Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

Πρακτικό 2 ΕΣ του έτους 2018 κοινής συνεδρίασης με το ΔΣ


Η δεύτερη κοινή συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου με το ΔΣ του Συνεταιρισμού της Ιπποκράτειου Πολιτείας πραγματοποιήθηκε στις 14/4/2018. Διαβάστε τα θέματα και τις αποφάσεις στο σχετικό πρακτικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου