Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020

Αίτηση Θεραπείας προς Δήμο Ωρωπού για το ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών

 


Το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Κοινότητας Αφιδνών, μια πολεοδομική μελέτη για τα επόμενα 30 χρόνια, εκπονείται για να ρυθμίσει τις χρήσεις γης στα 36.000 στρέμματα και των 6 οικισμών των Αφιδνών.   

Ο ΣΔΙΠ έχει παρακολουθήσει και ενημερώσει όλα τα βήματα εκπόνησης του από το 2010 όταν ξεκίνησε με ενέργειες του ΚΣ Αφιδνών μέχρι σήμερα.

Πρόσφατα με fast track (συνεδρίαση ΚΣ  1η Σεπτέμβριου και ΕΠΖ , ΔΣ 3 Σεπτεμβρίου 2020 τηλεφωνικά)  διαδικασίες εγκρίθηκε από το ΔΣ Ωρωπού με τη σύμφωνη ομόφωνη γνώμη του Κοινοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών.

Ο ΣΔΙΠ έγκαιρα σε συνεργασία με μελετητικό γραφείο είχε υποβάλει  τεχνική έκθεση για τον οικισμό της ΙΠ και τις δυσμενείς επιπτώσεις που το ΣΧΟΟΑΠ επιφέρει στο σχέδιο πόλης του οικισμού και  σε μεγάλο αριθμό ιδιοκτησιών.

Επειδή αγνοήθηκαν οι επισημάνσεις και δεκάδες οικόπεδα της ΙΠ επηρεάζονται αρνητικά από το ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών, επειδή δημιουργείται οικονομική ζημία σε ιδιοκτήτες ακινήτων της ΙΠ, από τις αποφάσεις του ΚΣ, ΕΠΖ, ΔΣ ΩΡΩΠΟΎ από την έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών, ο ΣΔΙΠ κατέθεσε αίτηση θεραπείας.

Ένα ακόμα παράδοξο το προαπαιτούμενο έγκρισης δηλαδή η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών (ΣΜΠΕ) δεν είναι γνωστή μέχρι και ΣΉΜΕΡΑ...!!!

Αναμένουμε τα μέλη των παραπάνω αιρετών οργάνων ΔΣ, ΕΠΖ και το Κοινοτικό Συμβούλιο Αφιδνών να επιδείξουν την υπευθυνότητα και την ευαισθησία έναντι όλων αυτών των ανθρώπων που θίγονται. Το κείμενο της αίτησης θεραπείας :

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υγειονομικών ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ της υπ’ αριθμόν 96/2020 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού που λήφθηκε κατά την συνεδρίαση της 3-9-2020 με θέμα έγκριση μελέτης ΣΧΟΟΑΠ κοινότητος Αφιδνών και της αναθεωρημένης στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Της απόφασης αυτής η οποία προξενεί στην περιουσία μου και στην περιουσία των μελών του Συνεταιρισμού βλάβη, κυρίως οικονομική, ζητώ την ανάκληση για τους παρακάτω λόγους.

Η παραπάνω απόφαση λήφθηκε κατά προφανή έλλειψη της προβλεπομένης προδικασίας που αποτελεί και το ουσιώδες στοιχείο εγκυρότητας της αποφάσεως.

Ειδικότερα:

1.Εισήχθει το θέμα προς συζήτηση στο Δ.Σ. ως ¨κατεπείγον¨ κατά προφανή παραβίαση ή εσφαλμένη ερμηνεία της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 74 του ν. 4555/18 το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 67 του ν. 3852/10. Ζήτημα όμως που έχει ξεκινήσει το 2012, όπως αναφέρει στην ατελή και αόριστη εισήγησή του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί κατεπείγον για το λόγο και μόνο ¨ότι πρέπει να συμπεριληφθεί στη λίστα που θα προταθεί προς τον Γ.Γ. Χωροταξικού σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, που θα τύχουν παράτασης……..¨ .

Έχει την έννοια ότι χωρίς τη συμπερίληψη στη λίστα η μελέτη ακυρώνεται;

Προφανώς όχι.

Μόνο ως κατάχρηση διακριτικής ευχέρειας νοείται το ¨κατεπείγον¨.

2. Στην ως άνω απόφαση εγκρίθηκε και η αναθεωρημένη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) που πράγματι δεν υπάρχει ή αν κατά εσφαλμένη πληροφόρησή μας υπάρχει, δεν δόθηκε ποτέ στους Δημοτικούς Συμβούλους η δυνατότητα γνώσης της προ της Συνεδριάσεως. Και η Σ.Μ.Π.Ε. αποτελεί προϋπόθεση για έγκριση μελέτης ΣΧΟΟΑΠ.

3. κατά σαφή παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 3 παρ. 2 του ν. 1337/83 και 1,2 και 3 του ν.δ. της 17-7-1923 ¨περί σχεδίων πόλεων κωμών και Συνοικισμών του κράτους……¨ και της, εν ισχύει, διάταξης ου άρθρου 21 παρ. 1 και 2 του Διατάγματος της 3-4-1929 ¨περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους¨ λήφθηκε απόφαση περί εγκρίσεως μελέτης ΣΧΟΟΑΠ χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις αυτές διαδικασίες (συμμετοχή πολιτών στη σύνταξη του πολεοδομικού σχεδίου (τέτοια είναι και

η μελέτη για το ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών) κλπ, (βλ. άρθρο 3 παρ. 2 ν. 1337/83).

4. Προκειμένου περί της εντός σχεδίου (π.δ. της 23-25/11/1977 ΦΕΚ Δ 482) έκτασης της Ιπποκρατείου Πολιτείας, αναρμοδίως η έκταση αυτή ανατέθηκε προς μελέτη ΣΧΟΟΑΠ κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 24 παρ. 3 Συντ. και του π.δ. 93/1987 που έχουν εφαρμογή στην ιδιωτική πολεοδόμηση και σήμερα των διατάξεων του ν. 4280/2014. Η δαπάνη των έργων υποδομής βαρύνει τους ιδιοκτήτες της έκτασης (24 παρ. 3 Σ.). Το άρθρο 5 του ν. 2508/97 δεν έχει εφαρμογή στην εντός σχεδίου έκταση της Ιπποκρατείου Πολιτείας (ποτέ δεν ονομάσθηκε ¨Αγία Τριάς¨).

5. δεν αποτελούν επουσιώδες στοιχείο της μελέτης οι ιστορικές και Γεωγραφικέςανακρίβειες. Ο Δήμος Αφιδνών δεν ήταν προϊστορικός Δήμος. Ο Σόλων που θεσμοθέτησε τους  Δέκα (10) Δήμους, ένας εκ των οποίων ήταν ο Δήμος Αφιδνών, δεν έζησε στα προϊστορικά χρόνια αλλά μεταξύ των ετών 639-559 π.χ. . Ο Καλλίμαχος, ένας εκ των Στρατηγών της μάχης του Μαραθώνα δεν ήταν μυθολογικός Ήρωας. Ήταν Στρατηγός των Αφιδνέων. Το αν είναι Αλβανοί οι κάτοικοι θα πρέπει ν΄αφεθεί στους ιστορικούς.

Γεωγραφικά: δεν υπάρχει μέσος όρος υψομέτρου στην Ιπποκράτειο Πολιτεία (600μ. περίπου κατά την μελέτη). Η περιοχή της Ι.Π. εκτείνεται σε υψόμετρο από 330 έως 840 μ. κατά την από 10-8-1974 έκθεση του Δασολόγου Μιλτ. Αναγνωστάκη προς τον Υπουργό Γεωργίας (προδικασία ένταξης στο σχέδιο πόλης). Επομένως, οι πεζόδρομοι και οι ποδηλατόδρομοι της μελέτης είναι εκτός πραγματικότητος. Μόνο για ανοικτούς δρόμους αναρρίχησης θα πρέπει να μιλάμε.

Η επέκταση της ¨Λίμνης Μπελέτσι¨ σε οικοδομήσιμα οικόπεδα θα έπρεπε να προβλέπει και πηγές χρηματοδότησης των απαλλοτριώσεων.

Αυτά και πλήθος άλλων παρατυπιών, που λόγω στενότητος χρόνου δεν μπορούμε ν’ απαριθμήσουμε, καθιστούν επιτακτική την Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 96/2020 για ν’ αποφευχθούν οι ατέρμονοι δικαστικοί αγώνες στους οποίους θα υποχρεωθούν οι ιδιοκτήτες οικοπέδων της Ιπποκρατείου Πολιτείας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΑΜΕ

Ν’ ανακληθεί η υπ’ αριθμόν 96/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού