Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024

Οι ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, για τον οικισμό της Ιπποκρατείου Πολιτείας και τον ΣΔΙΠ, της αναθεώρησης του ΓΠΣ ΑΦΙΔΝΩΝ

 Στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ωρωπού πραγματοποιείται  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευση της ανακοίνωσης και συγκεκριμένα ως και τις 27 Μαρτίου 2024. https://www.oropos.gov.gr/node/4205

Η  Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) είναι υποστηρικτική της Αναθεώρησης του ΓΠΣ Αφιδνών,  πληροφορίες και στοιχεία της αναθεώρησης στον σύνδεσμο https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2023/11/blog-post.html, μαζί με τις θέσεις του ΣΔΙΠ για την ΙΠ.

Οι απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Δ. Ωρωπού και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο: http://www.oropos.gov.gr

Τα στοιχεία για τη Δημόσια Διαβούλευση είναι ελλιπή μέχρι και σήμερα,  είναι ενήμεροι σειρά φορέων της Διοίκησης για το ζήτημα https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2024/03/blog-post_9.html

Οι ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, για τον οικισμό της Ιπποκρατείου Πολιτείας και τον ΣΔΙΠ, από τις προβλέψεις της αναθεώρησης του ΓΠΣ ΑΦΙΔΝΩΝ  και της ΣΜΠΕ κατά σειρά σπουδαιότητας είναι :

1.  Η μετατροπή των παρακάτω σχολείων του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης της Ιπποκρατείου Πολιτείας και  σε χώρους «κοινωνικών δομών»:  

         Ο.Τ.        31           Χώρος σχολικού κτιρίου               (Ε= 6.817,92 μ2).

         Ο.Τ.        129Α       Χώρος Γυμνασίου                         (Ε=17.464,63 μ2).

         Ο.Τ.        156         Χώρος σχολικού κτιρίου               (Ε= 5.226,56 μ2).

         Ο.Τ.        218         Χώρος σχολικού κτιρίου               (Ε= 5.873,50 μ2).

         Ο.Τ.        319         Χώρος σχολικού κτιρίου               (Ε= 6.007,26 μ2).

2. Η απαγόρευση της πρόσβασης των οικοπέδων στον κεντρικό δακτύλιο της ΙΠ, συγκεκριμένα  στις οδούς και καθ΄ όλο το μήκος τους ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ, ΦΕΛΛΕΩΣ, ΠΑΡΝΗΘΟΣ, ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ και ΚΡΑΤΣΑ.

3. Η ζώνη προστασίας της τεχνητής λίμνης Μπελέτσι όπως προτείνεται, δημιουργεί επίσης προβλήματα σε οικόπεδα. https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2023/12/blog-post.html

4.  Η πρόταση: ¨Χαρακτηρισμός των πεζοδρόμων σύμφωνα με τα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τα συμβόλαια¨ είναι πολλαπλά προβληματική.

5.  Η απαγόρευση της εκπόνησης μελετών και κατασκευής των υπολειπομένων έργων υποδομών της ΙΠ, από τον ΣΔΙΠ αντίθετα με την ισχύουσα νομοθεσία. (ανάλυση στο σχετικό εξώδικο (https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2024/02/blog-post_28.html

Το ΔΣ σύμφωνα με τις αποφάσεις της τελευταίας ΓΣ 22 Δεκεμβρίου 2023, εκδηλώνει όλες τις διοικητικές και νομικές ενέργειες, για την προστασία των περιουσίων ακινήτων των μελών του ΣΔΙΠ.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ να υποβάλλουν   τις απόψεις τους στο ΥΠΕΝ/ Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11, ΤΚ 11473 ή ηλεκτρονικά στην   διαδικτυακή διεύθυνση (sec.dipa@prv.ypeka.gr )  μέχρι 27 Μαρτίου 2024 .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου