που τυχόν αποθηκεύονται ελεύθερα στο ακίνητο, όπως απορρίμματα, καυσόξυλα, δοχεία με καύσιμα, χρώματα κ.λπ. σε κλειστό χώρο η πυράντοχο ερμάριο.


18η) Που εφαρμόζεται ο σχεδιασμός περιμετρικών ζωνών προστασίας;

Ο σχεδιασμός των περιμετρικών ζωών προστασίας μπορεί να εφαρμοστεί είτε για κάθε μεμονωμένο κτίριο, είτε για συγκροτήματα κτιρίων της ιδίας η άλλης ιδιοκτησίας εφόσον απέχουν μεταξύ τους απόσταση μικρότερη των πέντε μέτρων, κατόπιν συνεννόησης των ιδιοκτήτων τους, με ενσωμάτωση του συνόλου αυτών στο «περίγραμμα» βάσει του οποίου θα προσδιοριστούν οι ζώνες προστασίας. Ομοίως, στο «περίγραμμα του κτιρίου» δύναται να περιληφθούν και κατασκευές του περιβάλλοντος χώρου, όπως πέργκολες, στέγαστρα, κ.α.


19η) Ποιες είναι οι νέες προθεσμίες συμμόρφωσης όλων;

Για τα υφιστάμενα κτήρια, το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας και η Τεχνική ‘Έκθεση με τα συνοδευτικά τους στοιχεία, πρέπει να υποβληθούν από τον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή (επαγγελματία) έως την 10η Μαΐου 2024. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου πρέπει να υποβάλλει τη δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας μέχρι την 10η Ιουνίου 2024. Για τους οικισμούς οι ΟΤΑ πρέπει να ολοκληρώσουν το έντυπο αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την τεχνική έκθεση ως προς τη διαµόρφωση άκαυστης ζώνης και τυχόν διαβάθμιση αυτής περιμετρικά των ορίων του οικισµού έως την 26η Μαίου 2024.


20η) Που υποβάλλονται τα έγγραφα αυτά;

Υποβάλλονται προσωρινά στον οικείο Δήμο, μέχρις ότου τεθεί σε λειτουργεία ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής που θα καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια.

 


Ο ΣΔΙΠ για τον οικισμό της ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ (ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) την από 2-4-2018 μελέτη Αντιπυρικής Προστασίας ΙΠ η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, την έχει καταθέσει στον Δήμο Ωρωπού

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2018/04/blog-post_29.html

η μελέτη αντιμετωπίζει την περιοχή συνολικά ως οικισμό και κατά συνέπεια οι μεμονωμένες τεχνικές εκθέσεις για κάθε κατοικία, πιθανόν να μην έχει πεδίο εφαρμογής...

η νομική υπηρεσία του Δήμου Ωρωπού τι γνωμοδοτεί επί του συγκεκριμένου ;

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

Καθαρισμοί οικοπέδων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

 


Είναι γνωστό ότι από τον Νοέμβριο 2022 μέχρι σήμερα, δυο υλοτομικές εταιρείες έχουν καθαρίσει, σύμφωνα με την μελέτη πυροπροστασίας καθαρισμού της Ιπποκρατείου Πολιτείας, εκατοντάδες στρέμματα οικοπέδων.   

Η μελέτη αντιπυρικής προστασίας της Ιπποκρατείου Πολιτείας στον σύνδεσμο και ειδικότερα η περιγραφή των εργασιών στις σελίδες 39, 40 (καθαρισμών, κλαδεύσεων, αραιώσεων, απομάκρυνσης και θρυματισμών) και τα τιμολόγια εργασιών στην 44. Η από 2-4-2018 μελέτη Αντιπυρικής Προστασίας έχει εγκριθεί τον Μάιο 2021 από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Το πρόγραμμα καθαρισμών - μέτρων πυροπροστασίας θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα για τα ακίνητα του οικισμού με νέες προϋποθέσεις και όρους.

1.    Όσοι έχουν καταθέσει αιτήσεις για καθαρισμούς των ακινήτων τους μέχρι και την 31 Μαρτίου 2024 στην γραμματεία ΣΔΙΠ, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την τιμολόγηση που ίσχυε με την από Νοεμβρίου 2022 σύμβαση, 50€/στρέμμα για καμένα και 100€/στρέμμα με υγιή βλάστηση συν ΦΠΑ 24%, χωρίς δεσμευτική ημερομηνία υλοποίησης των.

2.    Οι νέες τιμές καθαρισμών από 1 Απριλίου 2024 διαμορφώνονται σε 500€/ στρέμμα συν ΦΠΑ 24% για οικόπεδα με υγιή βλάστηση και για τα καμένα 150€/ στρέμμα συν ΦΠΑ 24%.

3.    Από την κατάθεση της αίτησης – εξουσιοδότησης του ιδιοκτήτη το ακίνητο θα καθαρίζεται εντός τριμήνου, υπό την προϋπόθεση εξόφλησης σε συνεννόηση με την εταιρεία της αξίας των εργασιών 5 ήμερες  πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία. Για τις εργασίες θα εκδίδεται από την εταιρεία Αποδειξη ή Τιμολογιο Παροχής Υπηρεσιών  στο ΑΦΜ του εντολέα ιδιοκτήτη.

4.       Οι διαδικασίες για τις νέες αιτήσεις καθαρισμών για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν αλλά και για όσους έχουν καταθέσει αιτήσεις από 1 Απριλίου 2024 είναι  ότι οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες για τις εργασίες υλοτόμησης, ρίψης στο έδαφος των καμένων δέντρων και αποκομιδή και μεταφορά αυτών ή τις εργασίες καθαρισμών υγιούς βλάστησης σύμφωνα με την από 2-4-2018 μελέτη Αντιπυρικής Προστασίας  ΙΠ η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,  θα πρέπει να υποβάλλουν στον ΣΔΙΠ  υπεύθυνη δήλωση τους ότι επιτρέπουν τις παραπάνω εργασίες και συμφωνούν με την αντίστοιχη αμοιβή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής της από αρμόδια αρχή ή άλλως ψηφιακά εκδοθείσας μέσω της αρμόδιας ιστοσελίδας.  

Η επανάληψη των καθαρισμών σύμφωνα με την μελέτη αντιπυρικής προστασίας της Ιπποκρατείου Πολιτείας, προβλέπεται κάθε 2 έως 3 χρόνια και οι τιμές για αυτή την κατηγορία καθορίζονται σε 250€/ στρέμμα συν ΦΠΑ 24% για οικόπεδα με υγιή βλάστηση και για τα καμένα 75€/ στρέμμα συν ΦΠΑ 24%.


Η υπεύθυνη δήλωση - εξουσιοδότηση για τους ενδιαφερομένους ιδιοκτήτες στον σύνδεσμο :

https://docs.google.com/document/d/1-lm8okBv9pBlCeP5dnPA55BpGKiVNzdzD_BXzJROzAs/edit?usp=sharing


 
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Ο ΣΔΙΠ μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων

 

Ο ΣΔΙΠ είναι από τον Απρίλιο 2024 μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), η συνεργασία αποσκοπεί στην έγκυρη ενημέρωση επί των θεμάτων των ιδιοκτησιών, ενδεικτικά η ελευθερη πρόσβαση σε σημαντικά νομοθετικά κείμενα, έντυπα, εγκυκλίους και οδηγίες, σ΄ όλα τα υποδείγματα μισθωτηρίων, αλλά και ένα πλούσιο, ιδιαίτερα χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για όλα τα θέματα που αφορούν τα ακίνητα και τους ιδιοκτήτες τους.

Τα θέματα που έχει διαχρονικά (1984-2024) ασχοληθεί η ΠΟΜΙΔΑ : 
«ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ»

Διαβάστε εδώ το τελευταίο τεύχος του περιοδικού 

https://drive.google.com/file/d/1MYW0bx7Td734nG1SA6lhfbDDVowBfKIR/view?usp=sharing


Επειδή τα μέλη του συνεταιρισμού στην πλειοψηφία τους δεν είναι μόνο ιδιοκτήτες οικοπέδων ή κατοικιών στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, αλλά και άλλων ακινήτων σε κάθε μέρος της Ελλάδας, το ΔΣ ΣΔΙΠ  πέτυχε ειδική συμφωνία με την ΠΟΜΙΔΑ, για εγγραφή στην Ομοσπονδία οποίων μελών μας  το επιθυμούν για πλήρη πρόσβαση στην βιβλιοθήκη και τα δικαιώματα που δίνονται, με ετήσια συνδρομή 25 € αντί 40.

Για την εγγραφή, με την παραπάνω έκπτωση, προϋπόθεση είναι η δήλωση του αριθμού μητρώου ΣΔΙΠ του μέλους μας.  

Ο διαδικτυακός τόπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων είναι :

 www.pomida.gr


Δευτέρα 8 Απριλίου 2024

Η ειδοποίηση του ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ για τους καθαρισμούς των οικοπέδων

 


Η ειδοποίηση του ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ για τους καθαρισμούς των οικοπέδων και τα σχετικά ΦΕΚ.

 


Το έντυπο συμπλήρωσης στην δεύτερη σελίδα της ειδοποίησης.

 


 • Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός οικοπέδων και γηπέδων;

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

 1. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
 2. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
 3. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
 4. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
 5. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.


 • Ποια είναι τα βασικά μέτρα πυροπροστασίας των ακινήτων;

Τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας αφορούν μεταξύ άλλων:

 1. Την πρόσβαση στο ακίνητο, τη δημιουργία ζώνης προστασίας ελάχιστου πλάτους δέκα μέτρων σε τρία επίπεδα με στόχο να επιβραδύνει το ρυθμό της πυρκαγιάς και να επιτρέπει την επέμβαση των πυροσβεστών.
 2. Παράλληλα ορίζεται ότι απαγορεύεται η αποθήκευση καυστών ή εύφλεκτων υλικών και αντικειμένων, η αποθήκευση καυσόξυλων κοντά στα κτίρια και η αποθήκευση εύφλεκτων υλικών, όπως καυσίμων για μηχανήματα κηπουρικής, κλπ.
 3. Για τα υφιστάμενα κτίρια, πάντως, θα εξακολουθήσει να επιτρέπεται κατ΄εξαίρεση η διατήρηση νομίμως εγκατεστημένων υφιστάμενων υπέργειων δεξαμενών αερίων καυσίμων μέχρι τις 31.12.2030.
 4. Επιπροσθέτως επιβάλλεται ο τακτικός καθαρισμός των αυλών, της στέγης και των υδρορροών από απορρίμματα και υπολείμματα βλάστησης .
 5. Οι ιδιοκτήτες κάθε ακινήτου στις περιοχές αυτές θα πρέπει να προχωρήσουν στην κατάρτιση σχεδίου προετοιμασίας εκκένωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς.
 6. Υποχρεωτική καθίσταται και η περίφραξη ακόμα και για τα υφιστάμενα κτίρια.
 7. Υποχρεωτική είναι επίσης η αντικατάσταση ή προσθήκη σίτας με μεταλλικές ίνες στα κουφώματα του κτιρίου, για τα ακίνητα υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας.
 8. Σε περίπτωση ανακαίνισης είναι επίσης υποχρεωτική η επένδυση του κτιρίου με άκαυστα υλικά (π.χ σοβάς, τούβλο, πέτρα, κ.ά) .

Από την μελέτη πυροπροστασίας της ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 

Οι τιμές του τιμολογίου καθορίζονται βάσει της αριθ. ΔΝΣγ/οικ35577/ΦΝ466 απόφασης «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» ΦΕΚ1746/Β΄/19-05-2017.

Οι βασικές τιμές που χρησιμοποιήθηκαν, στα άρθρα Β1και Β2 είναι του 1ου τριμήνου 2013.


 ΦΕΚ - ΕΓΓΡΑΦΑ (πατήστε στο κείμενο)

Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή Πλησίον Δασικών Εκτάσεων

Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων

ΦΕΚ 2549/Β/19 Απριλίου 2023

ΦΕΚ 206/Α/12 Δεκεμβρίου 2023


Συνεταιρισμός Διεθνής Ιπποκράτειος ΠολιτείαΠέμπτη 28 Μαρτίου 2024

Επισημάνσεις ΣΔΙΠ στην Δημόσια Διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δ.Κ. ΑΦΙΔΝΩΝ

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΦΙΔΝΩΝ


Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δ.Κ. ΑΦΙΔΝΩΝ ο ΣΔΙΠ σε εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης 2023 (https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2023/12/2023.html) κατέθεσε σειρά επισημάνσεων και προτάσεων για την βέλτιστη πολεοδομική εξέλιξη της περιοχής.

«Για τις παρεμβάσεις τροποποίησης που προτείνονται για τον οικισμό της Ιπποκρατείου Πολιτείας του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, όπως αυτό ισχύει με  τα ΦΕΚ 482/Δ/25-11-1977, ΦΕΚ 406/Δ/31-07-1979, ΦΕΚ 419/Δ/04-05-1994 και ΦΕΚ 336/Δ/24-07-2007, ο ΣΔΙΠ,  έχει έγκαιρα υποβάλει τις προτάσεις του στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας στους συναρμόδιους φορείς.

 Η εισήγηση του γραφείου εκπόνησης  του ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ Αφιδνών για την εντός σχεδίου περιοχή της Αγίας Τριάδος (Ιπποκράτειου Πολιτείας)  αναρμόδια και αναίτια παρεμβαίνει σε υφιστάμενο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης  κατά σειρά σπουδαιότητας :

Α. Από την ΠΑΘΕ στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

         (https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2019/10/blog-post_30.html)

 1.       Ο οικισμός της Ιπποκρατείου Πολιτείας στην Αγία Τριάδα Αφιδνών, έχει προοπτική σε πλήρη ανάπτυξη να έχει 10.000 μόνιμους κατοίκους στα 2.000 οικόπεδα κατοικίας της έκτασης του.

      2.       Είναι βέβαιο ότι, η σε χρήση οδική πρόσβαση του οικισμού της Ιπποκρατείου Πολιτείας μέσα από το χωριό των Αφιδνών δεν θα επαρκεί να εξυπηρετεί λόγω χαρακτηριστικών τις ανάγκες μετακινήσεων όλων των κατοίκων.

     3.     Δεν εντοπίστηκε σε κανένα σημείο της μελέτης ΓΠΣ & ΣΜΠΕ αναφορά της θεσμοθετημένης πρόσβασης της ΙΠ στην ΠΑΘΕ (ΦΕΚ 585/ΤΕΥΧΟΣ Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων/31-12-2010) χαρακτηρισμένης ως Κοινοτικής οδού, από την παράπλευρο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας έως το όριο του εγκεκριμένου σχεδίου οικισμού Αγίας Τριάδας Ιπποκρατείου Πολιτείας, ως κύριας και μοναδικής της Κοινότητας Αφιδνών, ούτε φυσικά η αναγκαιότητα κατασκευής – διαμόρφωσης  της.

 

Β. Η απαγόρευση της πρόσβασης των οικοπέδων στον κεντρικό δακτύλιο της ΙΠ, συγκεκριμένα  στις οδούς και καθ΄ όλο το μήκος τους ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ, ΦΕΛΛΕΩΣ, ΠΑΡΝΗΘΟΣ, ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ και ΚΡΑΤΣΑ.

Η φιλοσοφία του σχεδίου πόλης της ΙΠ είναι όλα τα οικόπεδα του οικισμού να έχουν πρόσβαση σε δύο τουλάχιστον δρόμους του οικισμού. Η σημερινή αναίτια αυτή πρόβλεψη - πρόταση του ΓΠΣ Αφιδνών καθιστά τα δεκάδες οικόπεδα επί των οδών Αγίας Τριάδος, Φελλέως, Πάρνηθος, Δεκελείας και Αγίου Μερκουρίου "τυφλά" στην μία πρόσοψή τους σε οδό.

 

Γ. Περιοχή Διεξαγωγής Εκδηλώσεων Διεθνούς Εμβέλειας

        Στην θέση όπου απαντώνται σήμερα οι εγκαταστάσεις του πρώην Στρατοπέδου της Δημοτικής Ενότητας Αφιδνών στην περιοχή «Κατσιμίδι», προτείνεται με την μελέτη ΓΠΣ & ΣΜΠΕ, η χωροθέτηση περιοχής προς τη διεξαγωγή «μέγα-διοργανώσεων» και εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας συνολικής  έκτασης 22,90 ha. Η προτεινόμενη χρήση βρίσκεται εντός του εθνικού δρυμού της Πάρνηθας, με πλήρη αλλοίωση του εγκεκριμένου από το 1977 σχεδίου πόλης της ΙΠ, με την περιοχή διεξαγωγής εκδηλώσεων διεθνούς εμβελείας χιλιάδων επισκεπτών.

 

Δ.  Χαρακτηρισμός ως  πεζοδρόμων τμήματος του οδικού δικτύου της ΙΠ

       Η πρόταση είναι η αντικατάστασης του χαρακτηρισμού «πεζοδρόμων» της μελέτης του ΓΠΣ Αφιδνών για το σχέδιο πόλης της Ιπποκρατείου Πολιτείας  με τον όρο «οδοί ήπιας κυκλοφορίας»  του Ν.4067  ΦΕΚ 79 /Α΄/9 Απριλίου 2012  άρθρο 2 παράγραφος 18 « Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας που είναι οι πεζόδρομοι στους οποίους επιτρέπεται η υπό όρους κίνηση οχημάτων» για αποφυγή προβλημάτων οικοδομησιμότητας   των συνιδιοκτητών τμημάτων οικοπέδων της περιοχής.

 

Ε.  Προτείνεται εσωτερικός Κανονισμός, για την Αγία Τριάδα, όπου σε κάθε άρτιο οικόπεδο να επιτρέπονται έως δύο κτιριακοί όγκοι με χρήση κατοικίας.

Προτείνεται ενώ υπάρχει από το 1979 (Το υπ’αριθμ. 29359/31.10.1979 συμβόλαιο, μεταγραφέν στις 2/11/1979 στο Υποθηκοφυλάκειο Μαραθώνος ) εσωτερικός Κανονισμός, για την Αγία Τριάδα. (https://sdip.gr/synetairismos/esoterikos_kanonismos/)

 

ΣΤ. Είναι άσχετη η αναφορά στον πολιτιστικό Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας και την ίδρυση του, γιατί δεν έχει καμία σχέση με την πολεοδόμηση της περιοχής και τον σκοπό του ΓΠΣ Αφιδνών, όπως ατυχής και η έκφραση για πολεοδομική μελέτη ότι «ΚΟΠΗΚΕ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ το δάσος». 

 

Ζ. Παράδοξα του ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ  Αφιδνών, οι προϋποθέσεις κατασκευής έργων υποδομής στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Video https://www.youtube.com/watch?v=abDpXuz_1fw&t=20s  με ενημέρωση των συνεταίρων σε ΓΣ του ΣΔΙΠ.  Οι προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής στον οικισμό, διευκρινήσεις από τον μελετητή Κώστα Φωτόπουλο.

Αναλυτικά τεκμηριώθηκε και στην από Απριλίου 2020 Τεχνική Έκθεση της Μελετητικής Εταιρείας «ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» τεχνικού συμβούλου του ΣΔΙΠ.

  

Μέχρι και σήμερα ΔΕΝ εναρμονίστηκαν πλήρως οι 3 επιμέρους μελέτες (ΓΠΣ, ΣΜΠΕ  & Γεωλογική Αφιδνών) και οι σχετικοί χάρτες που τις συνοδεύουν, ενώ στα κείμενα και στους χάρτες υπάρχουν πληθώρα ανακριβειών και λαθών.

Για παράδειγμα ο χάρτης χρήσεων που συνοδεύει το ΓΠΣ ΔΕΝ είναι αυτός που έχει εγκρίνει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών (12 Νοεμβρίου 2021) και το ΔΣ ΩΡΩΠΟΎ (2 Μαρτίου 2022), ενδεικτικά 50 στρέμματα στο τρίγωνο οδός Τυρταίου, σιδηροδρομικές γραμμές, οδός Μαγούλεζας, τελικά εξαιρέθηκαν και χωροθετήθηκαν σε άλλη περιοχή.

Σε έναν από τους 6 οικισμούς της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών (ΣΣ ΑΦΙΔΝΩΝ) εκτιμάται στην αναθεώρηση ότι μέχρι το 2035 οι κάτοικοι του θα ΜΕΙΩΘΟΥΝ κατά 30%, η περιοχή του υφισταμένου οικισμού του ΣΣ Αφιδνών είναι εμβαδού περίπου 165 στρεμμάτων, η επέκταση του οικισμού προτείνεται για να εγκριθεί με συν  530 στρέμματα, με χρήσεις γενικής κατοικίας και πολεοδομικού κέντρου, δηλαδή αύξηση 450%.

Η ιστορία της αναθεώρησης του ΓΠΣ Αφιδνών μέσα από τις αναρτήσεις του ΣΔΙΠ με τις προτάσεις για την ΙΠ (https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2024/03/blog-post.html)

 

Γενικότερου ενδιαφέροντος που δεν αντιμετωπίζονται.

Τα ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ  Αφιδνών και ΓΠΣ Πολυδενδρίου, εξελίχτηκαν ασυντόνιστα  ενώ θα έπρεπε να ήταν θέμα πρώτης προτεραιότητας ο συντονισμός τους,  με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την ανάγκη να διατηρηθεί ο προαστιακός τουριστικός και αγροτικός χαρακτήρας της περιοχής αυτής του Δήμου Ωρωπού, όπως υποδεικνύουν με έγγραφα τους η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η Περιφέρεια Αττικής και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού της συνεδρίασης της 29 Ιανουαρίου 2014, που αφορά τον συντονισμό των πολεοδομικών μελετών των κοινοτήτων Αφιδνών – Πολυδενδρίου και ειδικότερα τις τρεις υπερτοπικού χαρακτήρα δραστηριότητες ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ, ΖΕΑ ΣΣ Αφιδνών, Ζώνη Εμπορικής Δραστηριότητας Δευτερογενούς και Τριτογενούς Τομέα Πολυδενδρίου.

 

Οι ΑΦΙΔΝΕΣ – το ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ – και το ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ με αποσπασματικά ΓΠΣ και χρήσεις γης ασυντόνιστες, εκτιμάται ότι δεν εγγυώνται την βέλτιστη πολεοδομική εξέλιξη.

Η αναθεώρηση ΓΠΣ ΑΦΙΔΝΩΝ σε πλήρη συντονισμό με τα  ΓΠΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ & ΓΠΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ, στο πλαίσιο του προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ΤΟΠΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ και στόχο να μπει τάξη στον χώρο με κανόνες που θα έχουν τη θεσμική θωράκιση από το Συμβούλιο της Επικρατείας,  θα ήταν μια ολοκληρωμένη και μακρόπνοη πολεοδομική λύση για την περιοχή».

Με τις πλήρεις και σύγχρονες μελέτες ΤΠΣ και ΕΠΣ θεσπίζονται χρήσεις γης, όροι δόμησης, περιοχές προστασίας, περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, οριοθετήσεις ρεμάτων, περιοχές ειδικών αστικών κινήτρων, δίκτυα μεταφορών και κατασκευών. Ταυτόχρονα, προβλέπονται μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, για την υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τη διαχείριση των συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Αυτή την κατεύθυνση έχει δείξει η ΕΕ που χρηματοδοτεί την πολεοδομική σχεδίαση μέσω του προγράμματος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ».

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

 

 

Για το  ΔΣ ΣΔΙΠ

       ο Πρόεδρος                                                   ο Γραμματέας

  Κ. Κραββαρίτης                                                     Π. Πάντος