Κυριακή 23 Ιουλίου 2017

Η ακίνητη περιουσία του ΣΔΙΠ


Το προσωρινό ΔΣ του ΣΔΙΠ (Ιουλ 2014 – Φεβ 2016) με αίτηση του από 10-11-2015 έχει δηλώσει 110 ακίνητα στο κτηματολόγιο. Η δήλωση αφορά 86 οικόπεδα κατοικίας και 24 κοινωφελείς χώρους.

Στα πλαίσια της προετοιμασίας του πραγματοποιημένου καθολικού διαχειριστικού και λογιστικού ελέγχου, δικηγόρος της νομικής ομάδας του ΣΔΙΠ πραγματοποίησε έλεγχο στη μερίδα του ΣΔΙΠ στο Υποθηκοφυλακείο Μαραθώνος.

Από τον έλεγχο πρόεκυψε από τα 1911 συνολικά οικόπεδα του οικισμού, 1878 κατοικίας, 9 παραχωρηθέντων στην Κοινότητα Αφιδνών και 24 κοινωφελών χώρων ιδιοκτησίας ΣΔΙΠ μεταβιβασθέντα με μετεγγραμμένη   συμβολαιογραφική πράξη είναι 1.726 ακίνητα. 

Τα 1726 μεταβιβασθέντα με μεταγγεγραμμένους τίτλους από τον ΣΔΙΠ σε τρίτους από τα συνολικά 1911 ακίνητα του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης  οδηγούν στη διαπίστωση ότι 185 ακίνητα είναι ιδιοκτησίας του Συνεταιρισμού.

Η συγκριτική διαφορά μεταξύ των 185 ακινήτων μη μεταγγεγραμμένων στο Υποθηκοφυλακείο Μαραθώνος και της δήλωσης 110 στο κτηματολόγιο, δίνουν ένα αριθμό 75 ακινήτων, τα οποία συμπερασματικά δεν έχουν δηλωθεί στα πλαίσια της διαδικασίας κτηματογράφησης ως πολεοδομημένοι χώροι του οικισμού.

Η διαπίστωση αυτή, ευνόητα κρίσιμης σημασίας για τα συμφέροντα των συνεταίρων του ΣΔΙΠ, οδήγησε σε απόφαση το ΔΣ (πρακτικό 7/2017 απ. 3) να αντιμετωπίσει το θέμα και πριν την ανάρτηση των αρχικών τίτλων ιδιοκτησίας, να υποβληθεί αν απαιτείται εκπρόθεσμη διορθωτική δήλωση στο κτηματολογικό γραφείο.

Το θέμα απαιτεί σοβαρή αντιμετώπιση, πρώτιστα πρέπει να αποκλειστεί η περίπτωση λάθους, στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες κατα νόμο ενέργειες προς τις δημοσιες αρχές. 

Εαν επιβεβαιωθούν τα ευρήματα της έρευνας η αντικειμενική αξία της περιουσίας του ΣΔΙΠ αυξάνεται κατά 9-11 εκ. ευρώ περίπου και συνολικά εκτιμάται ότι αγγίζει το ύψος των 20-25 εκ. ευρώ, η βέλτιστη αξιοποιήση της οποίας θα μετατρέψει την ΙΠ από "υπνούπολη" σε ονειρικό πρώτυπο οικισμό κατοικίας και πολιτισμού για τους κατοίκους και επισκέπτες του.  
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου