Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Επιστολή


Προς τα μέλη και ιδιόκτητες οικοπέδων του οικισμού ΙΠ του οικοδομικού Συνεταιρισμού ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝ.Π.Ε.

Κυρίες και κύριοι,

Με την από 19 Δεκεμβρίου 2016 επιστολή μας, ειδοποιήσαμε τον καθένα από τα μέλη του Συνεταιρισμού για την οφειλή του προς τον Συνεταιρισμό καθορίζοντας το ύψος και την αιτία της οφειλής.

Η ειδοποίηση αυτή αποτελούσε καθήκον και υποχρέωση του νέου Δ.Σ.

Προφανώς για λόγους άγνωστους σε μας, τα προηγούμενα Δ.Σ. είχαν αμελήσει την εκτέλεση της υποχρεώσεώς τους αυτής γι’ αυτό και έχει σωρευθεί το τεράστιο για τα σημερινά δεδομένα ποσό των 911.000 ευρώ. Ίσως η θέση τους ήταν ¨να μην ενοχλούμε για να μη μας ενοχλούν¨.

Το σημερινό Δ.Σ. έχει διαφορετικές αντιλήψεις.

Όχι τη διάθεση οικοπέδων αλλά την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο συστάθηκε ο Συνεταιρισμός, κυρίως δε την κάλυψη των ελλείψεων σε υποδομές της Ιπποκρατείου Πολιτείας.

Πρώτα όμως πρέπει να πληρωθούν συσσωρευμένοι, παλαιότεροι και τρέχοντες φόροι. Δηλαδή, ΕΝΦΙΑ, ΦΜΑΠ και δικαστικά έξοδα για την αντιμετώπιση τρεχουσών Δικαστικών υποθέσεων.

Γι’ αυτό και είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων μελών και ιδιοκτητών οικοπέδων στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και με την ενεργό συμμετοχή σας στις δραστηριότητές του και συμμετοχή σας στην οικονομική επάρκεια.

Με την πρώτη επιστολή, σημαντικός αριθμός Συνεταίρων προσήλθε και εξόφλησε τις υποχρεώσεις του. Μέσα σ’ αυτούς και πρόσωπα επιχειρηματίες με οργανωμένα τμήματα Δικηγόρων αλλά και ασθενέστεροι οικονομικά Συνεταίροι. Οφείλουμε να συγχαρούμε την προθυμία τους.

Κάποιοι δεν ενημερώθηκαν και δεν προσήλθαν. Γι’ αυτό και η παρούσα επιστολή.

Κάποιοι άλλοι γιατί αδιαφόρησαν και κάποιοι γιατί πίστεψαν σε αστήρικτη και επικίνδυνη για τον Συνεταιρισμό φημολογία ότι είναι συμφέρον για τους Συνεταίρους να διαλυθεί ο Συνεταιρισμός και ότι σ’ αυτή την περίπτωση θα αναλάβει την εκτέλεση των έργων ο Δήμος.

Πριν προχωρήσουμε οφείλουμε μια αναγκαία, Νομικής φύσεως, διευκρίνιση σ’ αυτούς που διακινούν την παραπάνω θεωρία και σ’ όσους την ακολουθούν.

Ποιο είναι το πολεοδομικό καθεστώς της ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ;

Η ένταξη στο σχέδιο πόλης της Ιπποκρατείου Πολιτείας έγινε με την επίσπευση και επιμέλεια του Συνεταιρισμού. Όχι για λόγους κοινωνικών ή πολεοδομικών αναγκών και όχι με πρωτοβουλία της Πολιτείας γιατί π.χ. δεν χωρούσε ο πληθυσμός της κοινότητας Αφιδνών στα όρια του υπάρχοντος οικισμού.

Η πολεοδόμηση της περιοχής έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 του Ν.Δ. της 17-7-1923 και του άρθρου 1 του Ν.Δ. 690/1948. Δηλαδή, πρόκειται καθαρά για ιδιωτική πολεοδόμηση. Τι σημαίνει αυτό; Ότι όλες οι δαπάνες για την δημιουργία και εφαρμογή του σχεδίου πόλεως και όλες οι αναγκαίες εκτάσεις για την δημιουργία κοινοχρήστων χώρων (δρόμων, πλατειών) για την ανέγερση κτιρίων κοινής ωφελείας (Σχολεία, εκκλησίες, παιδικές χαρές, Γυμναστήρια, Δημοτικά κτίρια κλπ) παραχωρούνται υποχρεωτικά από τους ιδιοκτήτες.

Η ένταξη στο σχέδιο πόλεως μιας περιοχής δημιουργεί υπεραξία των ακινήτων που από αγροτεμάχια ή δασικές εκτάσεις ασήμαντης αξίας γίνονται οικόπεδα εντός σχεδίου. Το κόστος για την δημιουργία της υπεραξίας καταβάλει ο ωφελούμενος ιδιοκτήτης και όχι το κοινωνικό σύνολο.

Ιδιοκτήτης αρχικά ήταν ο Συνεταιρισμός και κάποιοι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων.

Μετά την κλήρωση και την διανομή των οικοπέδων, ιδιοκτήτες είναι ο Συνεταιρισμός και τα μέλη του κατά την αναλογία της ιδιοκτησίας τους στην πρώην Συνεταιριστική ιδιοκτησία.

Ούτε το κράτος, ούτε ο Δήμος έχουν υποχρέωση να συνεισφέρουν στις οποιεσδήποτε δαπάνες που απαιτούνται για την έκταση της Ιπποκρατείου Πολιτείας. Δεν έχουν δικαίωμα να επιβαρύνουν τους πολίτες άλλων περιοχών (το κράτος τους πολίτες του συνολικά, ο Δήμος τους Δημότες των άλλων Δημοτικών Διαμερισμάτων του) για δαπάνες οποιουδήποτε έργου στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Όλα τα έξοδα θα γίνουν σε βάρος των ιδιοκτητών.

Άλλωστε, και το άρθρο 39 του ν. 4030/2011, που πριν να καταργηθεί κατ’ ουσία, όριζε προθεσμία μετά την πάροδο της οποίας τα έργα θα αναλάμβανε ο Δήμος, τα χρήματα που θα απαιτούντο για την ολοκλήρωση των έργων θα προήρχοντο από την εκποίηση της περιουσίας του διαλυομένου Συνεταιρισμού και εισφορά που θα επιβληθεί στους ιδιοκτήτες των οικοπέδων.

Το πόσο θα φθάσει αυτή η εισφορά είναι το ζητούμενο και αν συμφέρει τους ιδιοκτήτες.

Εύκολο είναι να φαντασθεί κανείς, με στοιχειώδη γνώση των πραγμάτων, σε ποιο ύψος θα φθάσουν εφόσον θα δημοπρατηθούν αναγκαίως ως Δημόσια έργα (Δημοτικά έργα).

Και το ερώτημα; γιατί διακινούνται τέτοιες θεωρίες;

Ίσως, για τους πρωταίτιους των θεωριών η εξήγηση να δοθεί από την δικαστική εξέλιξη της έκθεσης Σερμπή.

Υπάρχουν και άλλοι που πιστεύουν ότι αν αναλάβει ο Δήμος την ολοκλήρωση των έργων, θ’ απαλλαγούν από την συμμετοχή στις δαπάνες. Αναφερθήκαμε παραπάνω σε αυτό. Δεν θα πληρώσει ο Δήμος ούτε ευρώ από τον προϋπολογισμό του ή άλλους πόρους. Δεν έχει τέτοιο δικαίωμα.

Η άγνοια δεν είναι αμαρτία. Όμως, τα αποτελέσματα της άγνοιας, πολλές φορές, είναι οδυνηρά και συνεπάγονται υψηλό κόστος.

Προσπαθούμε ν’ αποφύγουμε το κόστος για τα μέλη του Συνεταιρισμού και να ολοκληρώσουμε όσο γίνεται πιο ανώδυνα το έργο που μας ανατέθηκε από την Γενική Συνέλευση.

Μετά τον σημαντικό αριθμό μελών που εξόφλησαν τις υποχρεώσεις τους, επανεκτιμήσαμε το ζήτημα. Κρίναμε ότι πριν να καταλήξουμε στο Δικαστήριο και να διαταραχθούν οι σχέσεις μας με Συνεταίρους που αγνοούν τις οφειλές τους αλλά έχουν πρόθεση να εξοφλήσουν, έπρεπε να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια και να υπενθυμίσουμε στα μέλη του Συνεταιρισμού τις υποχρεώσεις τους που τώρα τις γνωρίζουν.

Επειδή ο χρόνος πιέζει, κάνουμε αυτή τη δεύτερη και τελευταία υπενθύμιση.

Ήδη, για τους οφειλέτες που δήλωσαν ρητά την άρνησή τους να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους, με λύπη μας αναγκαστήκαμε να κινήσουμε τη δικαστική διαδικασία.

Τέλος για την έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση σας, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τους διαθέσιμους διαδικτυακούς τόπους του ΣΔΙΠ, να μη διστάσετε να αλληλογραφείτε ηλεκτρονικά μαζί μας ή να επικοινωνείτε τηλεφωνικά για επείγοντα θέματα στο κινητό τηλέφωνο, στα στοιχεία επικοινωνίας που βρίσκονται στην αρχή της επιστολής, για όλα τα θέματα του Συνεταιρισμού και του οικισμού.


                                                                                                                 Με εκτίμηση 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου