Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024

Οι συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού για την αναθεώρηση του ΓΠΣ ΑΦΙΔΝΩΝ (2 videos)

Το ΦΕΚ 1011/ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/3 Δεκεμβρίου 2001 του εγκεκριμένου ΓΠΣ ΑΦΙΔΝΩΝ που είναι προς αναθεώρηση  (πατήστε στον σύνδεσμο)

Στη συνεδρίαση του ΔΣ Ωρωπού στις 22 Νοεμβρίου 2023 συζητήθηκε ως κατεπείγον !!!, διαδικασία που έχει ξεκινήσει από το 2009,  το θέμα της έγκρισης της αναθεώρησης του ΓΠΣ ΑΦΙΔΝΩΝ/2001 με δυσμενείς επιπτώσεις για την Ιπποκράτειο Πολιτεία.

Για την αναθεώρηση του ΓΠΣ ΑΦΙΔΝΩΝ αγνοηθήκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες του Μητροπολιτικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ προς τον Δήμο Ωρωπού :


Οι επιπτώσεις έχουν επισημανθεί στους αρμοδίους από τον ΣΔΙΠ, με σειρά εγγράφων και τεχνικών εκθέσεων που έχουν κοστίσει στους συνεταίρους χιλιάδες ευρώ.

Τελευταίο έγγραφο το από 7 Νοεμβρίου 2023 του ΣΔΙΠ,  το οποίο δεν ελήφθει υπόψη  παρά την εισήγηση του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωρωπού. (Παίζουν με τις περιουσίες και ιδιοκτησίες των Αφιδνών; https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2023/11/blog-post.html )

Η ειδική εισήγηση του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ζώη Καρίνου προς το ΔΣΩ.

Επίσης δεν ελήφθει υπόψη η ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου των Αφιδνών κατά της αναθεώρησης του ΓΠΣ Αφιδνών, ούτε οι παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης του πρώην Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών Ανδρέα Θεοδωρακόπουλου με βάση την ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΡΝΗΣΗ του συμβουλίου για την αναθεώρηση του ΓΠΣ ΑΦΙΔΝΩΝ


Οι αλλαγμένοι χάρτες της αναθεώρησης του ΓΠΣ, που παρουσιάστηκαν διαπιστώθηκε ότι κανείς δεν γνωρίζει πως συνέβη...!!! 

Ο χάρτης που είχε εγκρίνει το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών τον Νοέμβριο του 2021


και ο "αλλαγμένος" χάρτης που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο 


Απόσπασμα από τη συνεδρίαση της 22 Νοεμβρίου 2023, με διακοπές λόγω εντάσεων
έχουν καταγραφεί από 3 ιδιωτικά videos https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2023/11/22-2023.html
Ο κ. Δ. Βελτανιώτης  τι θέλει να πει για την προεκλογική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (26 Σεπτεμβρίου 2023), στο σημείο 47min του video, για συμμετοχή ιδιώτη χωρίς ΚΑΜΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ που διαβεβαίωσε τα μέλη και χωρίς να αναγράφεται στους παρόντες ότι όλα έχουν καλώς...!!! ;;;

Με την Ιπποκράτειο Πολιτεία ΚΑΜΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ δεν έχει ο αναφερόμενος από τον κ. Βελτανιώτη, υποκατέστησε τους μελετητές, την Τεχνική Υπηρεσία, τιο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών και δεν αναγράφεται ούτε το όνομα του στους συμμετέχοντες;  δικές του ιδέες είναι, ο κεντρικός δακτύλιος, οι ζώνες προστασίας της λίμνης ΜΠΕΛΕΤΣΙ, οι δρόμοι που έχει βαφτίσει πεζόδρομους,  η απαγόρευση εκπόνησης μελετών και κατασκευής των έργων υποδομής από τον ΣΔΙΠ και η κατασκευή τους μόνο από τον Δήμο, το συναυλιακό κέντρο διεθνούς προβολής στο ΚΑΤΣΙΜΙΔΙ, στον πυρήνα του εθνικού δρυμού κλπ ;;;

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΦΩΝΗ και ΛΕΕΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΠΣ ΑΦΙΔΝΩΝ

και στις περίεργες ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ στο ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΈΔΙΟ ΠΟΛΗΣ από το 1977 της ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ...!!!

Η δήλωση “Παρών” κατά την ψηφοφορία στα όργανα των Ο.Τ.Α.

Η «απενεργοποίηση» της άρνησης ψήφου διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων από τις παρατάξεις της σχετικής πλειοψηφίας, έτσι ώστε η άρνηση αυτή να υποκρύπτει έμμεση συμπαράσταση στην σχετική πλειοψηφία...!!!

πχ επί 27 μελών τα 11 ψηφίζουν ΝΑΙ τα δέκα ΟΧΙ και 6 παρών. Τα 6 είναι εκτός καταμέτρησης και συνεπώς οι θετικές ψήφοι υπερέχουν και η απόφαση είναι θετική.

η ψηφοφορία της συνεδρίασης είναι ονομαστική για την έγκριση,  ΔΕΙΤΕ ΤΗ...!!!

Είχε όμως και συνέχεια, πέρα όσων κατεγράφησαν στο video με διακοπές λόγω εντάσεων της συνεδρίασης της 22 Νοεμβρίου 2023, ανυπόστατων, ανακριβών, συκοφαντικών και υβριστικών περί προπαγάνδας κατά του Γραμματέα του ΔΣ ΣΔΙΠ, της επίθεσης κατά του Συνεταιρισμού και στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Δεκεμβρίου 2023 κατά του ΔΣ ΣΔΙΠ και κρίσεων της διαχείρισης των ζητημάτων του ΝΠΙΔ με διαστρέβλωση κάθε πραγματικότητας. Στη συνεδρίαση αυτή δεν ήταν παρόν κανένα μέλος του ΔΣ και ΕΣ ΣΔΙΠ και ειδικότερα ο Προϊστάμενος του ΕΣ ΣΔΙΠ κ. Αναστασίος Δέδες.

Απόσπασμα από τη συνεδρίαση της 13 Δεκεμβρίου 2023, με διακοπές και πάλι...Για τις διαδικασίες  της έγκρισης της αναθεώρησης του ΓΠΣ ΑΦΙΔΝΩΝ με δυσμενείς επιπτώσεις για την Ιπποκράτειο Πολιτεία, ο ΣΔΙΠ κατέθεσε ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ του άρθρου 227 ν. 3852/2010 στον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής


Τα σχετικά δεν έχουν παρουσιαστεί για ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού από 6-8-2018 και εκκρεμούν παρά τις συνεχείς έγγραφες και προφορικές υπενθυμίσεις του ΔΣ ΣΔΙΠ.

Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού 


Οι προτάσεις του ΣΔΙΠ για το ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών


Ιπποκράτειος Πολιτεία και ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών


(Χαρακτηριστικό της άγνοιας του πολεοδομικού καθεστώτος της Ιπποκρατείου Πολιτείας είναι ότι ενώ προτείνεται με την ψηφισθείσα από το Δ.Σ. μελέτη η αύξηση του Συντελεστή Δόμησης των οικοπέδων σε 0,2 (στην πραγματικότητα επαναφορά του ισχύοντα πριν την έκδοση του ΠΔ 336/Δ/2007), ουδεμία αναφορά γίνεται σε 24 μεγάλα οικόπεδα επαγγελματικής χρήσεως για τα οποία δεν έχουν θεσμοθετηθεί    όροι δόμησης, παρ’ ότι έχει χαρακτηρισθεί η χρήση τους  (χώροι αναψυχής, ψυχαγωγίας, αθλητικοί χώροι, τουριστικές εγκαταστάσεις κλπ).)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου