Σάββατο, 7 Ιουλίου 2018

Η Γενικη Συνέλευση του ΣΔΙΠ έτους 2018

Πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, του ανώτατου οργάνου διοίκησης του ΣΔΙΠ,  την 4η Ιουλίου 2018 μετά από πρόσκληση του ΔΣ .


Η πλήρης μαγνητοσκόπηση της 3ωρης συνεδρίασης, βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο, όπου μπορείτε να την παρακολουθήσετε και να ενημερωθείτε επί των αποφάσεων που ελήφθησαν. Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της ΓΣ θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΔΙΠ.   Ο Πρόεδρος του ΔΣ Κ. Κραββαρίτης αναφέρθηκε στα πεπραγμένα και τις δράσεις του ΣΔΙΠ  το προηγούμενο χρονικό διάστημα μέχρι την ήμερα της συνέλευσης.

Ο Ταμίας του ΔΣ Δ. Εμμανουήλ ενημέρωσε για τα οικονομικά θέματα του ΣΔΙΠ.

Από τις πλέον ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις-ενημερώσεις, οι παρουσιάσεις που έγιναν από τους νομικούς συνεργάτες του ΣΔΙΠ  Π. Πρωτοπαππά και Π. Θωμόπουλο για τα ποινικά και αστικά ζητήματα  αντίστοιχα που ειναι σε εξέλιξη και οι απαντήσεις τους σε ερωτήσεις συνεταίρων.

Ο Π. Πρωτοπαππάς αναφέρθηκε αναλυτικά  ( 51΄.30΄΄)   για τα ποινικά ζητήματα

Ο Π.Θωμόπουλος αναφέρθηκε αναλυτικά ( 1h .03΄. 35'' )   για τα αστικά ζητήματα. Η αναφερομένη επιστολή στην ομιλία του από 15 Ιουνίου 2018 και τις μεθοδεύσεις και τις επιδιώξεις πίσω από την αυθαίρετη χρήση του αθλητικού χώρου της ΙΠ. 

Ο Προϊστάμενος του ΕΣ Α. Δέδες  ανέγνωσε στο σώμα την έκθεση του εποπτικού οργάνου επί του ελέγχου των ενεργειών του ΔΣ.

Ο Γ. Γραμματέας του ΔΣ Π. Πάντος αναφέρθηκε στα βήματα και στις προοπτικές ολοκλήρωσης του οικισμού της ΙΠ,  επ΄ ωφελεία όλων των ιδιοκτήτων ακινήτων, και την μετατροπή του σε πραγματικό "ΤΟΠΟ ΝΑ ΖΕΙΣ".

Παρουσιάστηκε από τον μελετητή Κ. Φωτόπουλο η Μελέτη επικαιροποίησης της Έκθεσης Έργων και Υποδομών της Ιπποκρατείου Πολιτείας, η ανάλυση του κόστους ολοκλήρωσης τους και οι υπόχρεοι καταβολής των εξόδων κατασκευής τους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Το θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συνίσταται να το δουν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων του οικισμού (από το 1h 36΄ έως 1h 58΄)     

Ενισχύθηκε με δυο νέα μέλη η Επιτροπή Πολιτισμού και Περιβάλλοντος μόνιμες κατοίκους της ΙΠ, τις κυρίες Όλγα Βελεχέρη και Λαμπρινή Παππά.

Ενημέρωση για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής πραγματοποίησε ο Στρατηγός ε.α. της ΕΛΑΣ  Ε. Μπόμπος (Δντης επιχειρησιακού τομέα ιδιωτικής εταιρείας). Η οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια του ΣΔΙΠ, θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον των κατοίκων και μέσα από μειοδοτική διαγωνιστική διαδικασία.   


Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης  4ης Ιουλίου 2018

ΘΕΜΑ 2 : Λογοδοσία Διοικήσεως, έγκριση πεπραγμένων (Διοικητικός και Ταμειακός Απολογισμός- Ανακοινώσεις Ενημερώσεις).  Aπαλλαγή ή μη της Διοίκησης από πάσης ευθύνης, για το έτος 2017.
ΝΑΙ
 9
ΟΧΙ
 15
Αποτέλεσμα: Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες του για την χρήση 2017.


ΘΕΜΑ 4 : Έγκριση προϋπολογισμού 2019, προϋπολογισμός εξόδων διαχειρίσεως.
ΝΑΙ
 38
ΟΧΙ
 9
Αποτέλεσμα: Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός.


ΘΕΜΑ 5 : Έγκριση της έκθεσης για την αποτίμηση της αξίας των υπολειπόμενων έργων υποδομής της ΙΠ.
ΝΑΙ
 38
ΟΧΙ
 9
Αποτέλεσμα: Εγκρίνεται η έκθεση.


ΘΕΜΑ 8 : Έγκριση επέκτασης του ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών από το 1997 μέχρι και το 2017.
ΝΑΙ
 43
ΟΧΙ
 2
2  Xωρίς επιλογή.
Αποτέλεσμα: Εγκρίνεται η επέκταση του ελέγχου.


ΘΕΜΑ 9 : Επιβολή έκτακτης εισφοράς για την συγκέντρωση του αναγκαίου ποσού για την εκπόνηση υψομετρικών μελετών της ΙΠ και έκδοση του σχετικού ΦΕΚ, καθώς και μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, απαραίτητης για τη δημιουργία οποιουδήποτε έργου υποδομής στον οικισμό. Άλλες μελέτες, όπως μελέτη των δύο γεφυρών, τροποποίηση – επικαιροποίηση της μελέτης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ώστε να συμφωνεί με τα σύγχρονα δεδομένα, καθώς και μελέτη των απαραίτητων αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.
ΝΑΙ
 24
ΟΧΙ
 23
Αποτέλεσμα: Το Δ.Σ. επιφυλάσσεται να επανεξετάσει λόγω του οριακού αποτελέσματος.


ΘΕΜΑ 10 : Έγκριση εκποίησης 3 ακινήτων (οικοπέδων κατοικίας) του ΣΔΙΠ για κάλυψη άμεσων ανελαστικών δαπανών με τιμή οικοπέδου που θα καθοριστεί από ορκωτό εκτιμητή.
ΝΑΙ
 44
ΟΧΙ
 3
Αποτέλεσμα: Εγκρίνεται η εκποίηση.


Προσήλθαν 59, Ψήφισαν 48, Άκυρα ψηφοδέλτια 0, Λευκά 1

Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της ΓΣ στο σύνδεσμο  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου