Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018

Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού


Σήμερα το πρωί  6 Αυγούστου 2018  παραδόθηκε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού κ. Στέργιο Γκικάκη,  από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του ΔΣ ΣΔΙΠ, πλήρης φάκελος  της μελέτης  Έργων και Υποδομών του οικισμού της Ιπποκρατείου Πολιτείας της Δ.Κ. Αφιδνών, που περιλαμβάνει τη μελέτη και τα 22 συνοδεύοντα σχέδια, εγκεκριμένη από τη Γενική  Συνέλευση ΣΔΙΠ του έτους  2018,  με σκοπό την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, των αρμοδίων Αντιδημάρχων, της Δ. Κ. Αφιδνών και των συναρμοδίων Υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.

Η νέα  επικαιροποίημενη  Έκθεση Έργων και Υποδομών της Ιπποκρατείου Πολιτείας, αποτελεί βελτιωμένη έκδοση της προηγούμενης μελέτης και πιο κοντινή στην πραγματικότητα με νέα στοιχεία, από αυτή  που  είχε εγκριθεί με τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού (ΑΔΑ : Ω7Χ5Ω0Π-9Μ3) στις 5 Μαΐου 2015.

Στον φάκελο  περιλαμβάνονται έξι (6) ειδικά σχέδια σε κλίμακα 1:2.000, όλων των αδιάνοικτων εγκεκριμένων οδών του ρυμοτομικού σχεδίου, που θα πρέπει άμεσα να σημανθούν με κατακόρυφη σήμανση ότι είναι αδιέξοδοι δρόμοι

Από τα κρίσιμα θέματα της ασφαλείας των κατοίκων της ΙΠ σε περίπτωση εκκένωσης του οικισμού είναι η διαμόρφωση δρομολογίου  εξόδου προς την ΠΑΘΕ, με διαστάσεις ίδιες ή μεγαλύτερες,  με τον κεντρικό εσωτερικό δακτύλιο του οικισμού, δηλαδή πλάτους 28 μέτρων.

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού διαβεβαίωσε ότι, άμεσα θα διαβιβάσει την μελέτη στους αρμοδίους και θα εισάγει το θέμα  σε επόμενη  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.   
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου