Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

Το ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών και τα έργα υποδομής στην Ιπποκράτειο Πολιτεία


Έχει αναπτυχθεί μεγάλη παραφιλολογία και παραπληροφόρηση γύρω από το θέμα  του ΣΧΟΟΑΠ των Αφιδνών και των έργων υποδομής του οικισμου της Ιπποκρατείου Πολιτείας, δημοσιεύουμε σήμερα τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δημοτικου Συμβουλίου Ωρωπού στις 29 Νοεμβρίου 2016, όπου είχε συζητηθεί διεξοδικά το θέμα και τον πίνακα με τους συμμετέχοντες δημοτικούς συμβούλους.

Μία απάντηση σ’ όσα ακούστηκαν στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τώρα που εκτυπώθηκαν τα πρακτικά και έχουμε πλήρη εικόνα των λεχθέντων.

Η επανάληψη της ιστορίας και μάλιστα σε μικρογραφία καταλήγει σε κωμωδία.

Το εμπνευσμένο και με πολλούς κοινόχρηστους χώρους πρώτο σχέδιο πόλης της Αθήνας των Κλεάνθη και Σάουμπερτ ακρωτηριάσθηκε και εγκαταλείφθηκε για να μη θυσιαθούν αμπέλια και χωράφια και αποφασίσθηκε η δημιουργία των ¨απολύτως αναγκαίων¨ δρόμων.

Τώρα πολιορκείται το εμπνευσμένο και με προοπτική σχέδιο πόλης της Ιπποκρατείου Πολιτείας που έχει μελετηθεί και σχεδιασθεί από τον κορυφαίο, διαχρονικά, πολεοδόμο Απόστολο Δοξιάδη.

Ποιος λόγος υπάρχει; Ούτε αμπέλια, ούτε χωράφια πρέπει ν’ απαλλοτριωθούν. Είναι όλα τακτοποιημένα με τα οικόπεδα να βλέπουν σε φαρδείς σύγχρονους δρόμους.

Γιατί πρέπει ο σύγχρονος σχεδιασμός του οικισμού να μεταλλαχθεί σε φύρδην – μίγδην σχεδιασμό χωριού του 19ου αιώνα;

Πραγματικά, πολλές σκέψεις μπορούν να γίνουν για τα κίνητρα εκείνων που ενώ για δεκαετίες διοίκησαν το Συνεταιρισμό έμειναν στην απραξία και δήλωναν, πλέον της μίας δεκαετίας πριν στο αρμόδιο Υπουργείο, ότι ¨όλα τα έργα έχουν εκτελεσθεί πλήρως¨.

Τώρα, θέλουν να εκτελεσθούν τα ¨εκτελεσθέντα¨ από το 2005 έργα αλλά σε σμίκρυνση μέχρις εξαφανίσεώς τους.

Δηλαδή, τροποποιούμε το σχέδιο πόλης, καταργούμε τους κοινόχρηστους χώρους που δεν έχουν υλοποιηθεί και έτσι γίνεται το θαύμα. Επαληθεύεται πλήρως η Δήλωση του 2005.

Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή, προφανώς επωφελής, για τα ακίνητα όσων υιοθετούν την πρόταση.

Είναι οι ιδιοκτήτες με οικόπεδα στην ιδιοκτησία τους που είναι πολλά. Εν πάσει περιπτώσει, περισσότερα απ’ όσα το καταστατικό του Συνεταιρισμού και η ειδική νομοθεσία επέτρεπαν την εποχή της κτήσης τους.

Το γεγονός:

Δρόμοι πλάτους 25 μέτρων θα καταργηθούν  και θα γίνουν πεζόδρομοι 4 μέτρων. Γιατί δήθεν αυτή είναι η έννοια της μελέτης Δοξιάδη που προφανώς σχεδίαζε πεζόδρομους τύπου ¨ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ¨ αλλά δεν χωρούσε το σχέδιο να τους χαρακτηρίσει. Ούτε σε υπόμνημα παραπλεύρως. Θαυμάζουμε την εφευρετικότητα.

Από κει και πέρα, τα 21 μέτρα θα προσκυρωθούν υποχρεωτικά (άρθρο 3 παρ. 4 ν.δ. 690/48) στους όμορους ιδιοκτήτες.

Δηλαδή, αν ο πεζόδρομος γίνει στη μέση του προβλεπομένου δρόμου, οι εφαπτόμενοι σε κάθε πλευρά ιδιοκτήτες θα αυξήσουν την ιδιοκτησία κατά 11 μέτρα βάθος πολλαπλασιαζόμενο επί το πρόσωπο του οικοπέδου.

Δηλαδή, ένα οικόπεδο με πλάτος 40 μέτρων θα αυξηθεί κατά (11χ40=) 440 τ.μ. αντί ελαχίστου τιμήματος που θα εισπράξει ο Δήμος.

Μήπως έχουν υπολογισθεί και τα οικόπεδα (έστω μερικά απ’ αυτά) που θα επωφεληθούν;

Και αν βλέπουμε μόνο τα οικόπεδα που θα επωφεληθούν, δεν θα πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά, τα οικόπεδα που θ’ αποκλεισθούν παντελώς από πρόσβαση σε κανονικό δρόμο;

Έχει αναλογισθεί κανείς άραγε τι θα γίνουν τα οικόπεδα που έχουν μόνο ένα πρόσωπο σε δρόμο; Αν ο δρόμος γίνει πεζόδρομος τότε στην πιο ανώδυνη περίπτωση, πόσο μάλλον με τα χιόνια, θα πρέπει κάποιος να μεταφέρει στους ώμους του ως υποζύγιο, από τις απλές οικιακές προμήθειες (π.χ. τρόφιμα) μέχρι έπιπλα, καυσόξυλα, πετρέλαιο και ότι άλλο είναι αναγκαίο για την διαβίωση του.

Και στις περιπτώσεις που έχουν συσταθεί κάθετες ιδιοκτησίες κατά μήκος του οικοπέδου, ποιος θα επωφεληθεί του τμήματος του δρόμου που θα προσκυρωθεί;

Ακούσθηκε στην συζήτηση από υπεύθυνα, ατυχώς, χείλη, αναφορά περί παρανομίας των συστάσεων των καθέτων ιδιοκτησιών.

Σε τι άραγε συνίσταται η παρανομία όταν είναι γνωστό και στον πιο αδαή ότι εντός σχεδίου πόλης η κάθετη ιδιοκτησία επιτρέπεται, το δε Π.Δ. έγκρισης του σχεδίου πόλης και όρων δόμησης της Ιπποκρατείου Πολιτείας δεν έχει ειδική διάταξη απαγόρευσης και άρα ισχύει ο κανόνας;

Μήπως χαρακτηρίζονται παράνομοι επειδή δυσκολεύουν στο έργο τους εκείνους που φιλοδοξούν να διορθώσουν τις ¨ατέλειες¨ ή τα ¨λάθη¨ του Δοξιάδη;

Η σύμβαση της κάθετης ιδιοκτησίας έγινε με βάση τον σταθερό προσδιορισμό του οικοπέδου με τους κοινόχρηστους χώρους και σύμφωνα με την Συνταγματική αρχή της ελευθερίας των Συμβάσεων.

Δεν αποτελεί προαπαιτούμενο των Συμβάσεων και η ύπαρξη προφητικών ικανοτήτων των Συνιδιοκτητών που θα μπορούν ν’ ανιχνεύσουν τις μελλοντικές σκέψεις εκείνων που θα φιλοδοξούσαν να ¨βελτιώσουν¨ τα σχέδια του Δοξιάδη ώστε ν’ αναφωνήσουν κάτι ανάλογο του ¨Νενικηκά σε Σολομών¨ του Ιουστινιανού.

Μία μόνο απάντηση, μία μόνο λέξη αρμόζει : Έλεος

Σεβασθείτε τον κοινό νου. Σεβασθείτε τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες. Είναι οι μόνοι που θα υποστούν τις συνέπειες του επιχειρούμενου ¨εκσυγχρονισμού¨.

Και ας μας πουν οι έχοντες την πρωτοβουλία της τροποποίησης του σχεδίου πόλεως. Σε ποιόν πολεοδομικό κανόνα υπακούει η επιχείρηση τροποποίησης; Υπάρχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 152-154 του Κ.Β.Π.Ν. (π.δ. 14/89) που είναι η εξασφάλιση της ικανοποίησης των προβλεπομένων αναγκών του οικισμού και η συμμόρφωση με τους κανόνες υγιεινής, ασφάλειας, οικονομίας, αισθητικής;


Δηλαδή, ο πεζόδρομος των 4 μέτρων θα διευκολύνει π.χ. την άνετη πρόσβαση των πυροσβεστικών μέσων σε περίπτωση πυρκαϊάς ή δεν πειράζει, ας καούν και μερικά σπίτια;

Ένα ακόμη ερώτημα.

Η προοπτική του σχεδίου έχει σημαντικό αριθμό υπερτοπικών δραστηριοτήτων, όπως αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους εμπορίου, χώρους τουριστικών εγκαταστάσεων κλπ.

Έχει προς τούτο περιληφθεί στο σχέδιο σημαντικός αριθμός τέτοιων, μεγάλης επιφανείας, οικοπέδων ώστε και Δημοτικές εγκαταστάσεις να ανεγερθούν και ο Συνεταιρισμός να αποκτήσει τακτικά έσοδα από την εκμετάλλευση των χώρων υπερτοπικής δραστηριότητας.

Πως θα εξυπηρετηθούν με τους πεζόδρομους οι δραστηριότητες αυτές;

Τροποποίηση του σχεδίου πόλεως που δεν υπακούει στους γενικούς κανόνες πολεοδόμησης και καθιστά δυσμενέστερη την ζωή των κατοίκων δεν περνά κατ’ αρχήν από το Σ.τ.Ε..

Η επιχείρηση τροποποίησης του σχεδίου δεν αποτελεί επιθυμία των κατοίκων του οικισμού, ούτε του Συνεταιρισμού.

Δεν θα μείνουμε αμέτοχοι της επιχειρούμενης καταστροφής της περιοχής. Θ’ αντιδράσουμε με κάθε νόμιμο μέσο.

Και ένα άσχετο, φαινομενικά, γεγονός. Το αναφέρουμε γιατί θεωρούμε την επιχείρηση τροποποίησης ως επιχείρηση αποπροσανατολισμού.

Σε έναν παράλληλο έλεγχο στο υποθηκοφυλακείο και στα βιβλία του Συνεταιρισμού, για ανταπόκριση στην πρόσκληση φορολογικού ελέγχου, προέκυψε ένα stock από 75 οικόπεδα που δεν είχαν ιδιοκτήτη.

Ποιος θα τα έπαιρνε αυτά τα οικόπεδα αν διελύετο ο Συνεταιρισμός;

Το δέλεαρ (ή δόλωμα) είναι πολύ μεγάλο και τσακίζει αντιστάσεις, όποιοι κι αν θα ήσαν οι εκκαθαριστές.


Τρεις  παλαιότερες δημόσιες παρεμβάσεις του ΣΔΙΠ για το ίδιο θέμα :
  
Περί των πολεοδομικών πρωτοβουλιών για την ΙπποκράτειοΠολιτεία στα πλαίσια του ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών ΦΑΣΗ Β1, της Κοινότητας Αφιδνών


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου