Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

Έκθεση Έργων και Υποδομών του οικισμού της Ιπποκρατείου Πολιτείας


Στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του ΣΔΙΠ (Ιούνιος 2017) αποφασίστηκε η επικαιροποίηση της Έκθεσης  Έργων και Υποδομών στον οικισμό της Ιπποκρατείου Πολιτείας στην Αγία Τριάδα Αφιδνών.

Εχθές 13 Νοεμβρίου 2017 υπογράφηκε η συμφωνία με το μελετητικό Γραφείο Φωτόπουλου & Συνεργάτες  που ήταν μειοδότης σε σχετική διαδικασία για υλοποίηση του έργου.

Η υπάρχουσα έκθεση του Δήμου Ωρωπού αναφέρεται σε έργα συμπλήρωσης των υφισταμένων,  που για την υλοποίηση τους απαιτούνται 56.000.000€.

Με την ολοκλήρωση της επικαιροποίησης και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην επομένη Γενική Συνέλευση, κάθε ιδιοκτήτης οικοπέδου θα γνωρίζει επακριβώς την αξία των υφισταμένων και τον προϋπολογισμό κατασκευής των υπολειπομένων.


Θα υπάρχει περιληπτικά ανάλυση και αποτύπωση έργων που έχουν γίνει και κατά προσέγγιση κόστος τους με σημερινές τιμές, υπολειπόμενα έργα και κατά προσέγγιση κόστος εκτέλεσης και εκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης, με κατάταξη των υπολειπομένων κατά σειρά προτεραιότητας με βάση την σημερινή οικιστική κατάσταση (π.χ. λογικό είναι να συμπληρωθούν τα έργα όπου υπάρχουν κατοικίες και να γίνουν σε επόμενη φάση έργα σε περιοχές που δεν υπάρχουν κατοικίες ούτε να γίνουν όλα ταυτόχρονα).

Ο διαχωρισμός αυτός θέτει κάποιες προτεραιότητες εκτέλεσης που θα αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση του ΣΔΙΠ  και διαμοιράζει χρονικά το κόστος, αν και το τελικό αποτέλεσμα δεν μεταβάλλεται.
       


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου