Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΣΥΝ. Π.Ε.
ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως της 27 Ιουνίου 2017

επί

του Διοικητικού και Ταμειακού Απολογισμού

 του έτους 2016 και του προϋπολογισμού του έτους 2018Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου