Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

Επισημάνσεις ΣΔΙΠ στην Δημόσια Διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δ.Κ. ΑΦΙΔΝΩΝ

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΦΙΔΝΩΝ


Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δ.Κ. ΑΦΙΔΝΩΝ ο ΣΔΙΠ σε εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης 2023 (https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2023/12/2023.html) κατέθεσε σειρά επισημάνσεων και προτάσεων για την βέλτιστη πολεοδομική εξέλιξη της περιοχής.

«Για τις παρεμβάσεις τροποποίησης που προτείνονται για τον οικισμό της Ιπποκρατείου Πολιτείας του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, όπως αυτό ισχύει με  τα ΦΕΚ 482/Δ/25-11-1977, ΦΕΚ 406/Δ/31-07-1979, ΦΕΚ 419/Δ/04-05-1994 και ΦΕΚ 336/Δ/24-07-2007, ο ΣΔΙΠ,  έχει έγκαιρα υποβάλει τις προτάσεις του στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας στους συναρμόδιους φορείς.

 Η εισήγηση του γραφείου εκπόνησης  του ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ Αφιδνών για την εντός σχεδίου περιοχή της Αγίας Τριάδος (Ιπποκράτειου Πολιτείας)  αναρμόδια και αναίτια παρεμβαίνει σε υφιστάμενο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης  κατά σειρά σπουδαιότητας :

Α. Από την ΠΑΘΕ στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

         (https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2019/10/blog-post_30.html)

 1.       Ο οικισμός της Ιπποκρατείου Πολιτείας στην Αγία Τριάδα Αφιδνών, έχει προοπτική σε πλήρη ανάπτυξη να έχει 10.000 μόνιμους κατοίκους στα 2.000 οικόπεδα κατοικίας της έκτασης του.

      2.       Είναι βέβαιο ότι, η σε χρήση οδική πρόσβαση του οικισμού της Ιπποκρατείου Πολιτείας μέσα από το χωριό των Αφιδνών δεν θα επαρκεί να εξυπηρετεί λόγω χαρακτηριστικών τις ανάγκες μετακινήσεων όλων των κατοίκων.

     3.     Δεν εντοπίστηκε σε κανένα σημείο της μελέτης ΓΠΣ & ΣΜΠΕ αναφορά της θεσμοθετημένης πρόσβασης της ΙΠ στην ΠΑΘΕ (ΦΕΚ 585/ΤΕΥΧΟΣ Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων/31-12-2010) χαρακτηρισμένης ως Κοινοτικής οδού, από την παράπλευρο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας έως το όριο του εγκεκριμένου σχεδίου οικισμού Αγίας Τριάδας Ιπποκρατείου Πολιτείας, ως κύριας και μοναδικής της Κοινότητας Αφιδνών, ούτε φυσικά η αναγκαιότητα κατασκευής – διαμόρφωσης  της.

 

Β. Η απαγόρευση της πρόσβασης των οικοπέδων στον κεντρικό δακτύλιο της ΙΠ, συγκεκριμένα  στις οδούς και καθ΄ όλο το μήκος τους ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ, ΦΕΛΛΕΩΣ, ΠΑΡΝΗΘΟΣ, ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ και ΚΡΑΤΣΑ.

Η φιλοσοφία του σχεδίου πόλης της ΙΠ είναι όλα τα οικόπεδα του οικισμού να έχουν πρόσβαση σε δύο τουλάχιστον δρόμους του οικισμού. Η σημερινή αναίτια αυτή πρόβλεψη - πρόταση του ΓΠΣ Αφιδνών καθιστά τα δεκάδες οικόπεδα επί των οδών Αγίας Τριάδος, Φελλέως, Πάρνηθος, Δεκελείας και Αγίου Μερκουρίου "τυφλά" στην μία πρόσοψή τους σε οδό.

 

Γ. Περιοχή Διεξαγωγής Εκδηλώσεων Διεθνούς Εμβέλειας

        Στην θέση όπου απαντώνται σήμερα οι εγκαταστάσεις του πρώην Στρατοπέδου της Δημοτικής Ενότητας Αφιδνών στην περιοχή «Κατσιμίδι», προτείνεται με την μελέτη ΓΠΣ & ΣΜΠΕ, η χωροθέτηση περιοχής προς τη διεξαγωγή «μέγα-διοργανώσεων» και εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας συνολικής  έκτασης 22,90 ha. Η προτεινόμενη χρήση βρίσκεται εντός του εθνικού δρυμού της Πάρνηθας, με πλήρη αλλοίωση του εγκεκριμένου από το 1977 σχεδίου πόλης της ΙΠ, με την περιοχή διεξαγωγής εκδηλώσεων διεθνούς εμβελείας χιλιάδων επισκεπτών.

 

Δ.  Χαρακτηρισμός ως  πεζοδρόμων τμήματος του οδικού δικτύου της ΙΠ

       Η πρόταση είναι η αντικατάστασης του χαρακτηρισμού «πεζοδρόμων» της μελέτης του ΓΠΣ Αφιδνών για το σχέδιο πόλης της Ιπποκρατείου Πολιτείας  με τον όρο «οδοί ήπιας κυκλοφορίας»  του Ν.4067  ΦΕΚ 79 /Α΄/9 Απριλίου 2012  άρθρο 2 παράγραφος 18 « Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας που είναι οι πεζόδρομοι στους οποίους επιτρέπεται η υπό όρους κίνηση οχημάτων» για αποφυγή προβλημάτων οικοδομησιμότητας   των συνιδιοκτητών τμημάτων οικοπέδων της περιοχής.

 

Ε.  Προτείνεται εσωτερικός Κανονισμός, για την Αγία Τριάδα, όπου σε κάθε άρτιο οικόπεδο να επιτρέπονται έως δύο κτιριακοί όγκοι με χρήση κατοικίας.

Προτείνεται ενώ υπάρχει από το 1979 (Το υπ’αριθμ. 29359/31.10.1979 συμβόλαιο, μεταγραφέν στις 2/11/1979 στο Υποθηκοφυλάκειο Μαραθώνος ) εσωτερικός Κανονισμός, για την Αγία Τριάδα. (https://sdip.gr/synetairismos/esoterikos_kanonismos/)

 

ΣΤ. Είναι άσχετη η αναφορά στον πολιτιστικό Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας και την ίδρυση του, γιατί δεν έχει καμία σχέση με την πολεοδόμηση της περιοχής και τον σκοπό του ΓΠΣ Αφιδνών, όπως ατυχής και η έκφραση για πολεοδομική μελέτη ότι «ΚΟΠΗΚΕ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ το δάσος». 

 

Ζ. Παράδοξα του ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ  Αφιδνών, οι προϋποθέσεις κατασκευής έργων υποδομής στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Video https://www.youtube.com/watch?v=abDpXuz_1fw&t=20s  με ενημέρωση των συνεταίρων σε ΓΣ του ΣΔΙΠ.  Οι προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής στον οικισμό, διευκρινήσεις από τον μελετητή Κώστα Φωτόπουλο.

Αναλυτικά τεκμηριώθηκε και στην από Απριλίου 2020 Τεχνική Έκθεση της Μελετητικής Εταιρείας «ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» τεχνικού συμβούλου του ΣΔΙΠ.

  

Μέχρι και σήμερα ΔΕΝ εναρμονίστηκαν πλήρως οι 3 επιμέρους μελέτες (ΓΠΣ, ΣΜΠΕ  & Γεωλογική Αφιδνών) και οι σχετικοί χάρτες που τις συνοδεύουν, ενώ στα κείμενα και στους χάρτες υπάρχουν πληθώρα ανακριβειών και λαθών.

Για παράδειγμα ο χάρτης χρήσεων που συνοδεύει το ΓΠΣ ΔΕΝ είναι αυτός που έχει εγκρίνει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών (12 Νοεμβρίου 2021) και το ΔΣ ΩΡΩΠΟΎ (2 Μαρτίου 2022), ενδεικτικά 50 στρέμματα στο τρίγωνο οδός Τυρταίου, σιδηροδρομικές γραμμές, οδός Μαγούλεζας, τελικά εξαιρέθηκαν και χωροθετήθηκαν σε άλλη περιοχή.

Σε έναν από τους 6 οικισμούς της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών (ΣΣ ΑΦΙΔΝΩΝ) εκτιμάται στην αναθεώρηση ότι μέχρι το 2035 οι κάτοικοι του θα ΜΕΙΩΘΟΥΝ κατά 30%, η περιοχή του υφισταμένου οικισμού του ΣΣ Αφιδνών είναι εμβαδού περίπου 165 στρεμμάτων, η επέκταση του οικισμού προτείνεται για να εγκριθεί με συν  530 στρέμματα, με χρήσεις γενικής κατοικίας και πολεοδομικού κέντρου, δηλαδή αύξηση 450%.

Η ιστορία της αναθεώρησης του ΓΠΣ Αφιδνών μέσα από τις αναρτήσεις του ΣΔΙΠ με τις προτάσεις για την ΙΠ (https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2024/03/blog-post.html)

 

Γενικότερου ενδιαφέροντος που δεν αντιμετωπίζονται.

Τα ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ  Αφιδνών και ΓΠΣ Πολυδενδρίου, εξελίχτηκαν ασυντόνιστα  ενώ θα έπρεπε να ήταν θέμα πρώτης προτεραιότητας ο συντονισμός τους,  με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την ανάγκη να διατηρηθεί ο προαστιακός τουριστικός και αγροτικός χαρακτήρας της περιοχής αυτής του Δήμου Ωρωπού, όπως υποδεικνύουν με έγγραφα τους η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η Περιφέρεια Αττικής και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού της συνεδρίασης της 29 Ιανουαρίου 2014, που αφορά τον συντονισμό των πολεοδομικών μελετών των κοινοτήτων Αφιδνών – Πολυδενδρίου και ειδικότερα τις τρεις υπερτοπικού χαρακτήρα δραστηριότητες ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ, ΖΕΑ ΣΣ Αφιδνών, Ζώνη Εμπορικής Δραστηριότητας Δευτερογενούς και Τριτογενούς Τομέα Πολυδενδρίου.

 

Οι ΑΦΙΔΝΕΣ – το ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ – και το ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ με αποσπασματικά ΓΠΣ και χρήσεις γης ασυντόνιστες, εκτιμάται ότι δεν εγγυώνται την βέλτιστη πολεοδομική εξέλιξη.

Η αναθεώρηση ΓΠΣ ΑΦΙΔΝΩΝ σε πλήρη συντονισμό με τα  ΓΠΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ & ΓΠΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ, στο πλαίσιο του προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ΤΟΠΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ και στόχο να μπει τάξη στον χώρο με κανόνες που θα έχουν τη θεσμική θωράκιση από το Συμβούλιο της Επικρατείας,  θα ήταν μια ολοκληρωμένη και μακρόπνοη πολεοδομική λύση για την περιοχή».

Με τις πλήρεις και σύγχρονες μελέτες ΤΠΣ και ΕΠΣ θεσπίζονται χρήσεις γης, όροι δόμησης, περιοχές προστασίας, περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, οριοθετήσεις ρεμάτων, περιοχές ειδικών αστικών κινήτρων, δίκτυα μεταφορών και κατασκευών. Ταυτόχρονα, προβλέπονται μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, για την υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τη διαχείριση των συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Αυτή την κατεύθυνση έχει δείξει η ΕΕ που χρηματοδοτεί την πολεοδομική σχεδίαση μέσω του προγράμματος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ».

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

 

 

Για το  ΔΣ ΣΔΙΠ

       ο Πρόεδρος                                                   ο Γραμματέας

  Κ. Κραββαρίτης                                                     Π. Πάντος

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου