Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Πέντε (5) διαθέσιμα ακίνητα για ανέγερση σχολείων ιδιοκτησίας του Δήμου στη Κοινότητα Αφιδνών


Οι χώροι για την ανέγερση κτιρίων κοινής ωφελείας οι οποίοι παραχωρήθηκαν (με παραίτηση από της αποζημιώσεως) από τον Συνεταιρισμό στην κοινότητα Αφιδνών και έχουν περιέλθει στο Δήμο Ωρωπού (μετά το ν.3852/2010) είναι οι παρακάτω αναφερόμενοι κατά Οικοδομικό Τετράγωνο, με την καθορισμένη από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης χρήση και επιφάνεια.


1.  Ο.Τ 31       Χώρος σχολικού κτιρίου                      (Ε=6.817,92 μ2)

2.  Ο.Τ. 129Α  Χώρος Γυμνασίου                               (Ε=17.464,63 μ2)

3.  Ο.Τ. 156     Χώρος σχολικού κτιρίου                     (Ε=5.226,56 μ2)

4.  Ο.Τ 218      Χώρος σχολικού κτιρίου                     (Ε=5.873,50 μ2)

5.  Ο.Τ. 319     Χώρος σχολικού κτιρίου                     (Ε=6.007,26 μ2)

6.  Ο.Τ. 333     Χώρος αθλοπαιδιών                            (Ε=8.907,60 μ2)

7.  Ο.Τ. 347     Χώρος αθλοπαιδιών                            (Ε=21.866,47 μ2)

8.  Ο.Τ. 347Α   Παιδική χαρά                                      (Ε=1.995,34 μ2)

9.  Ο.Τ. 348     Χώρος αθλοπαιδιών                            (Ε=8.250,42 μ2)

10.Ο.Τ. 151Α   Χώρος εκκλησίας                               (Ε=11.193,04 μ2)

Συνολικό εμβαδόν = 93.602,74 μ2

Δηλαδή, πέντε (5) χώροι Σχολικών κτηρίων, τρεις (3) χώροι αθλοπαιδιών, παιδικής χαρά και εκκλησίας.

Ο χάρτης με τα οικοδομικά τετραγωνα και τις θέσεις των ακινήτων, πατήστε  εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου