Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

ΕνημέρωσηΑγαπητοί Συνεταίροι,
Στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κατατέθηκε, από τους δικηγόρους του Συνεταιρισμού στους οποίους είχε ανατεθεί το ποινικό σκέλος της υποθέσεως, συνοπτικό για τις περιστάσεις, υπόμνημα στα πλαίσια της προκαταρκτικής εξέτασης του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών σε σχέση με τα καταγγελθέντα δια της μηνυτηρίου αναφοράς του προσωρινού ΔΣ τον Νοέμβριο 2015.
Στο υπόμνημα αυτό γίνεται επεξεργασία της εκθέσεως Σερμπή και εξάγονται αρκετά κρίσιμα συμπεράσματα.
Δεν μπορούμε να επεκταθούμε με λεπτομέρειες στα συμπεράσματα αυτά εν όψει της Δικαστικής έρευνας πλην κρίνουμε αναγκαίο να δώσουμε μια σύντομη, σχηματική εικόνα της υποθέσεως.
Κατ’ αρχήν τι εστί έκθεση Σερμπή; Ο Βασ. Σερμπής, εκλεγμένο μέλος του εποπτικού Συμβουλίου το 2008 πήρε σοβαρά την εκλογή του.
Θεώρησε καθήκον του να ασκήσει έλεγχο. Έκανε συστηματικό έλεγχο των μεταβιβάσεων οικοπέδων από την κλήρωση (1979) και μετά και των έργων από το 2004 και μετά. Συνέταξε έκθεση 550 σελίδων. Τα επί της ουσίας συμπεράσματά του ήταν αποκαλυπτικά.
Το Δ.Σ. και το Ε.Σ., δεν ξέρουμε τον λόγο, παραιτήθηκαν ομαδικά στις 8-4-13 πλην του Β. Σερμπή για το Ε.Σ. και του Στ. Χαδούλια για το Δ.Σ..
Ο Βασ. Σερμπής κατέθεσε στον Συνεταιρισμό ολοκληρωμένη την έκθεσή του την 7-10-2014. Είχαν προηγηθεί 17 μερικότερες εκθέσεις – επιστολές κατά τη διάρκεια του έτους 2013.
Με την πρώτη, απλή ανάγνωσή της, δείχνει σοβαρά ποινικά αδικήματα και μεγάλη, πολύ μεγάλη, ζημιά του Συνεταιρισμού. Η ανακριτική διαδικασία θα αποκαλύψει το μέγεθος της υποθέσεως .
Το προσωρινό Δ.Σ. που διορίσθηκε από το Δικαστήριο δεν είχε άλλη επιλογή. Κατέθεσε την έκθεση με μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Ο κ. Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών διέταξε Προκαταρκτική Εξέταση.
Το αιρετό ΔΣ του Συνεταιρισμού όφειλε εκ του Νόμου και του Καταστατικού να πράξει δύο πράγματα:
α) Να αναζητήσει την οδό της δικαστικής διεκδικήσεως των δικαιωμάτων του έναντι παντός τρίτου σφετεριζομένου, καθ' οιονδήποτε τρόπον, αυτά, ήτοι την οδό της εγέρσεως των σχετικών αξιώσεών του ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων (όπερ έχει ανατεθεί σε ομάδα συνεργαζομένων δικηγόρων) και
β) να καταμηνύσει όσες εξ αυτών των επιζημίων εις βάρος του Συνεταιρισμού πράξεων είχαν ποινικό χαρακτήρα, με σκοπό την τιμωρία όσων, ενδεχομένως, παρεβίασαν, σχετικώς, τον Ποινικό Νόμο, αλλά και για να εξασφαλισθεί η εις βάθος έρευνα της υποθέσεως, η οποία μπορεί να πραγματωθεί δια του ποινικού οπλοστασίου της Πολιτείας.
Η διαδικασία μεταβίβασης οικοπέδων που δεν φαίνεται νόμιμη, σύμφωνα με την έκθεση, αποτυπώνεται ως εξής (αναφέρονται οι συνηθέστερες περιπτώσεις) :
Π.χ, κληρώνεται κατά τη διαδικασία κλήρωσης οικοπέδων (1979) ο Αγαμέμνων. Δεν έρχεται για μεγάλο χρονικό διάστημα να διεκδικήσει το δικαίωμά του. Αν ειδοποιείται για την κλήρωση και για το δικαίωμά του ή όχι δεν γνωρίζουμε. Πάντως δεν φαίνεται κάτι τέτοιο στα βιβλία του Συνεταιρισμού.
Αίφνης, εμφανίζεται ¨από το πουθενά¨ η Ανδρομάχη, άγνωστη μέχρι τότε στον Συνεταιρισμό αλλ’ ενίοτε όλως συμπτωματικώς συγγενής κάποιου παράγοντα του Συνεταιρισμού, η οποία ισχυρίζεται ατεκμηρίωτα, ότι έγινε κυρία εξ εκχωρήσεως των μερίδων του Αγαμέμνονα.
Της μεταβιβάζεται το οικόπεδο σαν να ήταν νόμιμο μέλος του Συνεταιρισμού αντί 58,69 ευρώ (ποσό που αναλογεί στα μέλη του Συνεταιρισμού).
Την επόμενη ημέρα, η Ανδρομάχη πωλεί σε τρίτο , πχ. τον Μενέλαο, το οικόπεδο με ονομαστικό τίμημα στο Συμβόλαιο 130.000 ή 150.000 ευρώ.
Σημειώνεται, ότι, εάν δεν εμφανιζόταν ύστερα από την πάροδο των προθεσμιών ο κληρούχος, το οικόπεδο θα περιερχόταν στην κυριότητα του Συνεταιρισμού και στο ταμείο του θα έμπαινε, όχι το ποσό των 58,69 ευρώ, αλλά των 130.000 ή 150.000 ευρώ, προφανώς δε και πολύ μεγαλύτερο, αναλόγως του χρόνου πωλήσεως .
Άλλη περίπτωση ή περιπτώσεις είναι να εμφανίζεται κάποιος ενήλικος που στο συμβόλαιο μεταβίβασης του οικοπέδου εμφανίζεται ότι του έχει κληρωθεί οικόπεδο ενώ στο χρόνο της κλήρωσης ήταν π.χ. δύο (2) ή τριών (3) ετών ή λίγο μεγαλύτερος.
Οι περιπτώσεις αυτές είναι πολλές, τα χρήματα που απώλεσε ο Συνεταιρισμός και που με την σωστή χρήση τους, άλλη εικόνα θα είχε σήμερα η Ιπποκράτειος Πολιτεία, είναι πολλά και η σημερινή Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να διεκδικήσει τα παρανόμως πωληθέντα οικόπεδα ή την αξία τους.
Δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συμπτωματική η προσπάθεια διάλυσης του Συνεταιρισμού, ούτε το γεγονός ότι «οι περίεργες», αυτές μεταβιβάσεις έγιναν σε χρόνο πέραν των 20 ετών από την κλήρωση.
Περισσότερο δεν μπορούμε να επεκταθούμε για λόγους δεοντολογίας. Εάν όμως είχε προκύψει διάλυση και (αναγκαίως) εκκαθάριση του Συνεταιρισμού, κανένας εκκαθαριστής δεν θα ερευνούσε το παρελθόν. Θα φρόντιζε απλώς για την ρευστοποίηση της περιουσίας του Συνεταιρισμού. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
Μετά τα παραπάνω, τα μέλη του ΔΣ δηλώνουν στα μέλη του Συνεταιρισμού, ότι θα συνεχίσουν αταλάντευτα την πορεία της προασπίσεως των συλλογικών συμφερόντων των τελευταίων, χωρίς να φείδονται κόπου και προσπαθειών, αλλά και χωρίς να φοβούνται τις όποιες συγκρούσεις, τυχόν, απαιτούνται με συμφέροντα που σχετίζονται, ενδεχομένως, με όσα ανωτέρω επιγραμματικώς αναφέρονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου