Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Καθολικός Διαχειριστικός και Λογιστικός Έλεγχος
Υπογράφηκε σήμερα 22 Ιουνίου 2017 από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ελεγκτικής  εταιρείας ABACUS, κ. Θεόδωρο Ψαρό  και τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα του ΔΣ ΣΔΙΠ, η εντολή ανάθεσης για καθολικό διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο των χρήσεων 2009-2015.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου