Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

Καθαρισμοί οικοπέδων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

 


Είναι γνωστό ότι από τον Νοέμβριο 2022 μέχρι σήμερα, δυο υλοτομικές εταιρείες έχουν καθαρίσει, σύμφωνα με την μελέτη πυροπροστασίας καθαρισμού της Ιπποκρατείου Πολιτείας, εκατοντάδες στρέμματα οικοπέδων.   

Η μελέτη αντιπυρικής προστασίας της Ιπποκρατείου Πολιτείας στον σύνδεσμο και ειδικότερα η περιγραφή των εργασιών στις σελίδες 39, 40 (καθαρισμών, κλαδεύσεων, αραιώσεων, απομάκρυνσης και θρυματισμών) και τα τιμολόγια εργασιών στην 44. Η από 2-4-2018 μελέτη Αντιπυρικής Προστασίας έχει εγκριθεί τον Μάιο 2021 από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Το πρόγραμμα καθαρισμών - μέτρων πυροπροστασίας θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα για τα ακίνητα του οικισμού με νέες προϋποθέσεις και όρους.

1.    Όσοι έχουν καταθέσει αιτήσεις για καθαρισμούς των ακινήτων τους μέχρι και την 31 Μαρτίου 2024 στην γραμματεία ΣΔΙΠ, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την τιμολόγηση που ίσχυε με την από Νοεμβρίου 2022 σύμβαση, 50€/στρέμμα για καμένα και 100€/στρέμμα με υγιή βλάστηση συν ΦΠΑ 24%, χωρίς δεσμευτική ημερομηνία υλοποίησης των.

2.    Οι νέες τιμές καθαρισμών από 1 Απριλίου 2024 διαμορφώνονται σε 500€/ στρέμμα συν ΦΠΑ 24% για οικόπεδα με υγιή βλάστηση και για τα καμένα 150€/ στρέμμα συν ΦΠΑ 24%.

3.    Από την κατάθεση της αίτησης – εξουσιοδότησης του ιδιοκτήτη το ακίνητο θα καθαρίζεται εντός τριμήνου, υπό την προϋπόθεση εξόφλησης σε συνεννόηση με την εταιρεία της αξίας των εργασιών 5 ήμερες  πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία. Για τις εργασίες θα εκδίδεται από την εταιρεία Αποδειξη ή Τιμολογιο Παροχής Υπηρεσιών  στο ΑΦΜ του εντολέα ιδιοκτήτη.

4.       Οι διαδικασίες για τις νέες αιτήσεις καθαρισμών για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν αλλά και για όσους έχουν καταθέσει αιτήσεις από 1 Απριλίου 2024 είναι  ότι οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες για τις εργασίες υλοτόμησης, ρίψης στο έδαφος των καμένων δέντρων και αποκομιδή και μεταφορά αυτών ή τις εργασίες καθαρισμών υγιούς βλάστησης σύμφωνα με την από 2-4-2018 μελέτη Αντιπυρικής Προστασίας  ΙΠ η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,  θα πρέπει να υποβάλλουν στον ΣΔΙΠ  υπεύθυνη δήλωση τους ότι επιτρέπουν τις παραπάνω εργασίες και συμφωνούν με την αντίστοιχη αμοιβή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής της από αρμόδια αρχή ή άλλως ψηφιακά εκδοθείσας μέσω της αρμόδιας ιστοσελίδας.  

Η επανάληψη των καθαρισμών σύμφωνα με την μελέτη αντιπυρικής προστασίας της Ιπποκρατείου Πολιτείας, προβλέπεται κάθε 2 έως 3 χρόνια και οι τιμές για αυτή την κατηγορία καθορίζονται σε 250€/ στρέμμα συν ΦΠΑ 24% για οικόπεδα με υγιή βλάστηση και για τα καμένα 75€/ στρέμμα συν ΦΠΑ 24%.


Η υπεύθυνη δήλωση - εξουσιοδότηση για τους ενδιαφερομένους ιδιοκτήτες στον σύνδεσμο :

https://docs.google.com/document/d/1-lm8okBv9pBlCeP5dnPA55BpGKiVNzdzD_BXzJROzAs/edit?usp=sharing


 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου