Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Έλεγχος αναρτήσεων κτηματολογικών στοιχείων

Μετά από τον έλεγχο των αναρτήσεων του κτηματολογίου από την διοίκηση του συνεταιρισμού προκύπτει ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των αναρτήσεων και των καταγεγραμμένων ιδιοκτησιών του συνεταιρισμού.  Σε πολλές περιπτώσεις οι διαφορές αυτές είναι πολλές δεκάδες τετραγωνικά μέτρα και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν αναρτήσεις με οικόπεδα τα οποία είναι κάτω των 2000 τ.μ. με αποτέλεσμα να χάνεται το τεκμήριο αρτιότητας του οικοπέδου (άρα και η δυνατότητα δόμησης).

Κατόπιν των παραπάνω ευρημάτων, το Δ.Σ. καλεί τους συνεταίρους να ελέγξουν με προσοχή τα κτηματολογικά στοιχεία των αναρτήσεων του κτηματολογίου και κυρίως τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα και τυχόν αποκλίσεις από τα τοπογραφικά διαγράμματα και συμβόλαια αγοράς.

Στην ανάρτηση του κτηματολογίου αναφέρονται οι εξής πληροφορίες (οι αριθμοί αποτελούν τυχαίο παράδειγμα)

Εμβαδόν γεωτεμαχίου από κτηματογράφηση : 2236 τ.μ.
Εμβαδόν δήλωσης/τίτλου                                  : 2173,30 τ.μ.
Αποδεκτή Απόκλιση Εμβαδού                          : ±98,24 τ.μ.

Σε περίπτωση που παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις (μεγαλύτερες του 10%) ή γεωτεμάχια με εμβαδό μικρότερο των 2.000 τ.μ.  προτείνεται η διαδικασία ένστασης των αποτελεσμάτων στο κτηματολόγιο.  Η διαδικασία περιγράφεται στην ιστοσελίδα του κτηματολογίου, αλλά μπορεί να γίνει και με επί τόπου επίσκεψη στο αρμόδιο γραφείο κτηματολογίου.

Να ληφθεί υπόψη ότι ενστάσεις γίνονται δεκτές εντός 2 μηνών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης που ήταν η 18η Δεκεμβρίου 2017.  Με την έλευση του διμήνου οποιαδήποτε άλλη αξίωση θα λύνεται μόνο μέσω της δικαστικής οδού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου