Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Η ιστορία και η προσπάθεια αξιοποίησης του βυτιοφόρου του ΣΔΙΠΣε συνέχεια της ανακοίνωσης πριν από περίπου ένα μήνα για τη προσπάθεια ενεργοποίησης και λειτουργίας  του βυτιοφόρου ΜΒ 2222, με τη βοήθεια των εθελοντών της ΜΑΚΙΠ, ανευρέθη ο φάκελος με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Το αντίγραφο της Γερμανικής αδείας, με πληροφορίες του τύπου του οχήματος, ημερομηνίες και  άλλα στοιχεία. 

Το πιστοποιητικό εισαγωγής του στις 26-06-2003, από το οποίο προκύπτουν τρία ενδιαφέροντα στοιχεία, ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν πληρούσε συγκεκριμένη οδηγία της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, για έκδοση πινακίδων θα έπρεπε να περάσει ΚΤΕΟ και ότι πρόκειται για απορριμματοφόρο φορτηγό.   

Το τιμολόγιο και η επιταγή  που το ΔΣ του ΣΔΙΠ κατέβαλε για την αγορά του το ποσό των 12.786€ 

Η δήλωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και λοιπών φόρων με ενδιαφέρουσες πληροφορίες.

Στον ίδιο φάκελο υπάρχει η με αρ. πρ. 51 / 21-04-2011 εξουσιοδότηση του ΔΣ ΣΔΙΠ, προς το μέλος τότε του ΕΣ, για χειρισμό των θεμάτων πυρασφαλείας και μέσων, μεταξύ των οποίων και το συγκεκριμένο όχημα το οποίο είχε μετατραπεί σε βυτιοφόρο καταβρεκτήρα.     

Η από 27-06-2011 μελέτη μετατροπής του οχήματος  από την εταιρεία SAFE CAR, για πιστοποίηση της ασφαλούς κατασκευής και τοποθέτησης επί του οχήματος βυτίου 13.000 ltr του εργοστασίου Μποτονάκη και αντλίας νερού μάρκας HONDA,  καθώς οι υπεύθυνες δηλώσεις του αρμοδίου μηχανολόγου μηχανικού  για έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας.

Το όχημα μέχρι σήμερα παραμένει χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, το ΔΣ αποφάσισε (πρακτικό 7/2017)  να γίνει έλεγχος λειτουργικότητας, εκτίμηση κόστους επισκευών και ερεύνα δυνατότητας έκδοσης αδείας κυκλοφορίας με τα υπόψη παραπάνω στοιχεία.

Ζητούμε από οποιοδήποτε μπορεί να συνεισφέρει στην προσπάθεια αξιοποίησης του οχήματος (έλεγχος λειτουργικότητας, πινακίδες) να επικοινωνήσει μαζί μας και όποιος διαθέτει τα ανταλλακτικά κλειδιά να τα παραδώσει στο επιχειρησιακό κέντρο της ΜΑΚΙΠ.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου