Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5o ΔΣ του έτους 2018


Συνεδρίαση του ΔΣ ΣΔΙΠ την 29 Μαΐου 2018  με θέματα:
1.       Προετοιμασία τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20ης Ιουνίου 2018 (επαναληπτικές 27 Ιουνίου και  4 Ιουλίου)
2.         Εγγραφές νέων και διαγραφές μελών
3.         Εξέλιξη εγκρίσεων μελέτης πυρασφαλείας οικισμού Ιπποκρατείου Πολιτείας
4.         Έγκριση ή μη της επικαιροποιημένης έκθεσης υπολειπομένων έργων υποδομής οικισμού ΙΠ
5.        Φορολογικές Υποχρεώσεις από την Ακίνητη Περιουσία ΣΔΙΠ - Διαμόρφωση Ετήσιας Συνδρομής, εκποίηση περιουσίας
6.         Ενημέρωση επί της έκθεσης των ορκωτών λογιστών για το ΟΤ 138/4
7.          Χορήγηση στοιχείων από το κτηματολόγιο για την ολοκλήρωση του ελέγχου των Ορκωτών οικονομικών χρήσεων 2009-2017 (Εισαγγελική παραγγελία)
8.         Περαιτέρω ενέργειες για ενημέρωση μητρώου της Δ΄ΔΟΥ και εγγραφή ως εκπροσώπων  της σημερινής νόμιμης διοίκησης ΣΔΙΠ
9.        Ανάθεση σε δικηγόρους έφεσης και επιπλέον νομικών ενεργειών επί της απόφασης  759/2018 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που επιδόθηκε στον ΣΔΙΠ στις 2-5-2018
10.    Έγκριση ΣΤ΄ υπομνήματος- διαφωνίας-  Προσφυγής κατ' άρθρο 307 ΚΠοινΔ  στο πλαίσιο της τακτικής ανάκρισης και την υποβολή Ζ΄ συμπληρωματικού υπομνήματος με συνημμένη την αγωγή για το ΟΤ 165/4
11.      Ανάθεση σε δικηγόρους αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής για το  ΟΤ 165/4
12.      Ανάθεση σε δικηγόρους της μήνυσης  με ΑΒΜ 18-790/ 10-5-2018 του Χ. Δημητρούλια κατά του Προέδρου, Γραμματέα ΔΣ ΣΔΙΠ  και κάθε άλλου υπευθύνου
13.    Ενημέρωση επί του από 7-5-2018 έγγραφου του ΕΣ ΣΔΙΠ που αφορά την επέκταση του ελέγχου ορκωτών λογιστών την περίοδο 1-1-1997 έως 31-12-2008 και έγκριση υπογραφής τροποποίησης σύμβασης 
14.    Ανάθεση σε ορκωτούς λογιστές των οικονομικών στοιχείων που αφορούν τα ΟΤ 110/4, 160/4,  326/5 από το 1968-2018
15.    Ενημέρωση επί της εξέλιξης των αγωγών διεκδίκησης οφειλών στον ΣΔΙΠ, απόφαση για εξωδικαστικό συμβιβασμό των υποθέσεων  
Το 5/2018 πρακτικό του ΔΣ ΣΔΙΠ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου