Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΔΣ του έτους 2017


ΔΣ με θέματα:

1. Αναθέσεις σε δικηγόρους
2. Αίτημα συλλόγου γονέων και κηδεμόνων δημοτικού σχολείου Αφιδνών
3. Συζήτηση και αποφάσεις επί πολιτιστικών και περιβαλλοντικών θεμάτων
4. Εγγραφές – Διαγραφές μελών

Το πρακτικό: https://drive.google.com/open?id=1Mn7rLumt2vpBJwfhdY4xp288taUPeSFz

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου