Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

Η Μελέτη επικαιροποίησης της Έκθεσης Έργων και Υποδομών της Ιπποκρατείου Πολιτείας


Στη ΓΣ 2017 αποφασίστηκε η επικαιροποίηση της Έκθεσης Έργων και Υποδομών της Ιπποκρατείου Πολιτείας. Μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό ανακηρύχθηκε μειοδότης που εκπόνησε την υπόψη μελέτη.   

Η μελέτη περιλαμβάνει όλη τη Νομοθεσία σχετικά με την εκτέλεση έργων και την λειτουργία των οικοδομικών συνεταιρισμών.

Αναλυτικές εκτιμήσεις για την ΟΔΟΠΟΙΙΑ, το ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, το ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, το ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και το ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Αναφορά  για τα ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ και ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο.Τ.

Oι εκτιμώμενες δαπάνες κατασκευής των υπολειπομένων έργων είναι οι ακόλουθες :

Κατασκευή του συνόλου των έργων οδοποιίας όπως προβλέπονται από το εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο και των λοιπών έργων υποδομής.

• Κόστος κατασκευής για την ολοκλήρωση του συνόλου του οδικού δικτύου, όπως αυτό προβλέπεται στο εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο, συμπεριλαμβανομένων των πεζοδρομίων και κρασπεδορείθρων ανέρχεται σε 34.000.000,0 €

• Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, αντλιοστασίων, κλπ. 23.000.000,0 €

• Βασικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων 9.500.000,0 €

• Ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης 1.200.000,0 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ :   67.700.000,0 €


Η αναλυτική πλήρης μελέτη βρίσκεται στο σύνδεσμο  όπου  μπορείτε  να  διαβάσετε  όλες τις πληροφορίες   και  τα στοιχεία που περιλαμβάνει.   

Τα μέλη του ΣΔΙΠ που επιθυμούν να αποκτήσουν τη μελέτη και τους υποστηρικτικούς χάρτες, μπορούν να την παραλάβουν από τα γραφεία του συνεταιρισμού μετά από συνεννόηση με τη γραμματεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου