Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΔΙΠ 2023

 Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση 2023 του ΣΔΙΠ εχθές το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ζαφόλια.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

Ομόφωνα

·     Έγκριση διοικητικών και νομικών ενεργειών για την αντιμετώπιση του προς αναθεώρηση ΓΠΣ Αφιδνών, λόγω των δυσμενών επιπτώσεων που έχει στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης της Ιπποκρατείου Πολιτείας

κατά απόλυτη πλειοψηφία

·       Έγκριση νομικών ενεργειών, υπέρ της κοινής περιουσίας των συνεταίρων (ΧΕΔ), ύστερα από την απόφαση του Κτηματολογίου, ότι είναι Δημοτικοί χώροι

·         Έγκριση για διευθέτηση, της μη ορθής εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου στο έδαφος, όπως π.χ. ΟΤ 027, 028, 047, 106.

·    Λογοδοσία Διοικήσεως, έγκριση πεπραγμένων (Διοικητικός Απολογισμός,-Απαλλαγή των Διοικήσεων από πάσης ευθύνης, για τα έτη 2022.

·   Λογοδοσία Διοικήσεως, έγκριση πεπραγμένων Ταμειακός Απολογισμός,-ΜΗ Απαλλαγή των Διοικήσεων από πάσης ευθύνης, μέχρι ολοκληρώσεως του ελέγχου και των αποτελεσμάτων αυτού για την οικονομική διαχείριση και τον Ισολογισμό για τη χρήση των ετών 2019,2020,2021 και 2022 από την εταιρεία ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ.

·         Πρόσληψη υπαλλήλου γραφείου, για τις αυξημένες ανάγκες λειτουργίας των γραφείων του Συνεταιρισμού.

·         Έγκριση Προϋπολογισμών 2023 και 2024, προϋπολογισμοί εξόδων διαχειρίσεως και έργων.

Το video και τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης θα αναρτηθούν για ενημέρωση τις επόμενες ημέρες στα διαδικτυακά μέσα του ΣΔΙΠ.


·         https://www.youtube.com/channel/UC0RKZnqiMVGyIK_nU_O9Qmg

·         https://sdip.gr/

·         https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/

 

 

 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου