Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

Η εξέλιξη είσπραξης οφειλών στον ΣΔΙΠ


Το Δ.Σ. με την παρούσα επιστολή θέλει να ευχαριστήσει τους περισσότερους από 800 συνεταίρους που ανταποκρίθηκαν θετικά και προχώρησαν στην κάλυψη των υποχρεώσεών τους, καταβάλλοντας τις αναλογούσες εισφορές.  Τα χρήματα αυτά αν και είναι ένα ελάχιστο ποσό για την κάλυψη των αναγκών του συνεταιρισμού, μετά από χρόνια απραξίας, εν τούτοις βοηθούν την Διοίκηση στην αποπληρωμή οφειλών προς τους νομικούς συμβούλους, τους ορκωτούς λογιστές που έχουν αναλάβει τον διαχειριστικό έλεγχο των περασμένων χρήσεων, καθώς και δεκάδων άλλων υποχρεώσεων. Το Δ.Σ. δέσμιο έναντι του νόμου, αλλά και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το καταστατικό, και στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, προχωρά άμεσα στις νομικές ενέργειες έναντι συνεταίρων που δεν ανταποκρίθηκαν στις τυπικές τους υποχρεώσεις.  Επιπλέον το Δ.Σ. ενημερώνει ότι με την έκδοση τελεσίδικων αποφάσεων της δικαιοσύνης, οι ασυνεπείς συνεταίροι θα κλειθούν να καταλάβουν τις εκκρεμούσες οφειλές τους ΕΝΤΟΚΩΣ, επιπλέον των δικαστικών εξόδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου