Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Ιδιωτική φύλαξη στην ΙΠΣτην τελευταία απογραφή του έτους 2011 η Αγία Τριάδα κατέγραψε 959 κατοίκους. Η μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού μεταξύ των 6 οικισμών της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών στον οικισμό της ΙΠ.  959 έναντι 83 στη δεκαετία 2001- 2011, δηλαδή αύξηση του πληθυσμού 1156 % !!!

Μαζί με την αύξηση του πληθυσμού των κατοίκων αυξήθηκε και η εγκληματικότητα στην περιοχή, σε συνδυασμό με τη μείωση της αστυνομικής παρουσίας, το επίπεδο ασφάλειας το τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται να είναι προβληματικό.    

Μια εναλλακτική είναι η ιδιωτική φύλαξη της περιοχής,  κυρίως σε πρόληψη που όλοι γνωρίζουμε αν ο επίδοξος κλέφτης αντιληφθεί ότι τον είδαν μειώνεται η περίπτωση διάπραξης εγκλήματος κατά  80%.

Μια αρχική έρευνα, για το θέμα θα παρουσιαστεί στη ΓΣ ΣΔΙΠ 4 Ιουλίου 2018, αναφέρεται σε μελέτη με αφετηρία την τρωτότητα σε επίπεδο μεμονωμένου κάτοικου και απόλυτη προστασία 24ωρες/365 ημέρες .

Εάν υπάρξει ουσιαστικό ενδιαφέρον για ιδιωτική φύλαξη, καταλήξουμε σε προδιαγραφές και εγκριθεί από τη ΓΣ των μελών, ο ΣΔΙΠ θα προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό για υπογραφή σύμβασης με τον μειοδότη.

Στόχος μηνιαίο κόστος 20-25€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανά κατοικία, με παροχή των υπηρεσιών από πιστοποιημένους επαγγελματίες.   

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω του site του ΣΔΙΠ από την επόμενη εβδομάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου