Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ΔΣ του έτους 2017


ΔΣ με θέματα:

1. Ενημέρωση επί της εξέλιξης είσπραξης συνδρόμων οικοπέδων

2.Φορολογικός έλεγχος 2000-2014 της Δ΄Δ0Υ, με εντολή Εισαγγελέως οικονομικού εγκλήματος, απαιτούμενες ενέργειες ανάθεση σε δικηγόρο

3. Ανάθεση σε δικηγόρο της υπόθεσης εγγραφής στο κτηματολόγιο 75 ακινήτων της ΙΠ, για τα οποία δεν εμφανίζονται μετεγγραμμένοι τίτλοι στο βιβλίο μερίδων του ΣΔΙΠ στο υποθηκοφυλακείο Μαραθώνος

4. Ανάθεση σε δικηγόρο της υπόθεσης Σιδηρόπουλου

5. Ανάθεση σε δικηγόρο της υπόθεσης Κουμπούρη 19-9-2017 κατά ΣΔΙΠ

6. Ανάθεση σε δικηγόρο της υπόθεσης Μισσούλη

7. Ανάθεση σε δικηγόρο υπόθεσης είσπραξης οφειλών

8. Αίτημα κ. Χρ. Δημητρούλια ενημέρωσης του ΔΣ σε επομένη συνεδρίαση

9. Ανάθεση ψηφιοποίησης των πρακτικών των ΓΣ

10. Προϋποθέσεις για εγγραφή συνεταιριστικών μερίδων

11. Νέες εγγραφές – διαγραφές μελών, εξέταση των αντιστοίχων αιτήσεων

12. Εξέταση της αίτησης της ΜΑΚΙΠ για διάθεση υλικών προς ενίσχυση του έργου της , θέμα βυτιοφόρου οχήματος

13. Πώληση 2 οικοπέδων διαδικασίες

14. Ύδρευση ΙΠ, συγκοινωνία προς ΣΣ Αφιδνών, ανάθεση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

15. Επισκόπηση εξέλιξης τρεχουσών νομικών υποθέσεων, απαιτούμενες επικαιροποιήσεις εντολών για επιτάχυνση των διαδικασιών

Το πρακτικό:  http://www.sdip.gr/pr%207_2017.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου