Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

Πρακτικό 3 ΕΣ του έτους 2018
Η τρίτη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού της Ιπποκράτειου Πολιτείας πραγματοποιήθηκε στις 30/4/2018. Διαβάστε τα θέματα και τις αποφάσεις στο σχετικό πρακτικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου